Fra: 04-06-2015 til: 07-06-2015
Indgående post
 
Afsender/modtager Emne Brevdato Sagsnr Dokumentnr
  Borgerhenvendelse vedr. fedmeoperationer 31-05-2015 SJ-STD-SUMMPE 1720532
NATO NATO Survey on National Best Practices 03-06-2015 1007472 1724092
Medicoindustrien
Sundhedsstyrelsen
Henvendelse fra Medicoindustrien: Genbrug af engangsudstyr - forslag fra Tyskland til ny artikel 15 04-06-2015 1008001 1725070
Region Nordjylland Region Nordjylland sender regnskab og slutstatus for sundhedshus i Pandrup 22-05-2015 1101986 1724788
Mændenes Hjem Henvendelse om regnskab for sundhedsrum 04-06-2015 1200721 1724711
Dansk Sygeplejeråd Kvalitetstid til patienterne 13-05-2015 SJ-STD-DEPTBW 1711656
  Artikelserie om kroniske smerter 12-05-2015 SJ-STD-DEPTBW 1709311
  Reportage om brugen af cannabis i Danmark 09-03-2015 SJ-STD-DEPTBW 1662238
  Kræftbehandling 16-04-2015 SJ-STD-DEPTBW 1692577
European Media Partner Danmark ApS Indstik i  Børsen 16-04-2015 SJ-STD-DEPTBW 1692223
  Health and fitness in Denmark 08-04-2015 SJ-STD-DEPTBW 1684521
Patienterstatningen Bidrag til svar om erstatningspligten efter patientmobilitetsdirektivet 04-06-2015 1300439 1724607
Advokatfirma Ledet og Willadsen Forespørgsel om erstatningsberegning 05-05-2015 1401402 1704770
Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Statens Serum Institut Orientering fra SSI om vævsanvendelsesregistret 02-06-2015 1401897 1724901
Kræftens Bekæmpelse Tilsendelse af status på partnerskab 04-06-2015 1402833 1724136
Erhvervs- og Vækstministeriet Svar fra EVM om forsinket høringssvar ad valg ifht. høring over 7 bekendtgørelser ad ændring af apotekerloven. 02-06-2015 1403012 1723390
Sex & Samfund Læring for sundhed og trivsel - partnerskab for børns sundhedsfremme i folkeskolen 04-06-2015 1403102 1724091
Thisted Kommune Nyt statusskema for partnerskab sagsnr. 1403170 04-06-2015 1403170 1724313
Foreningen Det Sociale Netværk Svar: Sekretariat for Partnerskab om mental sundhed på arbejdspladsen. 04-06-2015 1403288 1724503
CBM Samfærd Vedr. Sekretariat for Partnerskab om mental sundhed på arbejdspladsen 03-06-2015 1403288 1724150
  Kopi af svar på borgerbrev, klage over bandagist 09-02-2015 1403598 1642906
Vejle Kommune Vejle Kommune Fremsender regnskab til projektnr. 62162. 04-06-2015 1404191 1724346
Swedish Ministry of Health and Social Affairs Final versions of Nordic-Baltic and Nordic intervention during WHA68 03-06-2015 1404405 1723731
EMCDDA Henvendelse om Lisbon Addictions Conference (Newsletter 6) 03-06-2015 1404658 1724151
Praktiserende Lægers Organisation - PLO Vedr. møde om regeringens sundhedsstrategi 26-05-2015 1405517 1723189
Kalundborg Kommune Kalundborg Kommune Fremsender regnskab til projektnr. 62134. 03-06-2015 1406557 1724106
Udenrigsministeriet Henvendelse om Gadejuristen og consultative status i ECOSOC 22-05-2015 1406917 1724182
  Svar fra Dermalounge 04-06-2015 1406928 1724931
  Borgerhenvendelse om medicinpriser 03-06-2015 1500001 1724062
  Åbent brev til Folketingets medlemmer 03-06-2015 1500002 1724060
Beskæftigelsesministeriet Bekræftelse på overtagelse af borgerbrev vedr. ferie under sygdom 04-06-2015 1500005 1724969
  Borgerhenvendelse - Fokus på internettet 03-06-2015 1500005 1724066
