Fra: 27-08-2015 til: 27-08-2015
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Kopi af udpegningsbrev til orientering27-08-201509005821763267
SundhedsstyrelsenKopi af udpegningsbrev til orientering27-08-201509005821763270
 Udpegningsbrev - medlem af Medicintilskudsnævnet27-08-201509005821753610
Region Hovedstadentilsagn26-08-201511101111763191
Jeudan A/SØnske om overdækning til cykelholdepladserne i gården (Tordensskjoldsgade 22)27-08-201512014891763619
UdenrigsministerietEURATOM: Høring: Oplysninger om specialudvalg under EU-Udvalget27-08-201512041201763872
Wonderful CopenhagenSvar på anmodning om støttebrev til World Congress of Gastroenterology 201927-08-201512050601763434
Forum for Mænds Sundhedudbetaling27-08-201514031401763806
Foreningen Det Sociale NetværkSvar Sekretariat for Partnerskab om mental sundhed på arbejdspladsen26-08-201514032881762778
 Svar på henvendelse vedr. yderligere spørgsmål om inhabilitet af læger27-08-201514069691763328
 Kvittering for modtagelse af yderligere spørgsmål ifbm. besvarelse af borgerhenvendelse af 17. oktober 201320-02-201514069691650733
World Health Organization (WHO)Looking for a junior eHealth resource for short term contract with WHO27-08-2015SJ-STD-DEPNBE1763459
FinansministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse vedr. brugerbetaling på sygehusene27-08-201515000051763604
FinansministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse vedr. besparelser på sundhedsområdet27-08-201515000051763599
Social- og IndenrigsministerietBekræftelse på overtagelse af borgerbrev27-08-201515000051763966
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af borgerhenvendelse vedr. førtidspension27-08-201515000051763272
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af borgerhenvendelse vedr. beskæftigelse med handicappet søn27-08-201515000051763777
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af borgerhenvendelse - reglerne for pension og arbejdsprøvning bør ændres27-08-201515000051763692
 Svar på henvendelse vedr. HPV-vaccine27-08-201515020011763533
 Svar på henvendelse vedr. organic drugs27-08-201515020631763319
 Svar på henvendelse om indførsel af medicin27-08-201515021101763232
Region HovedstadenForespørgsel til Region Hovedstatus vedr. status på validering af projektplan for 2015 og regnskab for 201424-08-201515025971763991
Amager og Hvidovre HospitalMail til videncentret vedr. regnskab for 201402-07-201515025971763989
Social- og IndenrigsministerietEnergilån for kvalitetsprojektet Nyt OUH27-08-201515030011763489
BygningsstyrelsenTilbagemelding til Bygningsstyrelsen vedr. ændrede lokalebehov på styrelsesniveau som følge af ressortændringerne27-08-201515034451763567
 Svar på henvendelse vedr. HPV-undersøgelse27-08-201515035731763446
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgOrientering om forbud mod ni nye euforiserende stoffer27-08-201515035931763258
Grønlands Selvstyre
Justitsministeriet
Sundhedsstyrelsen
Færøernes Landsstyre
Social- og Indenrigsministeriet
Skat
Rigspolitiet
Henvendelse om bekendtgørelse nr. 965 af 25. august 2015 om ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer27-08-201515035931763370
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgOrienteringsbrev til SUU om forbud mod ni nye euforiserende stoffer27-08-201515035931758133
Rigsombudet på FærøerneHenvendelse om evt. kundgørelse på Færøerne af bekendtgørelse nr. 965 af 25. august 2015 om ændring af bekendtgørelse af euforiserende stoffer27-08-201515035931763381
EMCDDAHenvendelse om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer27-08-201515035931763376
 Svar på henvendelse vedr. størrelsen på medicinpakninger27-08-201515038711763338
 Svar på invitation til ministeren til at deltage i paneldebat den 30. september 201527-08-201515038891763787
