Fra: 27-04-2015 til: 27-04-2015
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Rigshospitaletregnskab27-04-201509006071699451
 Tilsagn 201527-04-201509011101699682
KulturstyrelsenVedr. fremtidig organering af Cochrane-licensen - DEFF27-04-201510025511699894
Region SjællandGodkendelse af placering af to ordninger med frivillige 1-1-2 akuthjælpere i Region Sjælland27-04-201511019791699505
Ærø Kommuneregnskabsgodkendelse27-04-201511038151700099
Julemærkefondendriftstilskud27-04-201512042681699979
Aids FondetDriftsstøtte27-04-201512042711699973
AlzheimerforeningenAlzheimerforeningen tilbagebetaling25-03-201513016861676231
Sclerosecentrene I DanmarkOrientering vedrørende indstilling om omprioritering af resterende satspuljemidler27-04-201513052361700171
Copa - Cogeca European Farmers European Agri-CooperativesSvar til Copa og Cogeca på Letter concerning Copa and Cogeca’s concerns about the scoping paper produced by the CNAPA being used to frame the discussions at the EPSCO meeting22-04-2015SJ-STD-DEPDPT1696755
 Svar til borgeren på henvendelse vedr. indberetning21-04-201513054151695785
Rigshospitaletregnskab og status27-04-201514001201699411
Red Barnetrev.budget27-04-201514031041699965
Danske RegionerMøde med EY vedr. byggestyringsrapport27-04-201514047931699820
TV2 Danmark A/S Rugaardsvej 25Afgørelse vedr. aktindsigtsanmodning fra Tv227-04-201514051831700034
 Aktindsigt: e-sundhedsnetværket27-04-201514053051700288
Roskilde Kommune
Struer Kommune
Skive Kommune
Kerteminde Kommune
Lolland Kommune
Bornholms Regionskommune
møde om atomaffaldssagen17-03-201514053071669462
Danske Regioner
Styrelsen for Forskning og Innovation
Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed DAK-E
Lægevidenskabelige selskaber
Aarhus Universitet
PROCRIN. Indstillinger til styregruppen18-02-201514057681648212
Dagbladet PolitikenAfgørelse vedr. aktindsigtsanmodning fra Politiken27-04-201514057741700039
Danske RegionerReplik til Danske Regioner vedr. ændret vagttjeneste ad L 3527-04-201514060431699887
CSC Danmark A/SGodkendelse af ÆA-QC12068. Tilpasning af LIS ifm. udtræk af postlister.24-04-201514062051699473
Aarhus Universitetshospital
Danmarks Statistik
Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed DAK-E
Dansk Industri
Dansk Sygeplejeråd
Danske Regioner
Hjerteforeningen
Kommunernes Landsforening
Kræftens Bekæmpelse
Lægeforeningen
Lægemiddelindustriforeningen - LIF
Lægevidenskabelige selskaber
Region Midtjylland
Rigshospitalet
Styrelsen for Forskning og Innovation
XX--DNVK
Aarhus Universitet
6. møde i STARS* - udkast til referat fra mødet samt principper24-04-201514062571698841
Aarhus UniversitetVedr. kommende møde i STARS*03-03-201514062571657459
Aarhus UniversitetInvitation til at deltage med oplæg i kommende møde i STARS*03-03-201514062571657557
Aarhus Universitetshospital
Danmarks Statistik
Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed DAK-E
Dansk Industri
Dansk Sygeplejeråd
Danske Regioner
Hjerteforeningen
Kommunernes Landsforening
Kræftens Bekæmpelse
Lægeforeningen
Lægemiddelindustriforeningen - LIF
Lægevidenskabelige selskaber
Region Midtjylland
Rigshospitalet
Styrelsen for Forskning og Innovation
XX--DNVK
Aarhus Universitet
NYT UDKAST til principper fra STARS*02-03-201514062571656725
Aarhus Universitetshospital
Danmarks Statistik
Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed DAK-E
Dansk Industri
Dansk Sygeplejeråd
Danske Regioner
Hjerteforeningen
XX--DNVK
Kommunernes Landsforening
Kræftens Bekæmpelse
Lægeforeningen
Lægemiddelindustriforeningen - LIF
Lægevidenskabelige selskaber
Region Midtjylland
Rigshospitalet
Styrelsen for Forskning og Innovation
Aarhus Universitet
STARS* - opfølgning på sidste møde, praktiske informationer om næste møde m.v.19-02-201514062571649470
Aarhus UniversitetVedr. emner for mødet i STARS i marts03-02-201514062571639195
Arbejdsgruppen om kortlægning af stofmisbrugsindsatsenHenvendelse om møde i arbejdsgruppen om kortlægning af stofmisbrugsindsatsen27-04-201514062631699945
Nordens VelfærdscenterMail svar nordisk velfærdscenter vedr. deres indledende indput om ung i norden27-04-201514074601699948
Foreningen Det Sociale NetværkMail Det Sociale Netværk vedr. konferencebistand ang. Nordisk Psykiatritopmøde05-03-201514074601660724
 Svar på henvendelse vedr. psykisk arbejdsmiljø fra sygeplejerske.27-04-201515000011699928
 Svar på borgerbrev vedr. plejecentre27-04-201515000051699904
JustitsministerietAnmodning om overtagelse af borgerhenvendelse vedr. green card ordningen27-04-201515000051699961
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse vedr. genoplivning27-04-201515000051700009
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af borgerhenvendelse vedr. green card27-04-201515000051699963
MF Flemming Møller Mortensen
MF Marlene Borst Hansen
