Fra: 01-12-2015 til: 01-12-2015
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Hillerød KommuneAnsøgning til pulje til demensboliger01-12-2015SJ-STD-SUMLLU1837201
Cryos International - Denmark ApsHenvendelse vedr. salg af æg, fjernelse af § 12 i lov om assisteret reproduktion m.v.19-11-2015SJ-STD-SUMKFH1825573
 Borgerhenvendelse om sundhedslovens § 722-11-2015SJ-STD-SUMKFH1827403
ForsvarsministerietReferat fra plenarmødet den 19. november i NATO/CEPC01-12-201510074721837870
Erhvervs- og VækstministerietTil EU-specialudvalget for konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål: Konference om det digitale indre marked den 8. december 201512-11-201511008771819015
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 398 af 30 november 201501-12-201511030361837505
Miljø- og FødevareministerietMateriale til møde i Specialudvalget for Fødevare-, Landbrugs- og Fiskerispørgsmål i EU27-11-201511117101834877
FolketingetSUU alm. del - Spm. 144 til JM30-11-2015SJ-STD-DEPABK1837997
FolketingetSUU alm. del - Spm. 14630-11-2015SJ-STD-DEPABK1838011
FolketingetSUU alm. del - Spm. 14530-11-2015SJ-STD-DEPABK1838010
FolketingetSUU alm. del - Samrådsspm. W30-11-2015SJ-STD-DEPABK1837993
FolketingetSUU alm. del - Samrådsspm. V30-11-2015SJ-STD-DEPABK1837992
FolketingetSUU alm. del - Samrådsspm. U30-11-2015SJ-STD-DEPABK1837991
Fællesorganisationen ODAFremsender regnskab for 2009 til projektnr. 55410.30-11-201512004461836968
Fællesorganisationen ODAFremsender regnskab for 2010 til projektnr. 55410.30-11-201512004461836959
Fællesorganisationen ODAFremsender regnskab for 2011 til projektnr. 55410.30-11-201512004461836950
Fællesorganisationen ODAFremsender regnskab for 2012 til projektnr. 55410.30-11-201512004461836941
Fællesorganisationen ODAFremsender regnskab for 2008 til projektnr. 55410.30-11-201512004461836930
Dansk ErhvervHøringssvar fra Dansk Erhverv vedr. bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.01-12-201514030121837162
HjerteforeningenOrientering01-12-201514031301837004
Rudersdal KommuneRudersdal Kommunes Angående aflæggelse af regnskab til projektnr. 62123.30-11-201514059551836978
Advokatfirmaet Nyborg og RørdamForespørgsel fra advokatfirmaet Nyborg og Rørdam25-11-201515000421834921
StatsministerietInvitation til Kurfrokost onsdag den 6. januar 201630-11-201515002091837765
Ministeriet for Børn, Undervisning og LigestillingInvitation til frokost i DC-kredsen27-11-201515002091837745
Faxe KommuneFaxe Kommune Angående aflæggelse af regnskab til projektnr. 62143.01-12-201515009101837163
KLInvitation til Kommunalpolitisk Topmøde 201601-12-201515038891837229
Kost & ErnæringsforbundetKost & Ernæringsforbundet vil gerne mødes med ministeren for at drøfte køkkener på de nye sygehuse27-11-201515038891834860
SundhedsstyrelsenDagsorden 6. møde i arbejdsgruppe om patientrettede forebyggelsestilbud26-11-201515046911833921
CSC Danmark A/SUforpligtende tilbud på konvertering af sager og dokumenter fra F2 til Captia til godkendelse26-11-201515047991834841
Nordisk MinisterrådMail fra NMR: Save-the-date invitation01-12-201515049661837324
Danske RegionerAnmodning om møde24-11-201515057821837037
Danske RegionerHøringssvar vedrørende afgørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed25-11-201515057821837042
Københavns KommuneSvar på henvendelse om kapacitet i stofindtagelsesrum27-11-201515060371838012
