Fra: 25-08-2015 til: 25-08-2015
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Forskningsenheden for Almen Praksis i OdenseOrientering om kontooplysninger25-08-201509021361761410
Nordsjællands HospitalAnmodning om opdateret budget og regnskab25-08-201514021901761691
Sundhedsstyrelsen
Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet - IKAS
Spørgsmål og svar vedr. fortolkning af bekendtgørelse om medicinsamtale på apoteksområdet.25-08-201514030121761579
Vejle KommuneVejle Kommune Afslutning af projektnr. 62162.25-08-201514041911761527
Sønderborg KommuneSønderborg Kommune Afslutning af projektnr. 62169.25-08-201514042161761600
Billund KommuneBillund Kommune Afslutning af projektnr. 62160.25-08-201514059571761495
Rebild KommuneRebild Kommune afslutning af projektnr. 62151.24-08-201514063161760855
Danske RegionerOpfølgende spørgsmål til Danske Regioner om udstedelse af sundhedskort til transkønnede25-08-201514065851761521
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Svar til CPR-kontoret om udstedelse af sundhedskort til transkønnede25-08-201514065851761620
Social- og IndenrigsministerietSvar til CPR-kontoret om gebyr25-08-201514065851762010
Foreningen Det Sociale NetværkMail fra og til Det Sociale Netværk vedr. planlægning af topmøde25-08-201514074601762280
Social- og IndenrigsministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenv. vedr. tøjvask25-08-201515000051762201
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse vedr. pension og ældrecheck25-08-201515000051762155
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse vedr. ydmygende arbejdsprøvning25-08-201515000051762132
Region SjællandSpørgsmål til forventet resterende forbrug i 201525-08-201515004711762159
Mariagerfjord KommuneMariagerfjord Kommune Afslutning af projektnr. 62152.25-08-201515009441761452
Vejen KommuneVejen Kommune Afslutning af projektnr. 62156.25-08-201515009751761479
Assens KommuneAssens Kommune Afslutning af projektnr. 62161.25-08-201515009791761508
Fanø KommuneFanø Kommune Afslutning af projektnr. 62165.25-08-201515009811761589
Nyborg KommuneNyborg Kommune Afslutning på projektnr. 62172.25-08-201515009841761612
Middelfart KommuneMiddelfart Kommune Afslutning af projektnr. 62174.25-08-201515009861761629
 Kvittering for modtaget mail24-08-201515024001761517
Statens Serum InstitutVedr. undersøgelse af kræftforekomst og -dødelighed på postnummerniveau25-08-201515024001761906
SundhedsstyrelsenVideresendelse af anmodning om nedsættelse af gebyr25-08-201515027171761429
 Orientering om videresendelse af anmodning om nedsættelse af gebyr25-08-201515027171761431
Social- og IndenrigsministerietOverdragelse af borgerhenvendelse vedr. tilskud til paryk til SM20-08-201515027491759498
WHO´s Regionalkontor for EuropaEuropean Regional Verification Commission for Measels and Rubella Elimination24-08-201515033121761249
 Svar på henvendelse vedr. behandling af hepatitis C25-08-201515033461761440
 Besvarelse af henvendelse vedr. MR scanning25-08-201515038921761990
 Svar på invitation til at deltage i stafet25-08-201515039071762190
 Svar på invitation til at deltage i koncert den 13. december 201525-08-201515039071761988
Copenhagen Half MarathonSvar på Invitation til VIP reception 11. september25-08-201515039071762238
Roskilde KommuneSvar på invitation til VIP-arrangement ved Drivers Event 2015.25-08-201515039071762203
Det Kongelige TeaterSvar på invitation til teaterforestillingen Horisonten25-08-201515039071762241
Embassy of the Republic of IndonesiaSvar på Invitation Indonesian National Day – 11 September 201525-08-201515039071762234
Museum Jorn SilkeborgInvitation til Sundheds- og Ældreministeren til åbningen af udstillingen "What moves us?"25-08-201515039071762272
 Svar på henvendelse vedr. ros til ministeren i forbindelse med tv-interview25-08-201515039091761752
 Svar på henvendelse om næringsdeklaration af øl25-08-201515039091761859
Dansk Præmatur ForeningOmsætning er ændret25-08-201515040091761858
 Svar på henvendelse vedr. forebyggelse25-08-201515041371761455
 Svar fra Sophie Løhde vedr. ventetid på ambulance i Skagen25-08-201515044411761922
 Svar på henvendelse vedr. manglende oplysninger i e-journal25-08-201515045511761421
 Svar til borger om livstestamente25-08-201515045851762095
 Svar på henvendelse vedr. efterspørgsel af oplysninger om mæslinger og MFR-vaccination25-08-201515046281761448
SundhedsstyrelsenOverdragelse af borgerhenvendelse vedr. vaccination til SST25-08-201515046281761442
All stylesKvittering for rykker om henvendelse vedr. apotekernes salg af andre varer end lægemilder.25-08-201515046701762071
Udenrigsministeriet
Justitsministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Sundhedsstyrelsen
Orientering om svar på SUU spørgsmål 18 og 1925-08-201515047451761722
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Simon Emil Ammitzbøll
SUU alm. del - svar på spm. 1824-08-201515047451761002
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Simon Emil Ammitzbøll
SUU alm. del - svar på spm. 1924-08-201515047451761011
 Svar på henvendelse vedr. det blå sygesikringskort25-08-201515048471761418
Københavns KommuneVedr. videresendelse af spørgsmål til SIM25-08-201515048541762070
Dagbladet InformationSvar på aktindsigtsanmodning af 19. august 201525-08-201515048781761701
Dagbladet InformationSvar på aktindsigtsanmodning af 19. august 201525-08-201515048781761696
Sjællandske Medier Faxe redaktionenTale24-08-201515049201761783
Ministeriet for Uddannelse og ForskningForespørgsel på hvilket format udtræk af sagerne vedr. deponering af radioaktivt affald ønskes i.25-08-201515049581761503
Ministeriet for Uddannelse og ForskningVedr. udtræk af sagerne vedr. deponering af radioaktivt affald ifm. overførsel af sagsområdet til Uddannelses og Forskningsministeriet.21-08-201515049581761483
BorgerretsbevægelsenBesvarelse af anmodning om aktindsigt25-08-201515049671761712
 Svar vedr. behandling i udlandet25-08-201515049761761791