SamuelsenSvar på inviation til ministeren til at holde oplæg i netværk27-08-201515038891763761
Dansk Selskab for PatientsikkerhedSvar på invitation til ministeren til at deltage i seminar den 9./10. september 201527-08-201515038891763779
Institut for MenneskerettighederSvar på henvendelse vedr. møde med sundheds- og ældreministeren27-08-201515038891763820
 Svar på henvendelse vedr. et møde27-08-201515038891763868
Medicon Valley AllianceSvar på invitation til snuheds- og ældreministeren til at tale på Medicon Valleys møde den 16. november 201527-08-201515038891763898
 Svar på invitation til sundheds- og ældreministeren27-08-201515038891763894
KLSvar på invitation til jobCAMP 1527-08-201515038891763895
 Svar på invitation til at besøge praksis i Nordjylland27-08-201515038891763904
POLITICO EuropeSvar på invitation til at tale til POLITICO event27-08-201515038891763926
AltingetSvar på invitation til ministeren til at deltage i netværksmøde med netavisen Altinget27-08-201515038891763678
Dansk KommunikationsforeningSvar på invitation til ministeren til at tale på konferencen SundhedsAgenda 201527-08-201515038891763681
3F - Fagligt Fælles ForbundSvar fra sundheds- og ældreministeren vedr. mødeanmodning27-08-201515038891763795
SundhedsstyrelsenSvar på invitation til ministeren til at deltage i konference om hjerneskaderehabilitering den 27. november 201527-08-201515038891763491
Altinget.dkSvar invitation til ministeren til at deltage i Altingets sundhedskonference den 28. september 201527-08-201515038891763710
Dansk IndustriBekræftelse af ministerens deltagelse i Sundhedsindustriens Dag den 15. sept. 2015 i Dansk Industri24-08-201515038891763323
Yngre LægerSvar på mødeanmodning fra Sundhedssamarbejdet27-08-201515038891763538
Hillerød KommuneSvar på invitation til ministeren til at deltage i sundhedsmesse i Hillerød den 8. oktober 201527-08-201515038891763688
Dagens MedicinSvar på invitation til ministeren til at deltage i debatmøde den 24. september 201527-08-201515038891763694
Exiqon Skelstedet 16Svar på forespørgsel vedr. genomanalyse27-08-201515039071763256
SundhedsstyrelsenOpsamling på aftaler vedr Jo Før Jo Bedre ved Udgiftsopfølgning 2, 201527-08-201515041511763494
 Svar på henvendelse om data på ældreområdet14-08-201515043341763614
 Afgørelse vedr. klage over Sundhedsstyrelsens afslag på aktindsigt27-08-201515043851763922
 Svar på borgerhenvendelse vedrørende tandpleje til førtidspensionist27-08-201515046301763301
 Svar på henvendelse om visitation til hjemmeplejen14-08-201515046831763617
 Svar på henvendelse vedr. tilskud til ældre27-08-201515048171763598
SundhedsstyrelsenVedr. mødemateriale til nordisk ministerrådsmøde27-08-201515048791763835
Danske RegionerOrientering til Danske Regioner21-08-201515048811759832
Folketingets LovsekretariatSvar på spm. S 6527-08-201515049051763832
Folketingets Lovsekretariat
MF Liselott Blixt
MF Liselott Blixt
Svar på spm. S 6627-08-201515049051763836
Folketingets Lovsekretariat
MF Liselott Blixt
MF Liselott Blixt
Svar på spm. S 6527-08-201515049051763839
Kost & ErnæringsforbundetKost og ernæring27-08-201515049201763462
Social- og Sundhedsskolen i SilkeborgSvar vedr. Paramedicineruddannelse til forsvaret27-08-201515050181763879
SundhedsstyrelsenMail til og fra Sundhedsstyrelsen vedr. malnutrition til HØRING: OHCHR questionnaire: Chairperson-Rapporteur on discrimination agaisnt women in law and in practice - FRIST 26. august 201526-08-201515050261762901
FinansministerietVedr. politiske målsætninger og de nationale forebyggelsesmål27-08-201515050291763750
Københavns KommuneSvar på henvendelse om bopælsbegrebet i sundhedslovens § 14226-08-201515050321763390
Faaborg-Midtfyn KommuneVedr. anvendelse af Sundhedslovens § 11927-08-201515050511763861