Fra: 14-04-2015 til: 14-04-2015
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
DE9 - Foreninger for pårørende til psykisk sygeVedr. afsluttende rapport og regnskab for projekt for pårørende til sindslidende, projekt nr. 2053414-04-201509027851689638
PsykiatriFondenGodkendelse af forlængelse af tilskudsperiode til projekt 2054522-01-201509028081632263
 Vedr. afslutningen af projekt om udgivelse af bog, projekt 2056514-04-201509082251688974
 Afslutningen af projekt 20565 til støtte til udgivelse af bog.14-04-201509082251689041
Folketingets SundhedsudvalgOrientering til sundheds og forebyggelsesudvalget vedr. evaluering af patientklagesystemet, fra ministeren for sundhed og forebyggelse14-04-201510108831689909
Lægeforeningen
Dansk Sygeplejeråd
Tandlægeforeningen
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Forbrugerrådet Tænk
Danske Regioner
KL
Orientering af følgegruppen vedr. evalueringen af patientklagesystemet om den endelige rapport14-04-201510108831689240
Dansk Selskab for PatientsikkerhedOrientering af Dansk Selskab for Patientsikkerhed om offentliggørelse af rapport vedr. evaluering af patientklagesystemet14-04-201510108831689246
SundhedsstyrelsenDriftsstøtte, Center for Sex & Sundhed/ Odense14-04-201512042711690091
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdMøde med arbejdsgruppen bag Frivilligcharteret14-04-201512109121690085
Aarhus Kommunetilsagn14-04-201513044821688781
Odense KommuneRegnskab14-04-201513044821688920
Danske RegionerKommissorium for sundhed.dk analyse14-04-201514024681689947
Region SjællandGodkendelse af revideret budget13-04-201514031241688480
UdenrigsministerietHøring vedr. E-sundhedsnetværket14-04-201514053051690058
SøfartsstyrelsenStatus på forsøg med åbne postlister i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse13-04-201514055891688112
Danmarks InnovationsfondOrientering til Innovationsfonden om møde med Serum og plan for videre proces14-04-201514056491689649
Statens Serum InstitutOpfølgning på møde med SSI inkl. opslag til opsætning14-04-201514056491689668
SundhedsstyrelsenAnmodning om sagsakter og en udtalelse14-04-201514056651689220
Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)Arbejdsgruppe om sundhedstjek14-04-201514068861689401
3F - Fagligt Fælles ForbundAnmodningsbrev - 3F07-04-201514075061682277
3F - Fagligt Fælles ForbundAnmodningsbrev sendt til 3F07-04-201514075061682564
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdAnmodning om overtagelse af borgerbrev vedr. lukning af Østerild børnehave14-04-201515000051689666
Helsingør KommuneSvar på Invtiation til besøg i Mulighedernes hus 30. april 201513-04-201515000111688461
International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO)Svar på invitation til ISPO World Congress 201514-04-201515000111689048
DSU AalborgSvar på anmodning om møde med ministeren vedr. unge med rygskader13-04-201515000111688512
 Svar på henvendelse fra borger vedr. kritisabelt sygdomsforløb14-04-201515008201688831
 Svar på borgerhenvendelse vedr. hygiejne14-04-201515008241689994
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Hans Christian Schmidt
SUU alm. del - supplerende svar på spm. 49410-04-201515008921687160
Vesthimmerlands KommuneVesthimmerlands Kommune Angående budget til projektnr.62150.14-04-201515009361689864
Vesthimmerlands KommuneVesthimmerlands Kommune besvarer spørgsmål til regnskab til projektnr. 62150.14-04-201515009361689655
 svar på henvendelse vedr. sundhedspersoners adgang til aktindsigt i egen journal14-04-201515010701688748
HabitmanagerProgram for Sundhedsministeriets personaledag den 28/414-04-201515011461689642
Fremforsk ApSProgram for Sundhedsministeriets personaledag den 28/414-04-201515011461689640
Region SjællandRegion Sjælland Fremsender tilsagnsskrivelse for året 2015 til projektnr. 65502.14-04-201515012811689440
Region SjællandRegion Sjælland Svar på ansøgning om ændring samt midtvejsevaluering til projektnr. 65502.14-04-201515012811689435
Direktoratet for KriminalforsorgenOpfølnging på møde vedr. digitalløsning i kriminalforsorgen14-04-201515014361689126
 Svar på henvendelse vedr. manglende kapacitet hos alment praktiserende læger09-03-201515015581663793
 Svar på henvendelse vedr. manglende kapacitet hos alment praktiserende læger14-04-201515015581689647
Danske Regioner
Sundhedsstyrelsen
Tandlægeforeningen
Høring: Udkast til revideret bekendtgørelse om tilskud til behandling hos tandlæge i praksis16-03-201515015761669036
Institut for MenneskerettighederSvar til IMR14-04-201515016851688809
 Vedrørende service hos den praktiserende læge mm.14-04-201515018401688869
 Svar på genhenvendelse14-04-201515019131688756
SundhedsstyrelsenAnmodning om sagsakter og en udtalelse14-04-201515019471689216
 Svar på henvendelse vedrørende tandbehandling i privat regi efter fritvalgsordningen14-04-201515019751690042
WHO´s Regionalkontor for EuropaVedr. bidrag til WHO-rapport31-03-201515019771681019
WHO´s Regionalkontor for EuropaVedrørende WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 201514-04-201515019771689228
PatienterstatningenInvitation til Patienterstatningen13-04-201515021391688230
Region MidtjyllandKopi af svar på Folketingsspørgsmål 73314-04-201515021921690027
Copenhagen PrideVedr. henvendelse af 10. februar om beslutningsforslag B6914-04-201515022091689874
 Svar på henvendelse vedr. møde med ministeren14-04-201515022211689391
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdOverdragelse af henvendelse til MBLIS14-04-201515022221690024
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdOverdragelse af borgerhenvendelse vedr. døgnvagt på plejehjem14-04-201515022251689393
 Svar på henvendelse vedr. døgnvagt på plejehjem14-04-201515022251689387
BørnerådetSvar på henvendelse om tilslutning til børnevaccinationsprogrammet14-04-201515022521688822
 Kvittering på modtagelse af korrektion til tilsendt mail14-04-201515022691689310
 Vedrørende tvangsvaccination og HPV14-04-201515022881689986
Ministeriet for Sundhed og ForebyggelseIndkaldelse af bidrag til udgiftsopfølgning 1, 2015. Departementet09-04-201515022921688962
PatientombuddetIndkaldelse af bidrag til udgiftsopfølgning 1, 2015. POB09-04-201515022931689900
Europa Kommissionen - Repræsentation i DanmarkMØDEBESTILLING: Ministerens møde med Kommissæren for sundhed og dyrevelfærd24-02-201515022971652910
Region SjællandOpfølgning på effektiviseringer på GAPS14-04-201515023041689275
 Svar på borgerhenvendelse vedr. behandling i udlandet og refusion14-04-201515023151689894
 Svar på borgerhenvendelse vedr. ventetid14-04-201515023381690054