Sundhedsstyrelsen Aflysning af møde i Arbejdsgruppen vedr. patientrettede forebyggelsestilbud 04-06-2015 1501173 1724537
Sundhedsstyrelsen Vedrørende reviderede uddannelsesaftale - orientering fra SST 04-06-2015 1501182 1724587
Hochxchule Neubrandenburg Anmoder om et interview (Caps on cost-shiring in healthcare insurance" 19-01-2015 1501209 1636765
Hochschule Neubrandenburg Interview regarding caps on cost-sharing in healthcare insurance 26-02-2015 1501209 1654912
Region Nordjylland Region Nordjylland Angående brug af projektmidler til projektnr. 49804. 03-06-2015 1501365 1724288
CSC Danmark A/S Status og milepælsplan for opgradering af ESDH-system til WorkZone ContentServer 2014 R2 m.v. Produktionsopgradering 18. - 20. september 2015 03-06-2015 1501490 1724054
Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed DAK-E Udmøntning af partnerskabsmidler i 2015 04-06-2015 1502022 1724966
Justitsministeriet Henvendelse oversendt til JM 04-06-2015 1502044 1724166
WHO´s Regionalkontor for Europa WHO/EURO CIRCULAR LETTER RC65 for Europe Vilnius, Lithuania, 14–17 September 2015 03-06-2015 1502084 1723974
Region Midtjylland Kvartalsrapport pr. 31 december 2014 for region midtjyllands kvalitetsfondsprojekter - spm 04-06-2015 1502369 1725074
  Mail vedr. Thulearbejderne / fornyet anmodning om aktindsigt 05-05-2015 1502399 1704753
  Borgerhenvendelse vedr. tilskud til paryk 21-04-2015 1502749 1696478
Sundhedsstyrelsen SSt morgenstatus 04-06-2015 1502762 1724171
  Interview til Tv-indslag 01-06-2015 1502762 1721992
Sundhedsstyrelsen SSt eftermiddagsstatus 03-06-2015 1502762 1724184
Ugeskrift for Læger Spørgsmål fra lægerne 01-06-2015 1502762 1724547
Rådet for den Europæiske Union Rådsmødedagsorden af 3. juni 2015 04-06-2015 1503021 1724698
Arbejdstilsynet Svar på henvendelse fra Arbejdstilsynet vedr. forsøg om anmeldelse af arbejdsulykker 04-06-2015 1503081 1724962
  Borgerhenvendelse - klage i forhold til hospitalsvæsnets omgang med loven om fertilitetsbehandling 26-05-2015 1503243 1716725
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 4th meeting of the WHO working group on health in climate, Bonn, Germany 1-2 June, 2015 28-05-2015 1503304 1723145
  Henvendelse fra Region Sjælland vedr. medlem af Det Psykiatriske Patientklagenævn 17-04-2015 1503358 1720321
Sundhedsstyrelsen Orientering fra SST om Medicintilskudsnævnets forslag til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed 02-06-2015 1503434 1723834
Digitaliseringsstyrelsen Orientering om statusrapportering 1. halvår 2015 04-06-2015 1503478 1724600
  Borgerhenvendelse vedr. medicinspild 30-05-2015 1503480 1720012
  Borgerhenvendelse vedr. dyr medicin for hospitaler 30-05-2015 1503481 1720017
  Borgerhenvendelse vedr. smertestillende medicin 31-05-2015 1503483 1720379
  Rykker for svar 02-06-2015 1503483 1722240
  Borgerhenvendelse om HPV bivirkningsramte 01-06-2015 1503489 1722004
  Borgerhenvendelse - ønsker flere hospicepladser 28-05-2015 1503490 1722017
  Borgerhenvendelse vedr. priser på smertestillende piller 02-06-2015 1503491 1723024
  Borgerhenvendelse vedr. dyr medicin 02-06-2015 1503492 1723033
European Commission (Kommissionen for den Europæiske Union) Kommisionen fremsender Evaluative study on the Directive 2011/24/EU 04-06-2015 1503498 1725079