Vejle KommuneSvar på henvendelse om kapacitet i stofindtagelsesrum01-12-201515060371837891
Region SjællandRegion Sjælland. Høringssvar26-11-201515061771837932
Lægemiddelindustriforeningen - LIFLif. Høringssvar om bekendtgørelse om indberetning af bivirkninger ved lægemidler mv.26-11-201515061771837899
Danske RegionerDanske Regioner. Høringssvar om bekendtgørelse om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m./bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler [1 vedhæftet fil]26-11-201515061771837794
Danmarks ApotekerforeningApotekerforeningen. Høringssvar over ændring af bekentgørelse om indberetning af bivirkninger ved lægemidler mm. og bekendtgørlse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler [1 vedhæftet fil]26-11-201515061771837774
FarmakonomforeningenFarmakonomforeningen. Høringssvar25-11-201515061771837994
LægeforeningenLægeforeningen. Høringssvar om to bekendtgørelser26-11-201515061771837901
Region NordjyllandRegion Nordjylland. Høringssvar om to bekendtgørelser25-11-201515061771837999
PharmadanmarkPharmadanmark. Høringssvar24-11-201515061771838003
Plejecenter ThorshøjAnsøgning til "pulje til demensboliger"01-12-201515063131837689
Holstebro KommuneAnsøgning til pulje vedrørende demensboliger01-12-201515063131837626
Plejecenter BakkegårdenAnsøgning til "pulje til demensboliger"01-12-201515063131837678
Fredensborg KommuneAnsøgning Sats-pulje demensboliger30-11-201515063131836986
Guldborgsund KommuneAnsøgning: pulje til demensboliger01-12-201515063131837546
 Resultat af blodprøver m.m.24-11-201515063711829484
Syddjurs KommuneAnsøgning til puljen for særlige tilbud til ældre01-12-201515065541837684
BygningsstyrelsenSkabelon til brug for vurdering og beskrivelse af juridiske tvister mv.01-12-201515065771837482
LægemiddelstyrelsenUdtalelse og kopi af sagens akter30-11-201515067411836900
Fagbladet FOAVærdig ældrepleje og værdighedsmilliarden01-12-201515070861837067
Danmarks ApotekerforeningAnmodning om aktindsigt27-11-201515075051834866
Danmarks ApotekerforeningSpørgsmål vedr. anmodning om aktindsigt01-12-201515075051837493
Styrelsen for Patientsikkerhed
Forsvarets Sundhedstjeneste
Henvendelse om dispensation for indberetning af vacciner.30-11-201515075071835547
 Borgerhenvendelse om problemer på vores plejehjem29-11-201515075091835125
 Borgerhenvendelse om ældreplejen29-11-201515075101835116
 Borgerhenvendelse - kommentar vedr ældreplejen28-11-201515075121835071
 Borgerhenvendelse vedrørende ministerens udtalelse i TV 228-11-201515075131835072
 Borgerhenvendelse vedr. plejehjem27-11-201515075141834882
FolketingetSUU alm. del - Spm. 3330-11-201515075161835286
 Borgerhenvendelse vedr. 5-årsregel04-11-201515075181819467
 Henvendelse vedr. forebyggelse af overvægt30-10-201515075201809009
 Borgerhenvendelse - fremsender en solskinshistorie om oplevelse på hospital27-11-201515075211834889
 Borgerhenvendelse - tilladelse til at medbringe væske24-11-201515075231828992
 Borgerhenvendelse vedr. Herlev Hospital27-11-201515075241834387
 Borgerhenvendelse vedr. patientsikkerhed26-11-201515075251833723
Bech-Bruun AdvokatfirmaAktindsigt i korrespondance om magistrel produktion01-12-201515075261837447
Ikast-Brande KommuneVedr. træningsredskaber - Servicelovens § 86, stk. 223-11-201515075311827936
Tryg Forsikring A/SSkadesanmeldelse vedr. skade på ministerbil08-09-201515075401771108
Euromiljø GruppenØnsker et kort besøg vedr. personalefrugt28-11-201515075421834900