Fra: 13-05-2015 til: 17-05-2015
Udgående post
 
Afsender/modtager Emne Brevdato Sagsnr Dokumentnr
Sundhedsstyrelsen godkendelse af budget vedr. Oplysning om Organdonation 13-05-2015 0900021 1711287
Syddansk Universitet Spørgsmål om status for videnscenter for rehabilitering og palliation 13-05-2015 0900893 1711338
European Medicines Agency Meddelelse om udpegning af nyt medlem til European Medicines Agency's Management Board   1000735 1710267
Region Midtjylland Tilbagemelding til Region Midtjylland vedr. status om akuthus Lemvig 13-05-2015 1103115 1711323
Sundhedsstyrelsen Svar på henvendelse om udkast til evaluering af ordningen med stofindtagelsesrum 13-05-2015 1207100 1711292
Aarhus Kommune Svar på henvendelse om udkast til evaluering af ordningen med stofindtagelsesrum 13-05-2015 1207100 1710955
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Frivilligcharter 12-03-2015 1210912 1666436
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Møde med arbejdsgruppen bag Frivilligcharteret 14-04-2015 1210912 1690085
Landsforeningen Huntingtons Sygdom 2. rykker vedrørende aflæggelse af tilskudsregnskab 11-05-2015 1301304 1708339
Dansk Skoliose Forening 2. rykker vedrørende aflæggelse af tilskudsregnskab 11-05-2015 1301337 1708309
Lyle - Patientforeningen for Lymfekræft
LyLe - Patientforeningen for Lymfekræft og Leukæmi
2. rykker vedrørende aflæggelse af tilskudsregnskab 11-05-2015 1301660 1708355
Hjerneforum 2. rykker vedrørende aflæggelse af tilskudsregnskab 11-05-2015 1301662 1708357
Slankeforeningen Fnuggeline 2. rykker vedrørende aflæggelse af tilskudsregnskab 11-05-2015 1301667 1708349
Patientforeningen Lungekræft 2. rykker vedrørende aflæggelse af tilskudsregnskab 11-05-2015 1301668 1708345
Astma Allergi Foreningen 2. rykker vedrørende aflæggelse af tilskudsregnskab 11-05-2015 1301669 1708307
PKU Foreningen 2. rykker vedrørende aflæggelse af tilskudsregnskab 11-05-2015 1301674 1708347
Landsforeningen for Marfan Syndrom 2. rykker vedrørende aflæggelse af tilskudsregnskab 11-05-2015 1301682 1708321
Kontinensforeningen 2. rykker vedrørende aflæggelse af tilskudsregnskab 11-05-2015 1301699 1708317
Kontinensforeningen 2. rykker vedrørende aflæggelse af tilskudsregnskab 11-05-2015 1301699 1708532
Kræftforeningen De Aktive 2. rykker vedrørende aflæggelse af tilskudsregnskab 11-05-2015 1301709 1708319
Gigtforeningen for Morbus Bechterew 2. rykker vedrørende aflæggelse af tilskudsregnskab 11-05-2015 1301715 1708315
Prostatakræftforeningen PROPA Dokumentation vedr. udgifter i forhold til tilskud fra Aktivitetspuljen i 2013/2014 på kr. 75.000 13-05-2015 1301723 1710676
OCD Foreningen 2. rykker vedrørende aflæggelse af tilskudsregnskab 11-05-2015 1302009 1708341
Sundhedsstyrelsen Frist for Sundhedsstyrelsens kommentarer om obduktioner 13-05-2015 1304680 1711191
Sundhedsstyrelsen Vedr. sundhedsfremmepulje 13-05-2015 1400586 1710998
Frederiksberg Centeret budget, ludomani/forebyggelse 13-05-2015 1401063 1711394
  Interessentanalyse til brug for udarbejdelsen af Den Nationale Strategi for Adgang til Sundhedsdata (maj) 12-05-2015 1402335 1710050
Komiteen for Sundhedsoplysning Status på partnerskab 12-05-2015 1403077 1709845
Region Hovedstaden udbetaling 13-05-2015 1403140 1710490
Thisted Kommune Status på partnerskab 12-05-2015 1403170 1709810
Region Hovedstaden
LMS Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade
Status på partnerskab 13-05-2015 1403181 1710471
Region Hovedstaden Status på partnerskab 12-05-2015 1403181 1709817
Aalborg Universitet Institut for Planlægning
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
Danmarks Grundforskningsfond
Danmarks Innovationsfond
Danmarks Tekniske Universitet
Dansk Erhverv
Dansk Industri
Dansk Selskab for Sygeplejeforskning
Dansk Sygepleje Selskab
Dansk Sygeplejeråd
Danske Patienter
Danske Regioner
Det Frie Forskningsråd
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - Aarhus Universitet
KL
KORA
Københavns Universitet
Lægeforeningen
Lægemiddelindustriforeningen - LIF
Lægevidenskabelige selskaber
Medicoindustrien
Region Hovedstaden
Region Nordjylland
Region Sjælland
Statens Serum Institut
Sundhedskartellet
Sundhedsstyrelsen
Syddansk Universitet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Årsrapport 2014 - Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning 13-05-2015 1403826 1710390
Hospice Forum Danmark Svar på spørgsmål om satspulje om aflastningstilbud til uhelbredeligt syge børn 13-05-2015 1406107 1710243
