Fra: 03-08-2015 til: 04-08-2015
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
MF Liselott Blixt
MF Liselott Blixt
MF Jane Heitmann
MF Mette Abildgaard
MF May-Britt Kattrup
MF Flemming Møller Mortensen
MF Jonas Dahl
MF Jonas Dahl
MF Stine Maiken Brix
MF Stine Brix
MF Carolina Magdalene Maier
MF Lotte Rod
Dagsorden og nyt tidspunkt for opstartsmøde vedr. tilsynsområdet mandag den 10. august kl. 10.1503-08-2015SJ-STD-SUMMPE1749467
Nationalt Videnscenter for Demensudbetaling03-08-201509011101749419
Billesø & BaltzerSvar på Korrektur: Udlodningsmidlerne - Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til sygdomsbekæmpende organisationer03-08-201514008681749631
Region SjællandKvittering for modtagelse af svar på spørgsmål og forespørgsel vedr. årlig rapportering03-08-201514055991749345
Transport- og BygningsministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse vedr. vindmøllestøj30-07-201515000051748694
Social- og IndenrigsministerietSvar på anmodning om overtagelse af borgerhenvendelse vedr. tidligere ældrecenter03-08-201515000051749540
Region MidtjyllandUdbetaling af kvalitetsfondsmidler til DNV, 3. kvartal 201503-08-201515019981749675
Landsforeningen af Patientrådgivere og bistandsværger (LPD)Høring over udkast til bekendtgørelser og vejledninger til udmøntning af ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien30-07-201515029051748702
Den Italienske Ambassade i DanmarkSvar på invitation til at deltage i EXPO i Milano31-07-201515038891749063
 Svar på velkomsthilsen til ministeren03-08-201515039081749414
Aalborg KommuneSvar på velkomsthilsen03-08-201515039081749688
Danmarks RadioKlippekortordning for ældre29-07-201515041261749297
Berlingske TidendeHjertestartere på plejecentre31-07-201515041261749251
BTBedre kræftbehandling02-08-201515041261749241
PolitikenÆldre udskrives for hurtigt31-07-201515041261749246
Berlingske TidendeOmskæringsregister02-08-201515041261749234
WeekendavisenOmskæringsregister29-07-201515041261749295
PolitikenPatientombuddets sagsbehandlingstider31-07-201515041261749293
Dansk Standard DSSvar: Kommende dialogmøde mellem Sundhedsstyrelsen/SUM og Dansk Standard08-07-201515042821745336
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 628-07-201515043291748393
Region SjællandKvittering for modtagelse af henvendelse om afgrænsningscirkulæret21-07-201515043501747554
Region SjællandKvittering for modtagelse af henvendelse om afgrænsningscirkulæret21-07-201515043511747553
 Svar på henvendelse om ret til sygesikring03-08-201515043541749660
 Vedr. anmodning om aktindsigt03-08-201515043621749518
AON Risk SolutionsKvittering for modtagelse af henvendelse om forsikringspligt for privathospitaler21-07-201515044091747518
 Fremsendelse af tilmeldingsblanket til Donorregistret03-08-201515044321749405
MF Flemming Møller Mortensen
MF Lotte Rod
MF Liselott Blixt
MF Liselott Blixt
Opstartsmøde vedr. tilsynsområdet mandag den 10. august kl. 1127-07-201515044441749457