Fra: 23-02-2015 til: 23-02-2015
Udgående post
 
Afsender/modtager Emne Brevdato Sagsnr Dokumentnr
Sundhedsstyrelsen Anmodning om budget vedr. oplysningsindsats 2015 23-02-2015 0900021 1651097
Sundhedsstyrelsen Brev til Sundhedsstyrelsen vedr. Buprenorphin 23-02-2015 0902868 1651100
Danske Regioner
Sundhedsstyrelsen
Statens Serum Institut
Lægeforeningen
Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Den Danske Dyrlægeforening
Region Syddanmark
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Fødevarestyrelsen
Høring (Frist: 6/3 2015): Udkast til ny arbejdsplan for Det Nationale Antibiotikaråd 2015 23-02-2015 1001571 1651380
WHO´s Regionalkontor for Europa Svar på invitation til møde for National Counterpart 23-02-2015 1002505 1651213
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Informationen zu Pflege von Älteren in Dänemark 06-02-2015 1107629 1641832
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Food supplements 23-02-2015 1107629 1651615
Center for ludomani budget for 2014 23-02-2015 1210023 1651555
Sundhedsstyrelsen spørgsmål om dækning af udgift til ledsager ved donation 11-02-2015 1210969 1644411
Københavns Kommune Justering af budget (partnerskabspuljen) 23-02-2015 1403157 1651114
Region Hovedstaden Investeringsprofil Nyt Hospital Herlev 23-02-2015 1404790 1651486
Region Hovedstaden Vedr. effektiviseringer på Nyt Hospital Herlev - indregning af gevinster realiseret før baselineår 23-02-2015 1404790 1651465
Region Hovedstaden Vedr. effektiviseringskrav ifm. ansøgning om endeligt tilsagn til kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Hvidovre 23-02-2015 1404790 1651543
Sundhedsstyrelsen Anmodning til SST om status vedr. udtalelse i sag refusion af udgifter til behandling i udlandet 18-02-2015 1405753 1651123
Sundhedsstyrelsen Kommentarer til udkast til satspuljeopslag 23-02-2015 1406339 1651668
MF Sophie Løhde
MF Özlem Cekic SF
MF Flemming Møller Mortensen
MF Marlene Borst Hansen
MF Karen Johanne Klint
MF Jane Heitmann
MF Simon Emil Ammitzbøll
MF Thyra Frank
MF Liselott Blixt
MF Daniel Rugholm
Vedr. Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn 20-02-2015 1406862 1650954
Rigsrevisionen Samlemail 11 til RR: MRSA-undersøgelse (j. nr. 2015-7250-22) 23-02-2015 1407124 1652019
Rigsrevisionen Samlemail 9 til RR: MRSA-undersøgelse (j. nr. 2015-7250-22) 23-02-2015 1407124 1652006
Rigsrevisionen Samlemail 5 til RR: MRSA-undersøgelse (j. nr. 2015-7250-22) 23-02-2015 1407124 1651987
Rigsrevisionen Samlemail 2 til RR: MRSA-undersøgelse (j. nr. 2015-7250-22) 23-02-2015 1407124 1651968
Rigsrevisionen Samlemail 10 til RR: MRSA-undersøgelse (j. nr. 2015-7250-22) 23-02-2015 1407124 1652017
Rigsrevisionen Samlemail 8 til RR: MRSA-undersøgelse (j. nr. 2015-7250-22) 23-02-2015 1407124 1652002
Rigsrevisionen Samlemail 7 til RR: MRSA-undersøgelse (j. nr. 2015-7250-22) 23-02-2015 1407124 1651997
Rigsrevisionen Samlemail 6 til RR: MRSA-undersøgelse (j. nr. 2015-7250-22) 23-02-2015 1407124 1651993
Rigsrevisionen Samlemail 4 til RR: MRSA-undersøgelse (j. nr. 2015-7250-22) 23-02-2015 1407124 1651976
Rigsrevisionen Samlemail 3 til RR: MRSA-undersøgelse (j. nr. 2015-7250-22) 23-02-2015 1407124 1651971
Rigsrevisionen Materiale fra SUM til RR: MRSA-undersøgelse (j. nr. 2015-7250-22) 23-02-2015 1407124 1651881
Rigsrevisionen Samlemail 1 til RR: MRSA-undersøgelse (j. nr. 2015-7250-22) 23-02-2015 1407124 1651897
  centersvar på borgerhenv. - flytning af psykiatriens ungdomsafdeling 18-02-2015 1407154 1648570
Amgros I/S Forespørgsel om slideshow (Amgros) 23-02-2015 1407294 1651106
  Svar på henvendelse om modernisering af apotekervæsenet 17-02-2015 1407498 1647266
Erhvervs- og Vækstministeriet Bekræftelse på overtagelse af henv. vedr. gebyr på registrering hos Sundhedsstyrelsen 20-02-2015 1500005 1650784
  Projektuge -Danmark i Afghanistan 23-02-2015 1500010 1651623
  centersvar på borgerhenv. - psykiatri, arbejde, fordomme 18-02-2015 1500336 1648785
Horsens Søndergades Apotek Bekræftelse på modtagelse af bemærkninger til klagesagen 11-02-2015 1500412 1644519
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 420 17-02-2015 1500493 1647599
Danske Regioner
Sundhedsministeriet
Bekræftelse på modtagelse af gennemgang af kliniske kvalitetsdatabaser fra Danske Regioner 23-02-2015 1500505 1651319
  Svar på genhenvendelse vedr. vederlagsfri opfølgende træningsterapi 19-02-2015 1500583 1649172
  Svar på genhenvendelse vedr. vederlagsfri opfølgende træningsterapi 23-02-2015 1500583 1651175
  Afgørelse om aktindsigt vedr. ventetider 23-02-2015 1500645 1651851
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Liselott Blixt
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - var på spm. 431 20-02-2015 1500656 1650014
Region Nordjylland
Region Syddanmark
Region Sjælland
Region Hovedstaden
Region Midtjylland
Danske Regioner
Mail til regionerne: Oplæg fra regionerne på møde i Det Nationale Antibiotikaråd den 21. april 2015 23-02-2015 1500717 1651412
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Özlem Cekic SF
SUU alm. del - svar på spm. 443 20-02-2015 1500807 1650890
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Özlem Cekic SF
SUU alm. del - svar på spm. 444 20-02-2015 1500807 1650892
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 447 20-02-2015 1500807 1650896
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Özlem Cekic SF
SUU alm. del - svar på spm. 441 20-02-2015 1500807 1650886
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Özlem Cekic SF
SUU alm. del - svar på spm. 442 20-02-2015 1500807 1650888
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 446 20-02-2015 1500807 1650894
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 504 11-02-2015 1500899 1644446
Folketingets Sundhedsudvalg SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 497 11-02-2015 1500904 1644468
Folketingets Sundhedsudvalg SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 498 11-02-2015 1500904 1644471
Folketingets Sundhedsudvalg SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 496 11-02-2015 1500904 1644466
Folketingets Sundhedsudvalg SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 499 11-02-2015 1500904 1644473
Region Midtjylland Besøg i Midtjylland vedr. kvalitetsfondsprojekterne 16-02-2015 1500916 1646980
Region Midtjylland Besøg fra SUM vedr. Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekter 23-02-2015 1500916 1651113
Praktiserende Lægers Organisation - PLO Bekræftelse af møde 20-02-2015 1501017 1650716
  Bekræftelse på modtagelse uddybning af henvendelse af 17. februar 2015 vedr. jordemødres indberetningspligt. 23-02-2015 1501062 1651034
  Svar på henvendelse om frit valg efter sundhedslovens § 142, stk. 7 23-02-2015 1501071 1651255
KL
Sundhedsstyrelsen
Orientering om svar på henvendelse om frit valg efter sundhedslovens § 142, stk. 7 23-02-2015 1501071 1651261
KL Svar på henvendelser om frit valg efter sundhedslovens § 142, stk. 7 23-02-2015 1501084 1651271
Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
Dansk Selskab for Fysioterapi
Dansk Sygeplejeråd
Danske Regioner
DASYS
Ergoterapeutforeningen
KL
Lægeforeningen
Sundhedskartellet
Sundhedsstyrelsen
Sidste materialer til 1. møde i følgegruppe for initiativer vedr. kronisk sygdom 23-02-2015 1501088 1651483
Danske Regioner Rammer og proces for forløbsplaner 20-02-2015 1501088 1650621
Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
Dansk Selskab for Fysioterapi
Dansk Sygeplejeråd
Danske Regioner
DASYS
Ergoterapeutforeningen
KL
Lægeforeningen
Sundhedskartellet
Sundhedsstyrelsen
Dagsorden og materiale til 1. møde i følgegruppe for initiativer vedr. kronisk sygdom 20-02-2015 1501088 1650805
  Svar borgerhenvendelse vedr. funktionel lidelser 23-02-2015 1501104 1651541
Skatteministeriet Vedr. henvendelse om ludomani 23-02-2015 1501109 1651721
  Svar på borgerhenvendelse vedr. konkret klagesag 20-02-2015 1501117 1649815
Økonomi- og Indenrigsministeriet Midlertidig, udvidet låneadgang for de kvalitetsfondsstøttede projekter 23-02-2015 1501140 1651344
  Kvittering - oversender til SST 23-02-2015 1501141 1651586
Sundhedsstyrelsen Oversendelse til SST 23-02-2015 1501141 1651603
Folketingets Sundhedsudvalg SUU orientering vedr. høring over forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v. 23-02-2015 1501147 1651737
Sundhedsstyrelsen Bestilling af udtalelse samt sagens akter fra SST i klagesag vedr. klage over § 39-gebyr. 23-02-2015 1501148 1651487
  Svar på henvendelse vedr. cøliaki og bortfald af økonomi 23-02-2015 1501149 1651435
  Svar på henvendelse vedr. studerendes problem med betaling af tandlæge 23-02-2015 1501153 1651458
  Svar på henvendelse 23-02-2015 1501156 1651559
Danske Regioner National måltidspolitik 18-02-2015 1501161 1651728
Danske Regioner National måltidspolitik 23-02-2015 1501161 1651729
Gadejuristen Aktindsigtsanmodning vedr. buprenorphin 23-02-2015 1501163 1651755