Fra: 05-03-2015 til: 05-03-2015
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Erhvervs- og VækstministerietHøring fra EVM vedr. Bilag til Redegørelse om erhvervsfremme og støtte 201504-03-2015SJ-STD-SUMDRA1659327
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 21. november 2014 på Neurologisk Afdeling, Holstebro - Hospitalsenheden Vest.04-03-201509000161658969
Uddannelses- og ForskningsministerietUddannelses- og Forskningsministeriets høringssvar vedr. ændring af biosikringsbekendtgørelsen04-03-201509004461659599
SøfartsstyrelsenUdgifter til sygesikring for søfarende i februar 2015.05-03-201509010491660226
Nationalt Videnscenter for DemensTema om forbrug af morfika ved demens04-03-201509011101660673
Danske RegionerBidrag fra DR vedr. høring om udkast til ny arbejdsplan for Det Nationale Antibiotikaråd 201505-03-201510015711660686
Danmarks repræsentation ved EuroparådetSvar vedr iInvitation to the International High-Level Conference04-03-201510041651659911
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-41/15, Dowling e.a.05-03-201511030361660525
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 73 af 2. marts 201503-03-201511030361659826
Region NordjyllandOK fra Region Nord vedr. milepæle om standarder for telemedicin05-03-201511138221660086
Mændenes HjemHenvendelse om slutrapport - forsøg med sundhedsrum20-02-201512007211660486
FolketingetSUU alm. del - spm. 68605-03-2015SJ-STD-DEPTFE1660755
Rambøll Management Consulting A/SFaktura 201504-03-201513054211659263
Region SyddanmarkPulje vedr. nedbringelse af tvang - regnskabsaflæggelse27-02-201513060561660736
 Borgerhenvendelse - Opdatering vedr. Toxoplasma Gondii04-03-201514015601658792
Region SjællandInvitation til møde mellem MF'ere og borgmestre i Regionsjælland den 27. april 201504-03-201514016881659595
Region Midtjyllandprojekt om svært overvægtige børn27-02-201514021891660699
SundhedsstyrelsenForslag til kommuner, der skal indgå i evaluering af puljen til styrket genoptræning og rehabilitering04-03-201514025971658853
KLOK fra KL til foreslåede projekter til evaluering af puljen til styrket genoptræning og rehabilitering05-03-201514025971660178
Danmarks Idræts-Forbund - DIF Sekretariatbudget for partnerskabsprojekt04-03-201514032011659786
Silkeborg KommuneSilkeborg Kommune Fremsender budgetskema for alle årerne til projektnr. 62189.04-03-201514042221660122
Slagelse KommuneSlagelse Kommune Ansøgning om overførsel af midler til 2015 til projektnr. 62142.05-03-201514042291660189
Frederikssund KommuneFrederikssund Kommune - Afsluttende regnskab - Proaktiv hjerneskadeerhabilitering05-03-201514042341659792
Aarhus KommuneAarhus Kommune Fremsender status over budget til projektnr. 62178.04-03-201514042351660289
Anti Doping DanmarkEvaluering og afslutningskonfernce Satspuljeprojektet Antidoping-kommune i Danmark05-03-201514043741660322
Danske RegionerDUT-høring vedr. HPV-vaccinationer27-02-201514043851655489
Danske RegionerDUT-høring om HPV-vaccinen05-03-201514043851660115
 Svar fra SST - sygeplejerske ænsker egen virksomhed23-01-201514056351632562
 høringssvar - ESPOO23-01-201514056591636147
Danske RegionerVedr. PROCRIN05-03-201514057681660419
Danske RegionerUdsendte mails til advisory board05-03-201514057681660627
Danske RegionerVedr. PROCRIN05-03-201514057681660427
Region NordjyllandImplementering af de kliniske retningslinje om mundpleje til reduktion af luftvejsinfektion og postoperativt forbrug af antibiotika hos patienter, der gennemgår et thoraxkirurgisk indgreb27-01-201514061511660693
ForsvarsministerietVedr. oplysninger fra læger ift. bedømmelseskommissioner04-03-201514064521659830
FolketingetSUU alm. del - spm. 66502-03-201514065711656992
FolketingetSUU alm. del - spm. 66602-03-201514065711656996
 Borgerhenvendelse vedr. konkret behandlingsag01-03-2015SJ-STD-DEPKHK1659298
FolketingetL 137 - spm 205-03-2015SJ-STD-DEPKHK1660748
FolketingetSUU alm. del - spm. 68504-03-2015SJ-STD-DEPKHK1660333
Jordmoderforeningen
Jordemoderforeningen
Jordemoderforeningens bemærkninger til besvarelserne af SUU alm. del spm. 251 – 26424-02-201514068571653256
 Forslag til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses-arrangement27-01-201514074601635299
Mandag MorgenMail MM Konferencebistand til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses Pyskiatritopmøde05-03-201514074601660732
Nordisk MinisterrådBevillingsbrev Nordisk Ministerråd04-03-201514074601659383
 Borgerhenvendelse vedr. midler fra Ældrepuljen09-01-201515002161622543
 Svar på henvendelse om naborøg14-01-201515002231627959
Plesner AdvokatfirmaAnmodning om status vedr. klage over SSTs afgørelse om aktindsigt05-03-201515003251660482
SundhedsstyrelsenFra SST: Opdatering vedr. klage vedr. aktindsigt04-03-201515003251660445
SundhedsstyrelsenSvar fra SST vedr. bekræftelse af modtagelse af oversendelse af klage over afgørelse om aktindsigt24-02-201515003251660454
SundhedsstyrelsenUdtalelse til klage over Sundhedsstyrelsen14-01-201515003261627342
 Borgerhenvendelse - klage over Sundhedsstyrelsen/Lægemiddelstyrelsen13-01-201515003261624678
Region MidtjyllandRegion Midts svar på Spørgsmål vedr. kvartalsrapportering for 3. kvartal 2014 for DNU05-03-201515004171660352
Struer KommuneForespørgsel fra Struer Kommune om betingelserne for befordringsgodtgørelse12-01-201515005201623139
 Borgerhenvendelse vedr. aggressiv paradentose21-01-201515006181630979
 Borgerhenvendelse vedr. tilskud til diabetesbehandling25-01-201515006661633328
Praktiserende Lægers Organisation - PLOInvitation til deltagelse i følgegruppe vedr. forskningsprojekt om honorering i almen praksis26-02-201515006841658218
 Henvendelse fra borger vedr. rettigheder27-02-201515008021656823
 Henvendelse fra borger vedr. rettigheder02-03-201515008021656894
 Henvendelse fra borger vedr. rettigheder27-02-201515008021656813
 Henvendelse fra borger vedr. rettigheder27-02-201515008021656809
 Borgerhenvendelse vedr. smitte af virus05-02-201515009071641482
Mariagerfjord KommuneMariagerfjord Kommune Angående slutrapport til projektnr. 62152.03-03-201515009441657918
Statens Serum InstitutDeltagelse i TB Conference on 30-31 March in Riga03-03-201515009991659381
AltingetSundhedsdata17-02-201515010221660437
Ekstra BladetHjertesyge04-03-201515010221660328
Jyllands-PostenSundhedsuddannelser04-03-201515010221660339
Danske RegionerCases om fødevarer04-03-201515011611659775
SundhedsstyrelsenÅrsrapport 201405-03-201515011691660779
 Genhenvendelse vedr. forbud mod salg af e-cigaretter til børn05-03-201515011741660441
FolketingetSpm. S 77225-02-201515012381653664
FolketingetSpm. S 77325-02-201515012381653669
 Borgerhenvendelse om særbehandling af Saudi Arabiens ambassadør på Hvidovre Hospital25-02-201515012441653288
 Svar på anmodning om aktindsigt af 24. februar 201503-03-201515012471658021
 Borgerhenvendelse vedr. vagtlæge23-02-201515012731652076
 Borgerhenvendelse om vaccination25-02-201515012741654028
Region SjællandRegion Sjælland - Shared Care projektnr. 65402.04-03-201515012811660465
Region SjællandRegion Sjælland uddybning af midtvejsopfølgning til projektnr. 65502.03-03-201515012811659872
 Borgersvar - Prøvesvartider + journalsystemer02-03-201515012851659618
 Svar på borgerhenvendelse27-02-201515012851657034
Ballerup KommuneBallerup Kommune Tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2015 til projektnr. 22301.22-01-201515013251631975
Frederiksberg KommuneFrederiksberg Kommune Tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2015 til projektnr. 22302.05-02-201515013261641397
Greve KommuneGreve Kommune Tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2015 til projektnr. 22303.16-01-201515013271627470
Helsingør KommuneHelsingør Kommune - udbetalingsanmodning til projektnr. 22304.12-01-201515013281624202
Helsingør KommuneHelsingør Kommune Tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2015 til projektnr. 22304.04-02-201515013281641292
Holstebro KommuneHolstebro Kommune Tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2015 til projektnr. 22305.18-02-201515013291649141
Silkeborg KommuneSilkeborg kommune Tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2015 til projektnr. 22307.24-02-201515013311652196
Silkeborg KommuneSilkeborg Kommune Anmoder om udbetaling til projektnr. 22307.05-01-201515013311618713
Silkeborg KommuneSilkeborg Kommune Anmodning om udbetaling til projektnr. 22307.23-02-201515013311651136
Skive KommuneSkive Kommune Tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2015 til projektnr. 22308.21-01-201515013321631689
Skive KommuneSkive Kommune Ansøgning om overførsel af midler til 2015 til projektnr. 22308.04-03-201515013321659992
Viborg KommuneViborg Kommune Ansøgning om overførsel af midler til 2015 til projektnr. 22311.13-02-201515013351645950
Viborg KommuneViborg Kommune Tilbagesender accpet af tilskudsbetingelser for 2015 til projektnr. 22311.22-01-201515013351631709
Vordingborg KommuneVordingborg Kommune Tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2015 til projektnr. 22312.04-02-201515013361641258
FolketingetSUU alm. del - Spm. 68004-03-201515013601659241
Folketingets OmbudsmandOmbudsmandens fremsendelse af kopi af brev til Region Hovedstaden om behandling af den saudi-arabiske ambassadørs mor27-02-201515013601655645
SundhedsstyrelsenKopi af Spørgeskema arbejdsklausuler Sundhedsstyrelsen04-03-201515013961659613
 Borgerhenvendelse vedr. dosisdispensering og substitution af lægemidler19-02-201515014321649310
FolketingetSUU alm. del - Spm. 66902-03-201515014481657252
FolketingetSUU alm. del - Spm. 66802-03-201515014481657247
FolketingetSUU alm. del - Spm. 66702-03-201515014481657220
SundhedsstyrelsenUdkast til kommissorium for national klinisk retningslinje for unipolar depression03-03-201515014521657960
Ekstra BladetEkstra Bladets anmodning om aktindsigt i korrespondance omhandlende den Saudi Arabiske ambassadør03-03-201515014571657979
RigshospitaletRigshospitalet sender budget 2015 for Videnscenter for Seksuelle Overgreb19-02-201515014841659272
Aarhus Universitetshospital AdministrationenAarhus Universitetshospital sender budget 15 - Center for Voldtægtsofre04-03-201515014841659282
RigsrevisionenBrev fra RR om UTH05-02-201515014871659566
CSC Danmark A/SForeløbig tidsplan for ÆA-SUM-048 Opgradering til WorkZone ContentServer(WZCS) 2014 R2 og WorkZone Process(WZP) 2014 R204-03-201515014901659767
National Agency for Medicines and Medical DevicesHenvendelse fra de rumænske myndigheder vedr. brugen af health technology assessments i forbindelse med medicintilskudsafgørelser03-03-201515014981660067
 Borgerhenvendelse vedr. problemer på Psykiatrisk Center Ballerup28-02-201515015011656696
Økonomi- og IndenrigsministerietForespørgsel til SUM27-02-201515015021660337
Frederikshavn KommuneManglende konsekvens for læger der ikke sender attester til Jobcentre23-02-201515015061652029
FolketingetSUU alm. del - Spm. 67704-03-201515015081659238
FolketingetSUU alm. del - Spm. 67804-03-201515015081659239
FolketingetSUU alm. del - Spm. 67904-03-201515015081659240
FolketingetSUU alm. del - spm. 68204-03-201515015151659398
FolketingetSUU alm. del - spm. 68304-03-201515015161659399
FolketingetSUU alm. del - spm. 68404-03-201515015171659400
 Borgerhenvendelse - veteraner og medicin02-03-201515015181657112
FolketingetSUU alm. del - Spm. 68104-03-201515015191659242
 Borgerhenvendelse vedr. klage over behandling i sundhedsvæsenet03-02-201515015201652276
 Borgerhenvendelse med kopi af klage over vicehospitalsdirektør til Hvidovre Hospital28-02-201515015221656694