Vedr.L17927-04-201515000071699931
MF Flemming Møller Mortensen
MF Karen Johanne Klint
Karen Klint (S)
MF Marlene Borst Hansen
MF Özlem Cekic SF
MF Stine Maiken Brix
MF Stine Brix
MF Daniel Rugholm
MF Sophie Løhde
MF Liselott Blixt
MF Liselott Blixt
MF Simon Emil Ammitzbøll
Ordførermøde om data27-04-201515000071700175
Aarhus UniversitetSvar på invitation til konference fra Aarhus Universitet15-01-201515000111627101
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdWHO-møde i FN-byen i København vedr. interpersonal violence, 11.-12. maj 201527-04-201515002631699651
Syddansk UniversitetRegional consultation to develop WHO action plan on interpersonal violence, 11–12 May 2015, Copenhagen, Denmark27-04-201515002631699627
FinansministerietInformationspapir om Sundhedsdataprogrammet27-04-2015SJ-STD-DEPHJH1700199
 Svar på henvendelse af 25. april 201527-04-201515004401699675
 Svar på henvendelse af 12. januar 2015 vedr. Videnscenter for Oligofreni24-04-201515005941698954
Praktiserende Lægers Organisation - PLOInvitation til deltagelse i følgegruppe vedr. forskningsprojekt om honorering i almen praksis06-02-201515006841642516
Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)Invitation til deltagelse i følgegruppe vedr. forskningsprojekt om honorering i almen praksis06-02-201515006841642520
Praktiserende Lægers Organisation - PLOInvitation til deltagelse i følgegruppe vedr. forskningsprojekt om honorering i almen praksis25-02-201515006841699727
Praktiserende Lægers Organisation - PLOInvitation til deltagelse i følgegruppe vedr. forskningsprojekt om honorering i almen praksis16-02-201515006841699723
 Svar på borgerhenvendelse vedr. sagsbehandlingstid hos POB og ordination af medicin27-04-201515009421699542
Finansministeriet
Danske Regioner
Orientering til FM og DR: Kvartalsstatus for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, 1. kvartal 201527-04-201515014681699434
Ministeriet for by, bolig og landdistrikterSUM bidrag til MBBL27-04-201515014731700041
 centersvar på borgerbrev - klage over behandlingsdom m.v.15-04-201515014771691263
RigshospitaletTilsagn 201521-04-201515014831695367
Folketingets SundhedsudvalgSUU alm. del - supplerende svar på spm. 68521-04-201515015371696308
Folketingets SundhedsudvalgSUU alm. del. - foreløbigt svar på spm. nr. 68510-03-201515015371664018
Økonomi- og IndenrigsministerietInformationspapir om Sundhedsdataprogrammet27-04-201515016381700191
KulturministerietRykker for svar på anmodning om bidrag15-04-201515016421690233
 Svar på henvendelse vedr. brug af sundhedskort som lånerkort til bibliotek27-04-201515016421699425
Kulturministerietanmodning om Kulturministeriets bidrag til besvarelse16-03-201515016421690231
 Svar på henvendelse vedr. offentliggørelse af Sundhedsstyrelsens redegørelse27-04-201515018131699398
 Svar på henvendelse vedr. oprydning i psykiatrien27-04-201515018161699390
 Besvarelse af din henvendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vedr. hjemmeværnet27-04-201515018531699938
 Svar på borgerhenvendelse vedr. knogleskørhed23-03-201515018641673750
 Svar på borgerhenvendelse vedr. knogleskørhed27-04-201515018641700271
 Svar borgerhenvendelse vedr. stress på arbejdsmarkedet27-04-201515019141700031
JydskevestkystenTelefonvisitation27-04-201515019201700232
 Svar på henvendelse vedr. navn på medicin27-04-201515019621699408
SundhedsstyrelsenForespørgsel vedr. sagsbehandlingstid - Sundhedsstyrelsen27-04-201515020471699532
 Svar på din henvendelse vedr. brug af kommunikationsteknologi under barsel27-04-201515020921700015
WHO´s Regionalkontor for EuropaVedr. aktindsigtsanmodning - WHO20-04-201515021201694512
Department of HealthVedr. aktindsigtsanmodning - UK20-04-201515021201694507
KLPåmindelse til KL27-04-201515021391699691
KLDagsorden for første møde i følgegruppen torsdag d. 30. april 201523-04-201515021391698014
Danske RegionerSvar til Danske Regioner vedr. økonomiske konsekvenser ad Jevtana-sagen og bekendtgørelser.27-04-201515021531699838
 Svar på henvendelse vedr. forebyggende sygepleje27-04-201515022711699414
 Svar på borgerhenvendelse vedr. udredningsgaranti27-04-201515023461700037
 Besvarelse af borgerhenvendelse vedr. antal indlagte børn27-04-201515025111699958
Den Japanske AmbassadeBesvarelse af spørgeskema27-04-201515025291700164
Region Hovedstadenspørgsmål til kvartalsrapport for 4. kvartal 201427-04-201515025301699940
Region HovedstadenKvittering for modtagelse af Kvartalsrapport for 4. kvartal 201427-04-201515025301699522
Øjenforeningen - Værn om synetKvitteringsbrev22-04-201515025771697002
 Svar på genhenvendelse vedr. forebyggelsesprogrammer27-04-201515025861699469
Dentalmæglerne v. Tine JensenSvar på anmodning om aktindsigt27-04-201515026061699352
 kvitteringsbrev - psykolog på psykiatrisk center27-04-201515026561699678