Fra: 07-07-2015 til: 07-07-2015
Udgående post
 
Afsender/modtager Emne Brevdato Sagsnr Dokumentnr
Dansk Handicap Forbund
Annulleret
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Det Centrale Handicapråd
Forbrugerrådet Tænk
Patient Foreningernes Samvirke
ÆldreForum
Ældre Sagen
Orientering om åbent opslag efter to nye medlemmer til Forfremmelsesrådet 06-07-2015 0903825 1743270
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen
Vedr. beskikkelse af medlem fra FVST til Det Nationale Antibiotikaråd 07-07-2015 1001571 1743552
  Vedr. Slutrapport inkl. regnskab til projekt 20543 (Den Lille Prins) 07-07-2015 1004773 1743941
Region Midtjylland
Skive Kommune
Endelig godkendelse af regnskab og slutstatus vedr. etablering af sundhedshuset i Vestsalling 06-07-2015 1103113 1743244
  Kvittering for modtagelse af henvendelse 07-07-2015 1301559 1744022
Se høringsliste Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt i patienterstatningssager 07-07-2015 1402948 1743975
Beskæftigelsesministeriet Anmodning om overtagelse af borgerbrev vedr. sygedagpenge 07-07-2015 1500005 1744337
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Erhvervs- og Vækstministeriet
Anmodning om overtagelse af borgerbrev vedr. banklukninger i udkantsDanmark 07-07-2015 1500005 1744294
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Anmodning om overtagelse af borgerbrev vedr. inklusion i UdkantsDanmark 07-07-2015 1500005 1744237
Infomedia A/S Ressortomlægning medieovervågning 07-07-2015 1500027 1744186
Patientombuddet Sommerferiedækning - blå kort 07-07-2015 1500337 1744178
Danmarks Radio Spørgsmål vedrørende det blå sygesikringskort 07-07-2015 1500337 1744177
  Svar på henvendelse om autorisation af udenlandske læger 07-07-2015 1500624 1744248
Region Sjælland Svar på henvendelse fra Region Sjælland om befordringsreglerne 01-07-2015 1500691 1740547
Bysted A/S Indhentning af tilbud på kampagne ifm Europæisk Antibiotikadag 2015 (frist: 17/8 - 2015 kl. 12.00) 07-07-2015 1501063 1743596
Master Media Indhentning af tilbud på kampagne ifm Europæisk Antibiotikadag 2015 (frist: 17/8 - 2015 kl. 12.00) 07-07-2015 1501063 1743588
Komiteen for Sundhedsoplysning Indhentning af tilbud på kampagne ifm Europæisk Antibiotikadag 2015 (frist: 17/8 - 2015 kl. 12.00) 07-07-2015 1501063 1743574
Advice A/S Indhentning af tilbud på kampagne ifm Europæisk Antibiotikadag 2015 (frist: 17/8 - 2015 kl. 12.00) 07-07-2015 1501063 1743605
  Svar på henvendelse vedr. HPV-vaccinen 07-07-2015 1502001 1744565
  Svar på henvendelse vedr. HPV-vaccinen 07-07-2015 1502149 1744567
  Svar på aktindsigtsanmodning af 2. juli 2015 07-07-2015 1502196 1743923
Sundhedsstyrelsen Anmodning om bidrag fra SST til besvarelse af henvendelse vedr. forhøjet tilskud til medicin 17-04-2015 1502416 1692713
Danske Regioner LPR3 høringsproces +referencegruppe 150707 07-07-2015 1502977 1744241
  Svar på henvendelse vedr. behandling til bivirkningsramte efter HPV-vaccine 07-07-2015 1503151 1744556
Region Midtjylland Vedr. opfølgning på sagen om psykiateren fra Midtjylland 07-07-2015 1503338 1743778
  Svar på henvendelse vedr. medicinbestilling 07-07-2015 1503348 1744348
Welfaretech Sygehusinvesteringer - rammen til it, udstyr og apparatur - skal den snart i spil? 07-07-2015 1503368 1743821
Software Innovation A/S Svar på tilbud vedr. bistand til aflevering til Rigsarkivet af data fra ESDH-system 06-07-2015 1503395 1743021
  Svar på henvendelse vedr. smertestillende medicin 07-07-2015 1503483 1744559
  Svar på henvendelse vedr. HPV-vaccinen 07-07-2015 1503489 1744562
Landsforeningen af Bistandsværger og Patientrådgivere Ministeriets svar til LABIPA 07-07-2015 1503897 1744063
Danish Fashion Institute Svar på invitation til modeugen 07-07-2015 1503907 1744417
Muskelsvindfonden Svar på invitation til at besøge årets Grønne Koncerter 07-07-2015 1503907 1744422
Medicon Valley Alliance Svar på invitation til afskedsreception den 4. september 2015 07-07-2015 1503907 1744387
Lundbeckfonden Svar på invitation til at deltage i reception i anledning af, at Lundbeck fylder 100 år 07-07-2015 1503907 1744423
Dansk Tandplejerforening
Farmakonomforeningen
Danske Psykomotoriske Terapeuter
Foreningen af Danske Fodterapeuter
Vedr. velkomsthilsen til Sophie Løhde 06-07-2015 1503908 1743290
Cryos International - Denmark Aps Svar vedr. nye regler om væv og celler 07-07-2015 1503971 1744547
Dansk Kræftforsknings Fond Udlodningsmidler 2014/2015 09-06-2015 1504007 1744308
Dansk Erhverv Svar på anmodning om aktindsigt 07-07-2015 1504088 1743794
  Svar på borgerhenvendelse vedr. generel ventetid 07-07-2015 1504094 1743998
  Svar på velkomsthilsen fra Patientforeningen 07-07-2015 1504111 1743759
Region Sjælland svar på spørgsmål om nedbringelse af gæld 06-07-2015 1504177 1743285
  Svar til borger om indsigt 07-07-2015 1504193 1743782
  Svar til borger vedr. indsigt 07-07-2015 1504193 1743720
Sundhedsstyrelsen Oversendelse af brev til SSTs videre besvarelse 07-07-2015 1504196 1743808