Skip navigation


Publikationer

61-70 af 252 resultater
Vis pr. side 10 | 20 | 50

 • Analyse af priser på sygehusmedicin i fem lande

  Denne rapport beskriver resultaterne af en analyse af danske og udvalgte europæiske landes priser på sygehusmedicin. COWI-Rapport

  Publiceret
  27-05-2016
 • Forside på Indblik i sundhedsvæsenets resultater

  Forfatter
  KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet
  Version
  1.0 - udgives kun elektronisk
  Publiceret
  17-05-2016
 • Statusrapport på demensområdet i Danmark

  Det fremgår af regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden”, at regeringen ønsker at forbedre indsatsen for mennesker med demens i Danmark. På den baggrund besluttede regeringen i 2015, at der skal udarbejdes en ny national demenshandlingsplan 2025. I forlængelse af dette blev der ved satspuljeforhandlingerne for 2016 afsat 470 mio. kr. i årene 2016-2019 til udmøntning af konkrete initiativer på baggrund af handlingsplanen.

  Forfatter
  Sundheds- og Ældreministeriet
  Version
  1.0
  Publiceret
  09-05-2016
 • Nationale mål for sundhedsvæsenet

  8 overordnede nationale mål skal være med til at holde fokus på det, som gør en positiv forskel for patienterne i det danske sundhedsvæsen. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, Danske Regioner og KL har indgået en politisk aftale om 8 nationale mål for sundhedsvæsenet og en række indikatorer, som viser udviklingen for de aftalte mål.

  Publiceret
  29-04-2016
 • ForsideNational undersøgelse af forholdene på plejecentre

  I denne undersøgelse beskrives forholdene på plejecentre i Danmark.

  Forfatter
  Sundheds- og Ældreministeriet
  Version
  1
  Publiceret
  02-03-2016
 • Kortlægning af retspsykiatrien

  Mulige årsager til udviklingen i antallet af retspsykiatriske patienter samt viden om indsatser for denne gruppe.

  Forfatter
  Faglig ekspertgruppe
  Publiceret
  17-12-2015
 • Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren (XI delrapport)

  Udviklingen fra 2013 til 2014

  Forfatter
  Danske Regioner, Finansministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet
  Publiceret
  15-12-2015
 • Evaluering af udredningsretten

  Retten til hurtig udredning på det somatiske område trådte i kraft den 1. september 2013, og den differentierede ret til udvidet frit sygehusvalg trådte i kraft den 1. januar 2013.

  Forfatter
  Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner
  Publiceret
  11-12-2015
 • Afrapportering – Arbejdsgruppe om gravide med et forbrug og misbrug af rusmidler

  Hvert år fødes børn med alvorlige helbredsproblemer og skader, fordi moderen har haft et forbrug eller misbrug af alkohol og/eller stoffer under graviditeten.

  Forfatter
  Social- og Indenrigsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet
  Version
  1.0
  Publiceret
  15-09-2015
 • ForsideStatus på sundhedsområdet

  I regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” for 2015 fremgår, at regeringen i løbet af sommeren 2015 vil gøre status på sundhedsområdet. Denne rapport belyser udviklingen på sundhedsområdet for en række udvalgte områder.

  Forfatter
  Sundheds- og Ældreministeriet
  Version
  1.0
  Publiceret
  07-09-2015


61-70 af 252 resultater
Vis pr. side 10 | 20 | 50

forrige  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26  næste

Søg i publikationer

Om SUM's publikationer

Under den enkelt publikaton kan du se, hvilken udgivelsesform der er valgt.


Om elektronisk udgivelse

Publikationer der kun er udgivet elektronisk kan hentes gratis - som regel ligger publikatonen som pdf-fil.
Når du har gemt publikationen skal du benytte programmet Acrobat reader til at åbne filen. Dette program er gratis -
hent Acrobat reader.

 


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |