Fra: 09-12-2015 til: 09-12-2015
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
World Health Organization (WHO)Assessed Contribution (AC) 2016 - Denmark09-12-201509019621847236
Rigsombudsmanden på FærøerneHenvendelse om bekendtgørelse nr. 1349 af 23. november 2015 af anordning for Færøerne om euforiserende stoffer09-12-201509057211847048
Sundhed.dk - Den fælles offentlige sundhedsportal - Sundhed.dkSvar på materiale til sundhed.dk's bestyrelsesmøde den 06-03-201503-03-201511040831845480
Sundhed.dk - Den fælles offentlige sundhedsportal - Sundhed.dkSvar på spørgsmål til referat fra møde i sundhed.dk's bestyrelse den 25-06-201506-07-201511040831845489
Sundhed.dk - Den fælles offentlige sundhedsportal - Sundhed.dkSvar på materiale til sundhed.dk's bestyrelsesmøde den 06-03-201511-03-201511040831845487
Sundhed.dk - Den fælles offentlige sundhedsportal - Sundhed.dkSvar på materiale til sundhed.dk's bestyrelsesmøde den 06-03-201504-03-201511040831845486
A ConsultBeskikkelsesbrev Farmakognosiudvalget 2016-201908-12-201511103661844253
LægemiddelstyrelsenForespørgsel om forventet tidsforbrug for Farmakopénævnets medlemmer09-12-201511103661846519
 Beskikkelsesbrev Farmaciudvalget 2016-201909-12-201511103661845584
Ferring
LEO Pharma A/S
Xellia Pharmaceuticals ApS
Novo A/S
H. Lundbeck A/S
Beskikkelsesbrev Kemiudvalget 2016-201908-12-201511103661844004
Bavarian Nordic A/SSvar vedr. det danske koppeberedskab09-12-201513060021847215
Region HovedstadenSvar til Region Hovedstaden ad indberetning ift. den præhospitale indsats09-12-201514029481846107
PatienterstatningenPatienterstatningen tilsendes svar til Region Hovedstaden ad indberetning ift. den præhospitale indsats09-12-201514029481846113
Region NordjyllandVedr. forventet svartidspunkt for henvendelse vedr. forsyningsforpligtelse for tilbehør til permanent anlagte dræn]09-12-201514036151847120
SocialstyrelsenHenvendelse om registrering i Stofmisbrugsdatabasen03-12-201514073701847273
Ministeriet for Børn, Undervisning og LigestillingAnmodning om overtagelse af borgerhenvendelse vedr. skolereformen09-12-201515000051846418
Statens Serum InstitutMedieovervågning og presseklip22-01-201515000271632698
Horsens KommuneHorsens Kommune Godkendelse af forlængelse af projektnr. 22306.09-12-201515013301845587
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering om Kammeradvokatens vurdering af bl.a. Seruminstituttets videregivelse af ordinationsoplysninger til Sundhedsstyrelsen til brug for styrelsens tilsynssager09-12-201515017921846060
 Regarding maternal mortality in Denmark09-12-201515032781846337
Landsforeningen for PTSD i DanmarkAfslag09-12-201515037081847337
Danske RegionerForståelsespapir for nationalt implantatregister28-10-201515038231847461
Kræftens BekæmpelseSvar på invitation til World Cancer Day - Prisoverrækkelse og skulespillet King Lear08-12-201515039071844368
KABSvar på henvendelse til sundheds- og ældreministeren m.fl. dateret 3. december 201509-12-201515039081845786
 svar på henvendelse vedr. afsluttende opgave09-12-201515040781846584
PKU ForeningenAfslag09-12-201515048111847356
Foreningen MisbrugsportalenAfslag09-12-201515048131847351
LægeforeningenKvittering for modtagelse af e-mail09-12-201515054161845534
 Svar på ny henvendelse vedr. mistanke om misbrug af CPR-nummer09-12-201515054751845831
 Svar på henvendelse vedr. mistanke om misbrug af CPR-nummer09-12-201515054751845592
Syddjurs KommuneBesvarelse af henvendelse fra Syddjurs Kommune_Søger satser for 2016 vedr. madservice09-12-201515058011845613
Statens Institut for FolkesundhedBemærkninger til mål og resultatkrav09-12-201515058521847038
Region NordjyllandSvar på henvendelse vedr. akutlægebil i Region Nordjylland ved Sygehus Vendsyssel, Hjørring08-12-201515059671844187
Sundhedsdatastyrelsen SundhedsdatastyrelsenNotat om Windows 2003 med ny fordelingsnøgle - svar09-12-201515062871846542
Sundhedsdatastyrelsen SundhedsdatastyrelsenStatus på it-konsolidering 2015 til Koncern Ledelses forum - svar09-12-201515062871846543
 Anmodning om bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse09-12-201515068811846557
 Svar på aktindsigtsanmodning09-12-201515069521845867
 Anmodning om bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse09-12-201515069701846586
Det Administrative Bibliotek DABTak for ekspedition af bestilling forarbejder til centralstyrelseslove09-12-201515071421847347
LægemiddelstyrelsenSupplerende informationer fra klager ifm. vedlagte bestilling af 24.11.201509-12-201515072631846028
Landsforeningen for PTSD i Danmark
Landsforeningen for PTSD i Danmark
Svar på henvendelse vedr. anerkendelse af landsdækkende PTSD-dag09-12-201515073631845722
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU orientering om høring over forslag til lov om ændring af lov om social service - værdighedspolitikker for ældreplejen09-12-201515074121846185
Danske RegionerPræsentation, Ledelsesforum for Medicinsk Sundhedsforskning (LMS)09-12-201515074271846085
 Svar på borgerhenvendelse - Solskinshistorie08-12-201515075211845054
Direktoratet for KriminalforsorgenKvittering for modtagelse09-12-201515077191845527
SkatteministerietTavleregler25-03-201515077311676763
Deloittevedr. spørgsmål om genfremsættelse af L 12709-12-201515077351845942
Danske RegionerHøring: Udmøntning af midler fra Aftale om Finansloven for 2015 til øget kapacitet på medicinske og geriatriske sygehusafdelinger16-04-201515077461692553
Departementet for Natur, Miljø og JustistsområdetSvar på henvendelse om lovgivningen om euforiserende stoffer i Grønland09-12-201515077521846638
Erhvervs- og VækstministerietBidrag fra SUM04-12-201515077601847101
 Svar på henvendelse om dyrkning af hamp09-12-201515077611847122
BeskæftigelsesministerietOverdragelse af borgerhenvendelse vedr. klage over Aarhus Kommunes adfærd09-12-201515077661847306
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Overdragelse af henvendelse: Spørgsmål vedr. gratis influenzavaccination09-12-201515077671847338