Skip navigation


8. Ydelser ved dødsfald


 

8.1. Begravelseshjælp - 1408, art. 64-66 og 574, art. 78-79

Efterladte efter en arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende, pensionist, pensionsansøger eller et af deres familiemedlemmer har ret til begravelseshjælp efter den kompetente stats lovgivning. Dette gælder, selv om dødsfaldet er indtruffet i en anden EØS-stat end den kompetente stat, og selv om de efterladte ikke bor i den kompetente stat.

Den kompetente stat for så vidt angår begravelseshjælp efter pensionister fastlægges efter de samme regler, som gælder for hvilken stat, der skal betale for udgifter til sygehjælp til pensionister, jf. afsnit 6.8.3. - 6.8.6.

Eksempler:
1) Begravelseshjælp efter en pensionist, der på dødsfaldstidspunktet var bosat i Danmark, men som udelukkende modtog pension fra en anden EØS-stat, skal søges efter lovgivningen i den pensionsudbetalende stat. Hvis dødsboet har ret til begravelseshjælp fra denne stat, er boet ikke berettiget til begravelseshjælp efter dansk lovgivning, jf. sygesikringslovens § 20, stk. 2, nr. 4.

2) Efterladte til en pensionist, som alene modtog pension fra Danmark, men som var bosat og offentlig syge(for)sikret i en anden EØS-stat, i princippet til udgift for Danmark, skal søge begravelseshjælp i Danmark efter den danske sygesikringslov.

8.1.1. Blanketter


Anmodning om begravelseshjælp afgives til den kompetente institution eller bopælsstedets myndigheder ved anvendelse af en blanket E 124.

Hvor begravelseshjælp skal ydes af Danmark efter afdøde, som var bosat i en anden EØS-stat, skal anmodningen om begravelseshjælp sendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ministeriet sender herefter ansøgeren en vejledning om betingelserne for at modtage begravelseshjælp fra Danmark, jf. bekendtgørelse nr. 176 af 15. marts 2000 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter lov om offentlig sygesikring. Efter dansk lovgivning er begravelseshjælp formueafhængig. Beregning og udbetaling af begravelseshjælpen foretages af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Hvis begravelseshjælp skal søges fra en anden EØS-stat, kan en blanket E 124 rekvireres i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Blanketten sendes til den kompetente institution. Er denne ikke kendt, kan ministeriet sørge for videresendelse til den kompetente institution.

 


Sidst opdateret 21-09-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |