Fra: 26-06-2015 til: 28-06-2015
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Arbejdsmiljørådet
AMR orientering - brev til beskæftigelsesministeren vedr. § 16-indstilling - fordeling af partsmidlerne 201625-03-201509016161676494
Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Arbejdsmiljørådet
Referat fra konstituerende møde i Arbejdsmiljørådet den 18. marts 201525-03-201509016161676498
Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Arbejdsmiljørådet
Referat mm fra rådsmøde den 18. marts 201525-03-201509016161676492
Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Arbejdsmiljørådet
Ny version af bilag til det ekstraordinære rådsmøde den 25. marts 2015 kl. 7.30-8.3024-03-201509016161674905
Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Arbejdsmiljørådet
Konstituerende og ordinært møde i Arbejdsmiljørådet den 18. marts 2015 - 1. uds.04-03-201509016161662086
Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Arbejdsmiljørådet
Ekstraordinært rådsmøde den 25. marts kl. 8-904-03-201509016161662102
Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Arbejdsmiljørådet
Indkaldelse af ekstraordinært møde i Arbejdsmiljørådet den 25. marts kl. 7.30 - 8.3023-03-201509016161673488
Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Arbejdsmiljørådet
Konstituerende og ordinært møde i Arbejdsmiljørådet den 18. marts 2015 - 2. uds.11-03-201509016161665665
Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Arbejdsmiljørådet
Tidspunkter for rådets arrangementer på Folkemøde 201527-03-201509016161679143
Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Arbejdsmiljørådet
Resumé af Forretningsudvalgets møde den 23. februar 201527-02-201509016161655615
Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Arbejdsmiljørådet
Udsættelse af frist for indsendelse af regnskab og redegørelse fra BAR07-04-201509016161682929
Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Arbejdsmiljørådet
3. udsendelse af orienteringsmateriale 201513-03-201509016161671571
Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Arbejdsmiljørådet
Resumé af ekstraordinært møde i Forretningsudvalget den 18. marts 201520-03-201509016161673321
Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Arbejdsmiljørådet
Indkaldelse af ekstraordinært møde i Arbejdsmiljørådet den 25. marts kl. 7.30 - 8.3020-03-201509016161673324
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdMateriale til dialogmøde om gravide kvinder med et misbrug13-04-201511055251688690
Mændenes HjemHenvendelse om regnskab for sundhedsrum26-06-201512007211737446
Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Arbejdsmiljørådet
Skriftlig høring af ny At-vejledning om stilladsopstillerens ansvar09-04-201512010721686126
Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Arbejdsmiljørådet
Sammensætning af dommerkomitéen til ArbejdsmiljøPrisen 201516-04-201512010721691862
Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Arbejdsmiljørådet
Indkaldelse af navne til Arbejdsmiljørådets dialoggruppe om kemiske formkrav16-04-201512010721691879
Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Arbejdsmiljørådet
Indmelding af navne til arbejdsgruppe vedr. udarb. af pjece om forebyggelse af seksuel chikane16-04-201512010721691868
Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Arbejdsmiljørådet
Høring om ophævelse af bek. om indretning m.v. af trykbærende udstyr på faste offshoreanlæg - frist 24/2 kl. 1211-02-201512010721644757
Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Arbejdsmiljørådet
Invitation til drøftelse af forslag om undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om vejl. og inform. til virks.25-02-201512010721655663
SundhedsstyrelsenNotat om tal fra monitoreringen18-03-201512100181671565
Kommunernes LandsforeningBudgetrevision 2015, Center for Forebyggelse i praksis08-02-201512100181643195
Kommunernes LandsforeningAfslutningskonference for Center for Forebyggelse i Praksis26-02-201512100181655779
Sundhedsstyrelsen6. udkast af evalueringsrapport25-06-201513051531737409
SundhedsstyrelsenSundhedsprofil- Det koordinerende udvalg: Dagsorden til møde 19. februar12-02-201513061161645086
SundhedsstyrelsenSundhedsprofil - Det koordinerende udvalg: Udkast til referat fra møde 19. februar 2015 - frist 18. marts04-03-201513061161662143
SundhedsstyrelsenSundhedsprofil - Det koordinerende udvalg: Godkendt referat fra møde 19. februar 201524-03-201513061161675469
Dansk TandplejerforeningHenvendelse fra Dansk Tandplejerforening om videregivelse25-06-201514006851737791
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringDagsorden og materiale til mødet på onsdag d. 18/3 om opfølgning på implementeringen af reformen om førtidspension og fleksjob og kontanthjælpsreformen16-03-201514014751669063
Styrelsen for Fastholdelse og RekrutteringReferat af mødet d. 18/3 om opfølgning på implementeringen af reformen om førtidspension og fleksjob og kontanthjælpsreformen25-03-201514014751676778
Københavns KommuneSamtykkeerklæring mellem Region og kommune16-03-201514014751693636
Statens Institut for FolkesundhedMøde i KRAM-datastyregruppe version 212-04-201514015771687293
Statens Institut for FolkesundhedMøde i KRAM-datastyregruppen mandag den 13. april i SUM12-04-201514015771687288
Komiteen for SundhedsoplysningDagsorden til følgegruppemøde Lær at tackle job og sygdom26-03-201514019741677609
RealdaniaBeslutningsreferat og oplæg jf. Collective Impact-styregruppemøde den 26. februar 201502-03-201514067461662127
RealdaniaReferat og oplæg jf. Styregruppemøde for Collective Impact Rummelighed for alle06-05-201514067461705243
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus29-01-201514073731637704
Jyllands-Postenautomatisk tilskud17-02-201514073791648253
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus16-02-201514073791646941
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus16-02-201514073791647474
The New York TimesNY Times16-02-201514073791648582
Invest in Denmark Ministry of Foreign Affairs of DenmarkKontaktoplysninger26-06-2015SJ-STD-DEPNBE1737715
UdenrigsministerietInvitation til departementscheferne25-06-201515002091737275
SundhedsstyrelsenKampagne - tidsramme26-06-201515003331737807
SundhedsstyrelsenKonference om sundhed og beskæftigelse - program24-03-201515007331687774
SundhedsstyrelsenKonference om sundhed og beskæftigelse - program07-04-201515007331687768
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus25-02-201515010211653106
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus25-02-201515010211654014
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus26-02-201515010211654003
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus24-02-201515010211653105
TV2 Nyhedernede nationale mål23-02-201515010211652251
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus24-02-201515010211652254
DMJXMinisterens holdning til regionerne25-02-201515010211653605
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus27-02-201515010211656558
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus27-02-201515010211655141
 atomaffald26-02-201515010211655143
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus23-02-201515010211651773
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus23-02-201515010211651339
Dagbladet PolitikenSlik02-03-201515010221657014
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus02-03-201515010221656557
Kristeligt DagbladLægetjek02-03-201515010221657015
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus02-03-201515010221657009
TV2 FYNTv2 Fyns kampagne04-03-201515010221659337
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus04-03-201515010221658307
PolitikenSlik02-03-201515010221661063
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus03-03-201515010221658300
Horsens FolkebladHjælp efter pludselig ulykke04-03-201515010221661039
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus04-03-201515010221661038
 Erstatning05-03-201515010221661037
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus05-03-201515010221661035
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus06-03-201515010221661733
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus03-03-201515010221657301
DRNedlæg04-03-201515010221661060
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus06-03-201515010221661034
Danmarks LungeforeningMedlemsbladet Lungenyt11-03-201515010231667153
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus10-03-201515010231665261
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus12-03-201515010231666044
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus13-03-201515010231667141
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus11-03-201515010231666074
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus11-03-201515010231665148
Syddansk UniversitetBacheloropgave09-03-201515010231664135
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus09-03-201515010231664082
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus10-03-201515010231664087
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus12-03-201515010231667146
The New York TimesNew York Times09-03-201515010231664085
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus20-03-201515010241672979
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus20-03-201515010241673375
Berlingske TidendeUddannelse19-03-201515010241671993
Danmarks LungeforeningMedlemsbladet Lungenyt19-03-201515010241671996
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus18-03-201515010241671633
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus19-03-201515010241672977
SundhedsstyrelsenSSt efternmiddagsstatus16-03-201515010241669585
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus18-03-201515010241671007
ECigIntelligence.comInformation request17-03-201515010241671034
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus17-03-201515010241669561
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus16-03-201515010241668867
Berlingske NyhedsbureauMinisterkommentar16-03-201515010241668866
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus17-03-201515010241670764
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus24-03-201515010241675598
DRNotat om supersygehus byggeri.24-03-201515010241675599
DRErik Juhl-udvalget rapport fra 201024-03-201515010241675600
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus27-03-201515010251678156
Nordjyske MedierApoteker lovforslag27-03-201515010251679652
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus26-03-201515010251678178
Dagens Medicinpatientjournaler26-03-201515010251678288
Danmarks medie- og journalisthøjskoleKommentar til artikel25-03-201515010251676698
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus25-03-201515010251675990
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus23-03-201515010251674848
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus24-03-201515010251674851
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus25-03-201515010251676787
Radio 24syvTidlige kønstest25-03-201515010251676704
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus26-03-201515010251677066
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus23-03-201515010251674847
EU-KommissionenEHIS wave 2: a question on English version of national questionnaires24-02-201515011251655658
Danmarks StatistikForespørgsel fra DST vedr. EHIS og "The Future of the European Health Interview Survey"18-02-201515011251650431
Statens Institut for FolkesundhedEHIS wave 2: a question on English version of national questionnaires27-02-201515011251655687
RigsrevisionenRigsrevisionens undersøgelse af regionernes planlægning og styring af den ambulante behandlingskapacitet på det psykiatriske område18-06-201515012311737786
CSC Danmark A/SOpgradering til WZC, WZP og WZFO. Statusoversigt over indberettede fejlrapporteringer, spørgsmål og tilpasning25-06-201515014901737233
FolketingetSUU alm. del - Spm. 71712-03-201515017171666284
FolketingetSUU alm. del - Spm. 71512-03-201515017171666275
FolketingetSUU alm. del - Spm. 71612-03-201515017171666277
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus31-03-201515019161681126
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus31-03-201515019161680613
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus30-03-201515019161680396
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus30-03-201515019161679640
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus01-04-201515019161681584
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus01-04-201515019161681844
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus08-04-201515019171684180
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus10-04-201515019171686428
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus08-04-201515019171685319
Dagens MedicinPatientjournaler07-04-201515019171684350
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus10-04-201515019171687621
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus07-04-201515019171682245
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus09-04-201515019171686440
Mandag MorgenOpgørelse09-04-201515019171686443
Berlingske NyhedsbureauCitat31-03-201515019171680828
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus07-04-201515019171683474
DRensomhed07-04-201515019171684181
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus13-04-201515019181687616
Mandag MorgenPatientforløb14-04-201515019181689195
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus13-04-201515019181688548
DoceyeNakkefoldsscanning13-04-201515019181688305
PolitikenE-dampe13-04-201515019181688302
Hjernetips.dkVentetiden i børne- og ungdomspsykiatrien13-04-201515019181688296
Ugeskrift for LægerMedicinspild13-04-201515019181688868
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus14-04-201515019181688865
Morgenavisen Jyllands-PostenTatoveringer13-04-201515019181688867
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagstatus15-04-201515019181691345
 ensomhed15-04-201515019181691155
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus15-04-201515019181690373
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus14-04-201515019181689984
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus17-04-201515019181692787
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus16-04-201515019181691798
Mandag MorgenOpgørelse13-04-201515019181688301
Avisen.dkArbejdsmiljø16-04-201515019181692785
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus16-04-201515019181692781
Mandag MorgenKvalitetsprogram15-04-201515019181694253
PolitikenE-dampe17-04-201515019181694250
AltingetEU alkoholstrategi16-04-201515019181692786
Ekstra BladetErnæring20-04-201515019191695964
DRKvalitetsmodel20-04-201515019191694648
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus20-04-201515019191694244
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus20-04-201515019191694926
 Hvor endte den her diskussion?21-04-201515019191695958
Ekstra BladetKræftbehandling21-04-201515019191695959
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus24-04-201515019191698750
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus23-04-201515019191698755
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus21-04-201515019191696285
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus23-04-201515019191697497
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus22-04-201515019191696507
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus22-04-201515019191697855
DRGeindlæggelser27-04-201515019201699544
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus24-04-201515019201699541
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus29-04-201515019201701049
MedWatchPrioritering af medicin28-04-201515019201701056
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus27-04-201515019201700184
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus28-04-201515019201701052
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus30-04-201515019201703414
Dagbladet InformationOverflytninger27-04-201515019201700188
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus28-04-201515019201700495
 Aflyste operationer29-04-201515019201703431
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus29-04-201515019201703426
dagens.dkparacetamol i håndkøb30-04-201515019201703421
SundhedsstyrelsenReferat af 1. møde i referencegruppen vedr NKR for psoriasis - endelig version15-06-201515020671737793
Sundhedsstyrelsen1. referencegruppemøde - National klinisk retningslinje om urininkontinens hos kvinder06-05-201515020671737780
Center for Biosikring og -BeredskabSvar vedr.: Attendance at GHSA Ministerial Meeting, Seoul26-06-201515027401737395
US Department of Health and Human ServicesSave-the-Date: Prevent-2 Informal Action Package (ZDAP) meeting in Paris: at OIE conference on July 1, 201526-06-201515027401737817
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus04-05-201515027581704608
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus05-05-201515027581705427
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus06-05-201515027581705426
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus04-05-201515027581703413
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus05-05-201515027581704601
Alkohol & SamfundFrit valg i alkoholbehandlingen05-05-201515027581704669
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus25-06-201515027651737433
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus25-06-201515027651737425
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus26-06-201515027651737419
Rigsombudsmanden i GrønlandHøring Forslag til grønlandsk lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse26-06-201515032861737711
Rigsombudsmanden i Grønland
Statens Institut for Strålebeskyttelse
SIS's bemærkningerne til forslag til grønlandsk lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse19-06-201515032861737475
FinansministerietMidler på FL16 - 16.91.60[26-06-201515033271737760
FinansministerietMidler FL1626-06-201515033271737778
SundhedsstyrelsenInformation vedr. brystimplantat25-06-201515034111737413
 Anmodning om aktindsigt vedr. Videncenter for Rusmiddelskader hos Børn - opfølgning25-06-201515038931737678
SundhedsstyrelsenVideresendelse af klage over aktindsigt - Styrelsens sagsnr. 201506344126-06-201515039131737685
National Health Care CenterInvitation til konference i Budapest om sammenhængende behandling22-06-201515039141737697
 World Senior Citizen Day in Ankara, oktober 201524-06-201515039181736717
Odense UniversitetshospitalAnmodning om en udtalelse - betaling af udgifter til anvendelsen af Airsonett, renluftbehandling23-06-201515039191735654
Dansk Center for OrgandonationNordisk seminar om organdonation 7. oktober i Helsinki26-06-201515039201737857