Aarhus Universitet
Aarhus Universitetshospital
Danmarks Statistik
Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed DAK-E
Dansk Industri
Dansk Sygeplejeråd
Danske Regioner
Hjerteforeningen
Kommunernes Landsforening
Kræftens Bekæmpelse
Lægeforeningen
Lægemiddelindustriforeningen - LIF
Lægevidenskabelige selskaber
Region Midtjylland
Rigshospitalet
Styrelsen for Forskning og Innovation
XX--DNVK
Orientering til STARS* vedr. offentliggørelse af Etisk Råds udtalelse om forskning i sundhedsdata og biologisk materiale 13-05-2015 1406257 1710335
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Jane Heitmann
SUU alm. del - svar på spm. 834 13-05-2015 1407017 1710403
MF Sophie Løhde Vedr. Angusta 13-05-2015 1407156 1711172
Farmakonomforeningen Brev fra minister for sundhed og forebyggelse Nick Hækkerup 13-05-2015 1407501 1710519
  Svar på invitation til at modtage af årets Pinsefisk på Fiskens Dag den 19. maj 2015 13-05-2015 1500004 1711263
Forsikring og Pension Svar på henvendelse om forsikring og arvelighed 13-05-2015 1500005 1711220
MF Flemming Møller Mortensen
MF Stine Maiken Brix
MF Stine Brix
MF Özlem Cekic SF
MF Marlene Borst Hansen
MF Sophie Løhde
MF Liselott Blixt
MF Liselott Blixt
MF Daniel Rugholm
MF Simon Emil Ammitzbøll
MF Jane Heitmann
MF Karen Johanne Klint
Karen Klint (S)
Ordførermøde om evaluering af patientklagesystemet 13-05-2015 1500007 1711203
  Svar på projektuge 8. klasse 11-03-2015 1500010 1665709
U.S. Department of Health and Human Services Svar på Invitation til morgenmadsmøde ifm. WHA den 19. maj 2015 i Geneve 11-05-2015 1500011 1710386
  Svar på henvendelse ønske om interview med ministeren om holdning til kønsskifte i maj måned 13-05-2015 1500011 1710241
Plesner Advokatfirma Afgørelse i klage over Sundhedsstyrelsens afslag på aktindsigt 13-05-2015 1500325 1711310
Sundhedsstyrelsen Orientering om fremsendelse af afgørelse i klagesag 13-05-2015 1500325 1711312
  Anmodning til DNVK om bemærkninger til udtalelse fra Sundhedsstyrelsen vedr. stedfortrædende samtykke 13-05-2015 1500386 1710754
  Svar på borgerbrev om autorisation 13-05-2015 1500624 1710512
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Sundhedsstyrelsen
Til FVM/FVST/SST: Yderligere bemærkninger til referat 13-05-2015 1500672 1710322
Health Service Bureau Tuberculosis and Infectious Diseases Control Division Spørgsmål om dansk position ift. HPV-vaccinen i børnevaccinationsprogrammet 12-05-2015 1500762 1710294
  Svar på henvendelse vedr. betaling for oplysninger til Patienterstatningen 13-05-2015 1500874 1710712
  Svar på henvendelse om analyse om RADS` behandlingsvejledning 13-05-2015 1501255 1710986
Region Midtjylland Region Midtjylland Angående udbetaling til satspuljen 2012-2015. 13-05-2015 1501282 1710561
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - Svar på spm. 656 12-05-2015 1501380 1709573
Folketingets Skatteudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - Svar på spm. 655 12-05-2015 1501380 1709569
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - Svar på spm. 660 12-05-2015 1501380 1709579
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - Svar på spm. 653 12-05-2015 1501380 1709563
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - Svar på spm. 540 12-05-2015 1501380 1709553
  Svar på henvendelse vedr. forældelse af klage 13-05-2015 1501819 1710695
  Svar på henvendelse vedr. varigt inhabile 13-05-2015 1502049 1711114
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Karina Lorentzen Dehnhardt
SUU alm. del - svar på spm. 754 13-05-2015 1502057 1710486
  Svar på henvendelser vedr. videresendelse af patients epikrise til vagtlægen 13-05-2015 1502136 1710374
Patientombuddet Oversendelse af henvendelse til POB 13-05-2015 1502174 1711008
Patientombuddet Oversendt til POB 13-05-2015 1502177 1711012
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Orientering til MBLIS om oversendelse af svar til FT 13-05-2015 1502484 1710604
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Özlem Cekic SF
SUU alm. del - svar på spm. 793 13-05-2015 1502484 1710494
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Jane Heitmann
SUU alm. del - Svar på spm. 811 13-05-2015 1502559 1710417
Folketingets Sundhedsudvalg SUU alm. del - svar på spm. 813 13-05-2015 1502614 1710624
Folketingets Sundhedsudvalg SUU alm. del - svar på spm. 814 13-05-2015 1502614 1710627
