Fra: 16-06-2015 til: 16-06-2015
Udgående post
 
Afsender/modtager Emne Brevdato Sagsnr Dokumentnr
Odense Universitetshospital Kvittering for orientering om ny rapporteringspraksis vedr. videnscenter for rehabilitering og palliation 16-06-2015 0900893 1731111
Region Nordjylland Uddybning af slutstatus for sundhedshuset Pandrup/Region Nordjylland 16-06-2015 1101986 1731000
Skive Kommune Anmodning om tilbagebetaling af overskydende midler til etablering af sundhedshus i Vestsalling 16-06-2015 1103113 1730531
Ærø Kommune Status for afslutning på sag vedr. sundhedshuse på Ærø + opklarende spørgsmål vedr. sundhedshuset i Marstal 16-06-2015 1103815 1730938
  Resumé af møde med kommunekontaktpersoner den 22. maj 2015 16-06-2015 1302932 1730854
Københavns Kommune regnskab 16-06-2015 1304482 1730524
Terapi Kompagniet Svar til firma vedr. sommerlukning af massageordningen i Sundhedsministeriet 16-06-2015 1304863 1731133
Statens Serum Institut Svar til SSI vedr. Energital til EIS 16-06-2015 1401847 1731117
Pharmadanmark Kvittering til Pharmadanmark for modtaget høringssvar. 16-06-2015 1403012 1730872
Komiteen for Sundhedsoplysning tidsplan ifm. afslutning 16-06-2015 1403074 1730947
Morsø Kommune Spørgsmål vedr. tilsendelse af tilsagn 16-06-2015 1403091 1730945
Region Midtjylland
Region Midtjylland
Dagsorden til møde den 18.6 om DCPT 16-06-2015 1403683 1730674
  Besvarelse på borgerbrev om omskæring 16-06-2015 1405220 1731007
Struer Kommune
Skive Kommune
Kerteminde Kommune
Lolland Kommune
Bornholms Regionskommune
Roskilde Kommune
Revideret resumé af møde med kommunekontaktpersoner den 22. maj 2015 16-06-2015 1405307 1730815
Sundhedsstyrelsen Forespørgsel fra Finland om dansk statistik om snus 16-06-2015 1406056 1730884
Finansministeriet Finansieringsprofil KF-projekter 16-06-2015 1500471 1731108
  Svar på Spørgsmål ang. lange ventetider på lab.resultater fra hospital - til egen Lab.portal side og prak.læge?? 27-02-2015 1501285 1655358
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Projekt nr. 23701 Børn af misbrugere og/eller sindslidende skal hjælpes i nærmiljøet. 16-06-2015 1501375 1730590
Danske Regioner Høring: WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel - besvarelse af spørgeskemaundersøgelse 16-04-2015 1501568 1692157
  Svar på henvendelse vedr. medicin mod pollenallergi 16-06-2015 1501753 1731151
Databasernes Fællessekretariat Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)
Danske Regioner
Sundhedsministeriet
Bemærkninger til rapport om udvikling af de kliniske kvalitetsdatabaser 15-06-2015 1501834 1730825
  Svar på borgerbrev om kommunikation pr. fax 16-06-2015 1502077 1730789
Patientdataforeningen Aktindsigt vedr. forsøg med honorering 16-06-2015 1502617 1731141
Døvefilm Tegnsprogstolkning på sygehuse 15-06-2015 1502764 1731116
Sundhedsstyrelsen Hjemvisning af anmodning om fritagelse for betaling af årsgebyr 16-06-2015 1503549 1730896
Løvbjerg Dental Orientering om hjemvisning af klagesag 16-06-2015 1503549 1730848
Løvbjerg Dental Orientering om hjemvisning af klagesag 16-06-2015 1503549 1730892
Sundhedsstyrelsen Til SST vedr. spørgsmål fra kommune om afgrænsning ift. plastre til sårpleje 16-06-2015 1503571 1730541
  Svar på borgerbrev om omskæring 16-06-2015 1503659 1730609
  Svar på borgerbrev om omskæring 16-06-2015 1503659 1730810