Skip navigation


Litteratur


 


Adolph E et al (red.), Kvalitet i socialpsykiatrien, Videnscenter for Socialpsykiatri, København, 2000.

Bjulver U, Pedersen R, Skøre sjæle – de pårørende fortæller, Systime, Århus, 2003.

Blinkenberg S et al, Distriktspsykiatri, En Lærebog, Reitzel, København, 2002.

Brandt P, Kirk N, Billeder fra hverdagen, AKF-forlaget, København, 2003.

Etik, ansvar og værdier i den offentlige sektor. En debatbog. Finansministeriet, København, 2000.

Gundelach P (red.), Danskernes værdier, Reitzel, København, 2002.

Juul Jensen U et al, Humaniora og Sundhedsvidenskab, filosofia, Århus, 2002.

Larsen JA, Sindets labyrinter, Reitzel, København, 2002.

Lindhardt A, Christensen LG, Fælles værdigrundlag for den samlede offentlige indsats for voksne med sindslidelser i Danmark – første debatoplæg, Psykiatriinformation og Socialpsykiatri, København, 2003.

Lindhardt J, Under kærlig behandling, Munksgaard, København, 1990.

Målsætninger for kvalitet i distriktspsykiatrien, Sundhedsstyrelsen, København, 1998.

Målsætninger for kvalitet i voksenpsykiatrien, Sundhedsstyrelsen, København, 1995.

Nordentoft M et al (red.), Unge med psykose – en integreret indsats,Reitzel, København, 2002.

Patientens møde med sundhedsvæsenet, de mellemmenneskelige relationer, anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet, Rapport,Kvalitetsafdelingen i Århus Amt, Århus, 2003.

Psykiatriens kerneopgaver og udfordringer, 2004 – 2010, Rapport,Dansk Psykiatrisk Selskab, København 2004.

Psykiatriske patienters vilkår – en redegørelse, Det Etiske Råd, København, 1997.

På vej ud i samfundet. Psykiatriens første 25 år i amterne, Socialministeriet, Sundhedsministeriet og Amtsrådsforeningen, København, 2001.

Rapport fra udvalget vedrørende bedre samspil mellem tilbudene i psykiatrien og socialpsykiatrien, Sundhedsministeriet og Socialministeriet, København, 2003

Regeringens Statusrapport om tilbudene til sindslidende, 2001, Indenrigs-og Sundhedsministeriet og Socialministeriet, København, 2003.

Værdier i socialpolitikken, Socialministeriet, København, 2003.

Wulff H, Den samaritanske pligt -det etiske grundlag for det danske sundhedsvæsen, Munksgaard, København, 1995.

 
--------------------------------------------------------------------------------

 

“Behandlingspsykiatrien er regelbaseret, mens socialpsykiatrien er mere værdi-og behovsorienteret. Disse kulturforskelle kunne man lære noget af”.

“Brugeren skal med til de forskellige møder om sig selv og deltage i beslutningerne. Medinddragelse, åbenhed og mere respekt”.

“Faglighed kan ikke bruges, hvis der ikke samtidig er empati”.

“Respekt kan først komme, når fordommene på begge sider af bordet er væk”.

”Faglighed og respekt er to sider af samme sag. At udvise respekt er bl.a. at benytte faglighed. Og for at udøve faglighed er det nødvendigt og naturligt at vise respekt for personen i behandling”.

“Ansvarlighed er kun noget værd, hvis sektorerne respekterer hinanden”.

”De pårørende bliver altid koblet af! Men de skal være med fra dag ét”.

”Respekten for selvbestemmelse kan betyde svigt af omsorg”.

”Jeg vil hellere opsøge en læge, der respekterer mig og lytter til, hvad jeg har at sige, end den der måske videnskabeligt set er den bedste, hvis sidst-nævnte får mig til at føle, jeg ikke er noget værd”.

“Vigtigt, at det sociale tager over, når f.eks. en patient udskrives – dvs. sammenhæng er afgørende. Der bør indføres konkret praksis herom; støtte/kontaktperson bør tilknyttes tidligt”.

Det fælles værdigrundlag skal bruges til at BYGGE BRO mellem sektorerne, og bør indgå i dagligdagens sprog, kommunikationsmåder, tænkemåder og handlinger.

 

 

 


Sidst opdateret 10-07-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |