Fra: 07-01-2015 til: 07-01-2015
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region HovedstadenRegion Hovedstaden Angående Forsinkelse af projektnr. 63501 enestuer i 201405-01-201509095331618505
 Borgerbrev vedr. brugertilfredshedsundersøgelse som led i evaluering af patientklagesystemet07-01-201510108831620852
Region NordjyllandVedr. regnskaber og slutstatus for sundhedshuse i Region Nordjylland07-01-201511019861620432
Skive KommuneOpklarende spørgsmål til slutstatus fra Skive Kommune07-01-201511031131620491
Skive KommuneOpklarende spørgsmål til regnskabsaflæggelse og slutstatus for sundhedshus ved PULSEN i Salling07-01-201511031131620409
Kalundborg KommuneStatus for revisorpåtegnet regnskab samt slutstatus07-01-201511038081620417
Region SyddanmarkVedr. regnskabsaflæggelse for etablering af sundhedshus i Ærøskøbing07-01-201511038151620684
Ekstra BladetSpørgsmål om kræftpakke07-01-2015SJ-STD-DEPTBW1620830
Region HovedstadenKontaktpersoner i Region H vedr. delegationsbesøg06-01-201512114491619026
PatienterstatningenPatienterstatningen anmodes om bidrag til svar på spørgsmål om forsikringpligt for forskningsvirksomhed/lægemiddelproducent07-01-201513004391620800
SundhedsstyrelsenT.o. til SST vedr. fortsættelse af projekt om medicinering på botilbud ad forlængelse af BA 2013-14.07-01-201513005681620798
Department of HealthAn update06-01-201513034931619968
HelsedepartementetOpfølgning06-01-201513034931619938
KLKommunale regelnumre i Lægemiddelstatistikregistert ad høring over lovforslag om automatisering af kronikertilskud.07-01-201514032301620609
SundhedsstyrelsenUdkast til dagsorden for 2. styregruppemøde d. 15. januar 201507-01-201514033681620978
SundhedsstyrelsenUdkast til dagsorden07-01-201514055171620899
 Svar på borgerhenvendelse vedr. klagesystem06-01-201514055491620601
Danske RegionerHenvendelse af 1. oktober 201406-01-201514055721619821
 Svar på borgerhenvendelse vedr. massørs adgang til patientjournaler07-01-201514058481620890
Danske Regioner
Amgros I/S
Kvittering for kommentarer fra Amgros til notat fra Lif vedr. prisaftalen for sygehusmedicin07-01-201514062341620346
SundhedsstyrelsenMøde om idrætspolitiske sigtelinjer den 28. januar 201507-01-201514062831620935
UdenrigsministerietOrientering om møde om CND07-01-201514069171620329
 Svar til borger vedr. speciallæge07-01-201514069891621052
 Besvarelse af borgerhenvendelse vedr. refusion af transportudgifter07-01-201514070821620901
FinansministerietValidering af oplysninger i projektoversigt for satspuljen07-01-201514072691620547
PatientombuddetOrientering om svar til Folketingets Ombudsmand om sagsbehandlingstider i patientklagesystemet05-01-201514074411617463
Faaborg Rehab Tecnic ApsAnmodning om bemærkninger til Sundhedsstyrelsens udtalelse i klagesag vedr. årsgebyr for medicinsk udstyr07-01-201514074781620833
Erhvervs- og VækstministerietAnmodning om overtagelse af borgerbrev06-01-201515000051619104
Folketingets MiljøudvalgMIU alm. del - foreløbigt svar på spm. 18307-01-201515000501620354
Folketingets Sundheds- og ForebyggelsesudvalgIndbydelse til etisk møde til Folketingets sundheds- og forebyggelsesudvalg07-01-201515000861620719
 Svar på borgerhenvendelse vedr. behandling i udlandet07-01-201515000871620249
 Kvittering for modtagelse af borgerbrev07-01-201515001111620527
 Svar på borgerhenvendelse vedr. ret til undersøgelse07-01-201515001191621037