Skip navigation


5. Fortsat arbejde

I 2006 og 2007 vil arbejdsgruppen arbejde videre med udvikling af løbende offentliggørelse af produktivitetsopgørelser i sygehussektoren.

I sidste halvdel af 2006 vil arbejdsgruppen bl.a. arbejde videre med at forbedre kvaliteten af datagrundlaget. Dette gælder specielt mht. en fremadrettet indsats for at ensrette registreringerne af sygehusenes udgifter og aktivitet.

Et af de vigtigste formål med målinger af produktivitet er, at det sætter gang i en forbedringsproces. For at kunne foretage forbedringer, hvor det er mest tiltrængt, er det vigtigt med præcis information om, hvor potentialet er størst. Der arbejdes derfor i øjeblikket på at udvikle indikatorer for produktivitet på afdelingsniveau.

I første omgang udvikles og offentliggøres indikatorer for to typer af afdelinger, som omfatter afdelinger, der udfører gynækologiske og obstetriske behandlinger samt for afdelinger, der bl.a. udfører kirurgisk gastroenterologiske behandlinger (mave/tarm-operationer). Erfaringerne fra disse afdelinger skal herefter anvendes til at udvikle indikatorer for de øvrige typer af afdelinger. Resultatet af dette arbejde med offentliggørelse af indikatorer for produktivitet på afdelingsniveau i sygehussektoren afrapporteres i en delrapport III fra arbejdsgruppen i foråret 2007.

Derudover skal der udvikles en brugervenlig IT-løsning, hvor interesserede let kan skaffe sig overblik over produktivitet, aktivitet og udgifter i sygehusvæsenet. Målingerne af produktiviteten i sygehusvæsenet vil fremover blive offentliggjort systematisk og løbende. Efterhånden vil der således komme til at foreligge produktivitetsmålinger udført efter samme metode for en årrække. I den forbindelse skal det overvejes, hvordan det fremtidige arbejde med at opgøre produktivitet skal foregå.

 


Sidst opdateret 26-01-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |