Fra: 21-12-2015 til: 21-12-2015
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
FolketingetSUU B 25 - spm. 221-12-2015SJ-STD-SUMMPE1861135
FolketingetSUU alm. del - spm. 18221-12-2015SJ-STD-SUMMPE1861155
FolketingetSUU alm. del - spm. 18721-12-2015SJ-STD-SUMMPE1861165
FolketingetSUU alm. del - spm. 18821-12-2015SJ-STD-SUMMPE1861166
FolketingetSUU alm. del - spm. 18421-12-2015SJ-STD-SUMMPE1861160
FolketingetSUU alm. del - spm. 18621-12-2015SJ-STD-SUMMPE1861163
FolketingetSUU alm. del - spm. 18521-12-2015SJ-STD-SUMMPE1861161
BeskæftigelsesministerietHenv. vedr. sygdomsdiagnoser21-12-2015SJ-STD-SUMMPE1861353
FolketingetREU alm. del - spm. 14121-12-2015SJ-STD-SUMMPE1860527
FolketingetSUU alm. del - spm. 18321-12-2015SJ-STD-SUMMPE1861156
Holstebro Kommuneudbetalingsanmodning og status16-12-201511075991859860
Holstebro Kommuneredegørelse for udbetalinger18-12-201511075991859873
Region MidtjyllandUdbetalingsanmodning fra Region Midtjylland17-12-201511075991859866
SundhedsstyrelsenSST_Bestilling - Overblik over initiativer om telepsykiatri21-12-201511116351860502
Miljø- og FødevareministerietOversigt over møder i Specialudvalget for Fødevare-, Landbrugs- og Fiskerispørgsmål i EU i 1. halvår 201618-12-201511117101860391
Miljø- og FødevareministerietSkriftlig høring i Specialudvalget for Fødevare-, Landbrugs- og Fiskerispørgsmål i EU vedr. forvaltning af eksterne flåder18-12-201511117101860389
Vestre LandsretHøringssvar fra Vestre Landsret18-12-201513023011860744
Odense KommuneHøringssvar fra Odense Kommune17-12-201513023011860726
AdvokatsamfundetHøringssvar fra Advokatsamfundet02-12-201513023011860582
Østre LandsretHøringssvar fra Østre Landsret07-12-201513023011860603
LægeforeningenHøringssvar fra Lægeforeningen15-12-201513023011860696
Vejle KommuneHøringssvar fra Vejle Kommune15-12-201513023011860712
Mændenes HjemHøringssvar fra Mændenes Hjem21-12-201513023011861408
CenterlederforeningenHøringssvar fra Centerlederforeningen21-12-201513023011861291
Københavns ByretHøringssvar fra Københavns Byret04-12-201513023011860588
Landsforeningen af VæreSteder LVSHøringssvar fra LVS - Landsforeningen af VæreSteder18-12-201513023011860798
Fagligt Selskab for Addiktiv SygeplejeHøringssvar fra Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje21-12-201513023011860820
SAND de hjemløses organisationHøringssvar fra SAND - De hjemløses landsorganisation18-12-201513023011860752
LOS – De private sociale tilbudHøringssvar fra LOS - De private sociale tilbud15-12-201513023011860718
Kirkens KorshærHøring fra Kirkens Korshær01-12-201513023011860536
Region HovedstadenOpfølgning på forholdsgodkendelse af låneadgang21-12-201513052191861455
Region HovedstadenOpfølgning på forholdsgodkendelse af låneadgang18-12-201513052191861451
Region MidtjyllandRegion Midtjylland, justering af budget budget17-12-201513060561858589
Folketingets LovsekretariatFølgebrev vedtaget lovforslag L 3529-04-201514019901701257
Red Barnetjustering af budget16-12-201514031041858581
Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed DAK-E
Danske Regioner
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Lægevidenskabelige selskaber LVS
PROCRIN: Udkast til referat af styregruppemøde d. 11.12.201521-12-201514057681860455
Dansk Selskab for PatientsikkerhedHøringssvar: Dansk Selskab for Patientsikkerhed21-12-201514059711860600
AlzheimerforeningenHøringssvar: Alzheimerforeningen21-12-201514059711860590
Ældre SagenHøringssvar: Ældresagen21-12-201514059711860593
Etisk Råd og Den Nationalvidenskabsetiske komitéHøringssvar: Etisk Råd20-12-201514059711860144
Danske HandicaporganisationerHøringssvar: Danske Handicaporganisationer (DH)21-12-201514059711861295
Dansk SygeplejerådHøringssvar: Dansk Sygeplejeråd21-12-201514059711860267
 Revideret kontraktudkast14-12-201514063481860305
Statens Serum InstitutVedr. Kontrakt18-12-201514063481860295
FolketingetSUU alm. del - spm. 17621-12-2015SJ-STD-DEPCRV1861142
Folketingets LovsekretariatFølgebrev - vedtaget lovforslag L 4421-12-201514070301861014
Region SyddanmarkAntal tilskud Rsyd18-12-201514072941859957
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. kontanthjælp21-12-201515000051861441
FinansministerietFinansieringsprofiler for KF-projekterne01-10-201515004711861303
WHO´s Regionalkontor for EuropaBekræftelse på modtagelse af Danmarks bemærkninger til udkast om styrkelse af sundhedssystemer15-03-201515016321668342
LægemiddelstyrelsenOrientering fra LMS vedr. medicintilskudsgrænserne fra 1.1.16 og et apotekssystem.21-12-201515016651860728
Statens Arkiver - RigsarkivetRigsarkivets oplyser at de ikke har modtaget fremsendte e-mail med foreløbigt svar fra Sundhedministeriet pga. IT-problemer.17-12-201515021861860327
Statens Arkiver - RigsarkivetRigsarkivets bemærkninger til foreløbigt svar på kommentarer og spørgsmål til godkendelse af Workzone/Captia18-12-201515021861860889
Danske RegionerOK-Nyt Praksis 047-15 medlemsbidrag til lægernes pensionskasse 201621-12-201515028051860684
Danske RegionerOK-Nyt Praksis 046-15 omsætningsgrænser speciallæger 201621-12-201515028051860678
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 042-2015 - Frigivelse af Aftale om lønninger for ansatte i regionerne18-12-201515028051860212
 Svar på henv. vedr. det fremtidige vaccineberedskab18-12-2015SJ-STD-DEPELO1859649
 Henvendelse vedr. evaluering af audit-model for Tattoo Studios18-12-2015SJ-STD-DEPELO1859664
Landsforeningen Downs SyndromIndstilling, baggrundsnotat og endelige referater vedr. revision af retningslinjer for fosterdiagnostik18-12-201515033741860940
Forum for Mænds SundhedAnmodning om møde for at drøfte mænds sundhed20-12-201515038891860478
Vejle KommuneInvitation til lancering af Vejles Resiliensstrategi18-12-201515038891860248
GadejuristenInvitation til konference om narkotikapolitik i Folketinget, 8. februar 2016 - optakt til UNGASS 2016, FN, New York, april 201621-12-201515038891860683
Region SjællandInvitation til projektafslutning18-12-201515038891860276
World Health Organization (WHO)138th session of the Executive Board - Focal Point has been approved21-12-201515040851860563
cBrain A/SUdtræk af data fra Socialministeriets F2 leveret til Sundhedsdatastyrelsen og CSC til brug for konvertering til Captia. Faktura vil blive fremsendt.18-12-201515047991860375
Social- og IndenrigsministerietBrugeradgange til Socialministeriets F2 der ønskes bevaret ifm. gennemførelse af konverteringsprojektet16-12-201515047991860256
CSC Danmark A/SKonverteringsgrundlag for konvertering af Ældreområdet fra F218-12-201515047991860904
CSC Danmark A/SForeløbig tidsplan for konvertering af F2 data fra Ældreområdet i Socialministeriet til Captia i Sundhedsministeriet16-12-201515047991860262
ÆldreForumMødeindkaldelse ÆldreForum27-11-201515052721860876
ÆldreForumÆldreForums møde den 8. december 201518-12-201515052721860871
Region MidtjyllandSlides fra møde vedr. DNV i onsdags21-12-201515058281860990
Statens Institut for FolkesundhedBemærkninger til Mål og resultatkrav 201618-12-201515058521859951
 Borgersvar til svar på henvendelse om sundhedsvæsenet og fødeafdelinger19-12-201515062281860226
MedComMedCom - 18 mio. kr.17-12-201515062821861458
MedComMedCom - 18 mio. kr.17-12-201515062821861456
MedComKoncept for opfølgning på tilskudsmidler til MedCom17-12-201515062821861459
MedComMedCom - 18 mio. kr.18-12-201515062821861461
Center for HjerneskadeVedr. mødedato18-12-201515063701860325
Region SyddanmarkKvalitetsfondsprojekter: Kvartalsrapportering for Region Syddanmark29-09-201515067281861309
UdenrigsministerietIMS Health besøg17-12-201515068791860530
European Commission Joint Research CentreCall for feedback: European guidelines for breast cancer screening and diagnosis18-12-201515073901859661
Aids FondetKurs Mod 0 - Projektbeskrivelse med budget - 2015-1811-11-201515074471859769
SundhedsstyrelsenUdkast til procesplan for implementering17-12-201515074991859113
Transport- og BygningsministerietAutomatisk svar: Modtagelse af 2. påmindelse: Overdragelse af borgerhenvendelse - tilladelse til at medbringe væske21-12-201515075231860671
Bech-Bruun AdvokatfirmaSvar vedr. konkretisering af aktindsigts anmodning.16-12-201515075261860939
KLVedr. satspuljemidler ift. KL's budgetvejledning17-12-201515075451861011
UdenrigsministerietWHO NCD GCM arbejdsgrupper: nominering til Working Group 116-12-201515077451860322
 Borgerhenvendelse om dyrkning af hamp21-12-201515077611861263
DigitaliseringsstyrelsenHøring over udkast til lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post20-11-201515079821827483
Dansk Psykolog ForeningTilmelding til mødet den 14. janaur - Dansk Psykolog Forening21-12-201515080501861298
 Beslutningsforslag om medicinsk cannabis10-12-201515081201848575
 Vedr. 1. behandlingen af Alternativets beslutningsforslag vedr. medicinsk cannabis.10-12-201515081211847610
 Borgerhenvendelse vedr. alkoholpartnerskabet17-12-201515081291857962
FolketingetB 5 - Spm. 318-12-201515081311859455
FolketingetB 5 - Spm. 418-12-201515081311859465
 Borgerhenvendelse vedr. "Section 742 of the Danish Administration of Justice Act Filing"02-12-201515081321839461
Region SyddanmarkRegionens muligheder for sikring af lægedækningen ved akut opståede lægedækningsproblemer16-12-201515081331856800
SundhedsstyrelsenOrientering fra SST vedr. svar om afholdelse af udgift til øreprotese18-12-201515081341860428
FolketingetSUU alm. del - Spm. 17518-12-201515081351859576
 Orientering fra LMST om udtalelse fra WHO om sikkerheden ved HPV-vaccinerne21-12-201515081361860613
LEADSøger liste over tidligere afdelingschefer- og departementsråd i ministeriet fra 2000 og frem18-12-201515081391858751
Center for Cancerdiagnostik i Praksis, Aarhus UniversitetKronik i dagens JP om Personlig Medicin - herunder sundhedsdata og genteknologi25-11-201515081581850841