  Svar til borgeren efter rettelse af formulering 12-05-2015 1502623 1709109
  Svar på henvendelse vedr. venteliste på offentlig høreapparatbehandling 13-05-2015 1502633 1710488
Europaudvalget EUU SUU alm. del - svar på spm. 824 13-05-2015 1502634 1710667
Folketingets Sundhedsudvalg SUU alm. del - svar på spm. 826 13-05-2015 1502634 1710686
Folketingets Sundhedsudvalg SUU alm. del - svar på spm. 825 13-05-2015 1502634 1710669
Region Midtjylland
Region Midtjylland
Svar til Region Midt vedr. kvalitetssikring af leverancer, som overføres til DNU 13-05-2015 1502668 1711253
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Stine Maiken Brix
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 816 13-05-2015 1502719 1710431
Horten Afgørelse vedr. aktindsigtsanmodning 13-05-2015 1502737 1711186
Danmarks Radio Lægemangel 13-05-2015 1502759 1711477
Jyllands-Posten Etisk Råds anbefalinger om sundhedsdata 12-05-2015 1502759 1711478
DR Befordring 12-05-2015 1502759 1710462
Folketingets Sundhedsudvalg SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 832 13-05-2015 1502796 1710635
Danske Regioner Svar til Danske Regioner vedr. Landstandlægenævnet 13-05-2015 1502813 1711232
Folketingets Lovsekretariat
MF Liselott Blixt
MF Liselott Blixt
Svar på spm. S 1195 13-05-2015 1502842 1710724
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold T.o.: Kopi af borgerhenvendelse vedr. rehabiliteringsforløb 13-05-2015 1502850 1710594
Danmarks Radio Afgørelse i sag vedr. aktindsigtsanmodning] 13-05-2015 1502858 1711355
Folketingets Lovsekretariat
MF Liselott Blixt
MF Liselott Blixt
Svar på spm. S 1200 13-05-2015 1502865 1710452
  Svar på henvendelse om rekvirering af dødsattest til brug for arvesag 13-05-2015 1502952 1711118
  Svar på henvendelse om aktindsigt 13-05-2015 1502962 1710377
Folketingets Sundhedsudvalg SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 842 13-05-2015 1502966 1711042
Folketingets Sundhedsudvalg SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 848 13-05-2015 1502966 1711050
Folketingets Sundhedsudvalg SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 852 13-05-2015 1502966 1711070
Folketingets Sundhedsudvalg SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 850 13-05-2015 1502966 1711066
Folketingets Sundhedsudvalg SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 840 13-05-2015 1502966 1711034
Folketingets Sundhedsudvalg SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 839 13-05-2015 1502966 1711031
Folketingets Sundhedsudvalg SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 846 13-05-2015 1502966 1711036
Folketingets Sundhedsudvalg SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 845 13-05-2015 1502966 1711027
Folketingets Sundhedsudvalg SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 854 13-05-2015 1502966 1711079
Folketingets Sundhedsudvalg SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 847 13-05-2015 1502966 1711040
Folketingets Sundhedsudvalg SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 838 13-05-2015 1502966 1711025
Folketingets Sundhedsudvalg SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 841 13-05-2015 1502966 1711038
Folketingets Sundhedsudvalg SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 837 13-05-2015 1502966 1710996
Folketingets Sundhedsudvalg SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 836 13-05-2015 1502966 1710994
Folketingets Sundhedsudvalg SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 853 13-05-2015 1502966 1711076
Folketingets Sundhedsudvalg SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 843 13-05-2015 1502966 1711048
Ankestyrelsen Kvittering for modtagelse af henvendelser om fortolkning af begrebet sundhedsperson efter sundhedslovgivningen 12-05-2015 1502971 1709728
Region Midtjylland Anmodning om bidrag til svar på SUU alm. del - spm. 862 om spareplanen 13-05-2015 1502995 1711109
  Svar på henvendelse om implementeringen af tobaksvaredirektivet 13-05-2015 1503000 1710693
Region Syddanmark Nyt OUH - Ansøgning om låneadgang til energibesparende foranstaltninger 13-05-2015 1503001 1710682
Sundhedsstyrelsen Vedr. Nationale sundhedsprofil: personhenførbare data i regionerne 11-05-2015 1503002 1710614
Sundhedsstyrelsen Vedr. Nationale sundhedsprofil: personhenførbare data i regionerne 07-05-2015 1503002 1710588
Økonomi- og Indenrigsministeriet Til Økonomi- og Indenrigsministeriet (energilån Region Nordjylland) 13-05-2015 1503005 1710760