Fra: 10-04-2015 til: 12-04-2015
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Nordisk MinisterrådMR-S: Skriftlig kommentering: Rekommandation 28/2010 - om fælles nordisk elektronisk register for autoriseret helsepersonel - svarfrist 21. april 201510-04-201509022151686808
Migrænikerforbundetsvar til revisor10-04-201512038761687150
MigrænikerforbundetAktivitetspuljen af 6. juli 2012 m.v. Migræneforeningen. Migræneløb 2012 og 2013. Når børn og unge har migræne 2012 og 201310-04-201512038761686793
Willis I/SSvar på forsikringpligt for privat ambulancefirma10-04-201513004391686480
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Özlem Cekic SF
MF Stine Brix
SUU L 137 - svar på spm. 610-04-201513004591686620
Folketingets SundhedsudvalgSUU L 137 - svar på spm. 3010-04-201513004591686605
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Stine Maiken Brix
MF Stine Brix
SUU L 137 - svar på spm. 910-04-201513004591686644
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Stine Maiken Brix
MF Stine Brix
SUU L 137 - svar på spm. 810-04-201513004591686630
Folketingets SundhedsudvalgSUU L 137 - supplerende svar på spm. 2110-04-201513004591686600
Folketingets Skatteudvalg
Folketingets Sundhedsudvalg
Folketingets Socialudvalg
Folketingets Udenrigsudvalg
Folketingets Fødevareudvalg
Det Politisk-Økonomiske Udvalg (PØU)
Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd
Udvalget for Landdistrikter og Øer
Folketingets Ligestillingsudvalg
Folketingets Sundhedsudvalg
SUU L 137 - svar på spm. 3510-04-201513004591686687
Folketingets SundhedsudvalgSUU L 137 ændringsforslag10-04-201513004591686568
Folketingets Skatteudvalg
Folketingets Sundhedsudvalg
Folketingets Socialudvalg
Folketingets Udenrigsudvalg
Folketingets Fødevareudvalg
Det Politisk-Økonomiske Udvalg (PØU)
Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd
Udvalget for Landdistrikter og Øer
Folketingets Ligestillingsudvalg
Folketingets Sundhedsudvalg
SUU L 137 - svar på spm. 3410-04-201513004591686685
Folketingets Skatteudvalg
Folketingets Sundhedsudvalg
Folketingets Socialudvalg
Folketingets Udenrigsudvalg
Folketingets Fødevareudvalg
Det Politisk-Økonomiske Udvalg (PØU)
Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd
Udvalget for Landdistrikter og Øer
Folketingets Ligestillingsudvalg
Folketingets Sundhedsudvalg
SUU L 137 - svar på spm. 3310-04-201513004591686683
Folketingets Skatteudvalg
Folketingets Sundhedsudvalg
Folketingets Socialudvalg
Folketingets Udenrigsudvalg
Folketingets Fødevareudvalg
Det Politisk-Økonomiske Udvalg (PØU)
Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd
Udvalget for Landdistrikter og Øer
Folketingets Ligestillingsudvalg
Folketingets Sundhedsudvalg
SUU L 137 - svar på spm. 3210-04-201513004591686681
Folketingets Skatteudvalg
Folketingets Sundhedsudvalg
Folketingets Socialudvalg
Folketingets Udenrigsudvalg
Folketingets Fødevareudvalg
Det Politisk-Økonomiske Udvalg (PØU)
Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd
Udvalget for Landdistrikter og Øer
Folketingets Ligestillingsudvalg
Folketingets Sundhedsudvalg
SUU L 137 - svar på spm. 3110-04-201513004591686679
Folketingets Skatteudvalg
Folketingets Sundhedsudvalg
Folketingets Socialudvalg
Folketingets Udenrigsudvalg
Folketingets Fødevareudvalg
Det Politisk-Økonomiske Udvalg (PØU)
Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd
Udvalget for Landdistrikter og Øer
Folketingets Ligestillingsudvalg
Folketingets Sundhedsudvalg
SUU L 137 - svar på spm. 3610-04-201513004591686677
Folketingets SundhedsudvalgSUU L 137 - svar på spm. 2910-04-201513004591686662
Folketingets SundhedsudvalgSUU L 137 - svar på spm. 2510-04-201513004591686660
Landsforeningen Downs Syndromregnskab fra landsforeningen Downs syndrom10-04-201513016511687049
Dansk Brystkræft OrganisationSvar Aflæggelse af regnskab - Aktivitetspuljen 2013 DBO10-04-201513016791687094
MF Flemming Møller Mortensen
MF Marlene Borst Hansen
MF Stine Maiken Brix
MF Stine Brix
MF Simon Emil Ammitzbøll
MF Sophie Løhde
MF Daniel Rugholm
MF Liselott Blixt
MF Liselott Blixt
MF Özlem Cekic SF
MF Karen Johanne Klint
Karen Klint (S)
Møde om lovforslag (L35) vedr. modernisering af apotekersektoren30-03-201514019901680136
Statens Serum InstitutTilsyn med informationssikkerhed 2014-2015 - bidrag fra departementet10-04-201514023411686769
Aalborg Universitet Institut for Planlægning
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
Danmarks Grundforskningsfond
Danmarks Innovationsfond
Danmarks Tekniske Universitet
Dansk Erhverv
Dansk Industri
Dansk Selskab for Sygeplejeforskning
Dansk Sygepleje Selskab
Dansk Sygeplejeråd
Danske Patienter
Danske Regioner
Det Frie Forskningsråd
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - Aarhus Universitet
KL
KORA
Københavns Universitet
Lægeforeningen
Lægemiddelindustriforeningen - LIF
Lægevidenskabelige selskaber
Medicoindustrien
Region Hovedstaden
Region Nordjylland
Region Sjælland
Statens Serum Institut
Sundhedskartellet
Sundhedsstyrelsen
Syddansk Universitet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Endeligt referat og notat om klinisk afprøvning fra NSS-mødet den 9. marts 201510-04-201514038261687198
Danske RegionerEpidemikommissionernes fremtid17-03-201514038871687089
LægeforeningenVedr. principper fra STARS10-04-201514062571686396
SundhedsstyrelsenOrientering af SST om svar til Danske Regioner vedr. DUT-kompensation i relation til Sundhedsstyrelsens vejledning om udredning og behandling af transkønnede09-04-201514073881685618
Den Gamle BySvar på invitation til åbning af udstilling om valgplakater i Den Gamle By10-04-201515000041687055
LægeforeningenSvar på Invitation til Mads Koch Hansens afskedsreception den 29. april 201509-04-201515000041685653
Øfeldt Centret
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Svar på anmodning om overtagelse af henvendelse fra Øfeldt Centrene10-04-201515000051686452
MF Sophie Løhde
MF Stine Maiken Brix
MF Stine Brix
MF Hans Christian Schmidt
Vedr. kiropraktorer10-04-201515000071687197
Grønlands SelvstyreVedr. Brev fra Naalakkersuisoq fg. grønlanske sundhedsminister10-04-201515000111687265
Danske Regioner
Kommunernes Landsforening
Forslag til KL og Danske Regioner30-03-201515000341686702
Styrelsen for Forskning og InnovationForskningsmidler til vaccineudvikling10-04-201515001861686978
Statens Serum InstitutKopi af borgerbesvarelse sendt til SSI, vedr. indberetning af rituelle omskæringer10-04-201515004401687025
 Besvarelse af borgerbreve vedr. indberetning af rituel omskæring10-04-201515004401686981
Region SjællandSvar vedr. henvisning til genoptræning ved fx neuropsykolog eller audiologopæd10-04-201515005811687192
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Hans Christian Schmidt
SUU alm. del - supplerende svar på spm. 49410-04-201515008921687160
Guldborgsund KommuneGuldborgsund Kommune - Godkendelse af det reviderede budget til projektnr. 62139.10-04-201515009011686749
 Svar på anmodning om aktindsigt af 24. februar 201524-02-201515012471654016
Københavns UniversitetUdpegelse som medlem af arbejdsgruppe om målrettet sundhedstjek13-03-201515012721679166
KLSundhedstjek i almen praksis13-03-201515012721679219
Københavns UniversitetUdpegelse som medlem af arbejdsgruppe om målrettet sundhedstjek13-03-201515012721679172
Praktiserende Lægers Organisation - PLOSundhedstjek i almen praksis13-03-201515012721679214
Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)Udpegelse som medlem af arbejdsgruppe om sundhedstjek13-03-201515012721679206
Forskningsenheden for Almen PraksisUdpegelse som medlem af arbejdsgruppe om målrettet sundhedstjek13-03-201515012721679189
Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed DAK-EUdpegelse som medlem af arbejdsgruppe om sundhedstjek13-03-201515012721679159
Danske PatienterSundhedstjek i almen praksis13-03-201515012721679230
Forskningsenheden for Almen PraksisUdpegelse som medlem af arbejdsgruppe om målrettet sundhedstjek13-03-201515012721679197
Forskningsenheden for Almen PraksisUdpegelse som medlem af arbejdsgruppe om sundhedstjek13-03-201515012721679181
Syddansk UniversitetUdpegelse som medlem af arbejdsgruppe om målrettet sundhedstjek13-03-201515012721679153
Danske RegionerSundhedstjek i almen praksis13-03-201515012721679225
Region SyddanmarkTilbagemelding på møde vedr. udbetalingsanmodning Nyt OUH09-04-201515015411686209
Region HovedstadenDatoer for fremsendelse af udbetalingsanmodninger vedr. Bispebjerg og Hvidovre10-04-201515015891686543
Danske Osteopater
Danske Osteopater Osteopater
Svar på henvendelse vedrørende autorisation af Osteopater10-04-201515016411686377
SundhedsstyrelsenVedr. autorisation af osteopater12-03-201515016411666670
KammeradvokatenMøde om udbudsregler m.m.09-03-201515017071668387
KammeradvokatenUdbudslovgivning06-03-201515017071668374
KammeradvokatenUdbudslovgivning02-03-201515017071668369
Justitsministeriet
Justitsministeriet
Anmodning om bidrag til svar fra JM på spørgsmål fra Odense Universitetshospital vedr. behandling af udlændinge indsat i dansk fængsel10-04-201515017651686791
Plesner AdvokatfirmaDeres forespørgsel om indkøb af vacciner til børnevaccinationsprogrammet09-04-201515017911685986
Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)Arbejdsgruppe om sundhedstjek - planlægning af 1. møde20-03-201515018461673168
Region SjællandSUM tilføjelser til referat af møde med GAPS - Psykiatrisygehuset i Slagelse09-04-201515018981686112
Ugeskrift for LægerOphævelse af den offentlige rejsesygesikring10-04-201515019171686515
MF Jesper Petersen (SF)Vedr. Gram apotek10-04-201515019501687045
Haderslev KommuneVedr. Gram apotek10-04-201515019501687043
Dagens MedicinAfgørelse om aktindsigt10-04-201515020121686974
Dagens MedicinAfgørelse vedr. aktindsigt i ministeriets korrespondance om hjemmel til kvalitetsarbejde10-04-201515020121686947
Kerteminde Kommune
Lolland Kommune
Skive Kommune
Struer Kommune
Bornholms Regionskommune
Vedr. proces for Risø-affald10-04-201515020501687035
MF Özlem Cekic SF
MF Karen Johanne Klint
Karen Klint (S)
MF Flemming Møller Mortensen
MF Marlene Borst Hansen
MF Stine Maiken Brix
MF Stine Brix
MF Sophie Løhde
MF Simon Emil Ammitzbøll
MF Daniel Rugholm
MF Liselott Blixt
MF Liselott Blixt
MF Jane Heitmann
MF Liv Holm Andersen
MF Thyra Frank
Vedr. aktindsigt om HPV10-04-201515020651687038
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Stine Maiken Brix
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 72710-04-201515020931687057
SSIAkutmodtagelser09-04-201515021881686881
SSIAkutmodtagelser10-04-201515021881686910
Ambulixvedr. evt. ændring af regler på ambulanceområdet10-04-201515021931686413
The Sweet CompanyKvittering for modtagelse af ansøgning om midler fra partnerskabspuljen10-04-201515021951686530
Tropica Aquarium PlantsKvittering for modtagelse af ansøgning om midler fra partnerskabspuljen10-04-201515021991686586
 Tak for dine henvendelser af 30. og 31. marts vedr. bækkenløsning10-04-201515022001686827
Health Group A/SKvittering for modtagelse af ansøgning om midler fra partnerskabspuljen10-04-201515022021686628
Falck Danmark A/SKvittering for modtagelse af ansøgning om midler fra partnerskabspuljen10-04-201515022031686665
Dansk FirmaidrætsForbundKvittering for modtagelse af ansøgning om midler fra partnerskabspuljen10-04-201515022041686713
Nordfyns KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning om midler fra partnerskabspuljen10-04-201515022051686852
 Svar på anmodning om oplysning om evt. udskiftning på posten som departementschef i perioden 2012-201510-04-201515022081687204
Gartneriet PKM A/SKvittering for modtagelse af ansøgning om midler fra partnerskabspuljen10-04-201515022111686872
Herning KommuneKvittering for modtagelse af ansøgning om midler fra partnerskabspuljen10-04-201515022151687092
Fagligt Fælles ForbundKvittering for modtagelse af ansøgning om midler fra partnerskabspuljen10-04-201515022161687123
SundhedsstyrelsenBestilling til SST vedr. bidrag til besvarelse af SUU alm. del - spm. 765-770 vedr. borrelia - frist 23. april 201510-04-201515022171687165
Dansk MetalKvittering for modtagelse af ansøgning om midler fra partnerskabspuljen10-04-201515022181687138