Fra: 25-03-2015 til: 25-03-2015
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
FolketingetSUU alm. del - Spm. 73320-03-2015SJ-STD-SUMSEB1673669
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 8. januar 2015 på Børneafdelingen, Holbæk Sygehus.25-03-201509000161676153
Videreuddannelsesregion SydKommentar fra VUR Syd vedr. VUR Østs ansøgning om opslag af midlertidige h-forløb i Intern Medicin: Geriatri24-03-201509000891675096
Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Arbejdsmiljørådet
AMR orientering - brev til beskæftigelsesministeren vedr. § 16-indstilling - fordeling af partsmidlerne 201625-03-201509016161676494
Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Arbejdsmiljørådet
Referat mm fra rådsmøde den 18. marts 201525-03-201509016161676492
Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Arbejdsmiljørådet
Referat fra konstituerende møde i Arbejdsmiljørådet den 18. marts 201525-03-201509016161676498
Phamadanmark Rygårds Allé 1Indstilling af suppleant for Pharmadanmarks forfremmelseskonsulent04-03-201509038251661958
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Plancher og materiale fra det tværministerielle netværksmøde den 11. marts 201524-03-2015SJ-STD-DEPSHA1676767
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelse og domstolens kendelse om afvisning af den præjudicielle forelæggelse i sag C-23/15, Andre24-03-201511030361676150
Dinesen & partnere a/sDinesen & Partnere sender forklaring vedr. ejerkonstruktion for Pulsen06-02-201511031131650746
Danske RegionerUdpegning af repræsentant til fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin25-03-2015SJ-STD-DEPCHO1676578
SundhedsstyrelsenTil orientering er national klinisk retningslinje for epilepsi hos børn og unge sendt i høring23-03-201512073921674112
Pharmakon A/Sbemærkninger til referat fra styregruppemøde I sikre hænder23-03-201512098561674060
Dansk Selskab for PatientsikkerhedBekræftelse på udsættelse af frist for status23-03-201512098561674325
KLKommentarer til referat fra styregruppemøde og evalueringstilbud15-03-201512098561669651
Dansk Selskab for PatientsikkerhedReferat af møde i styregruppen for "I sikre hænder" 24. februar 201512-03-201512098561666319
Blå Kors DanmarkRegnskab BKD24-03-201513016811676654
AlzheimersforeningenAktivitetspuljeregnskab25-03-201513016861676222
Kræftforeningen Tidslerneudsættelse med indberetning19-03-201513017111672770
Statens Serum InstitutReferat fra møde om konsolidering af risikovurderinger24-03-201513027861676100
Region SjællandSlutrapport og regnskab fra Region Sjælland ifm regionalt tiltag om antibiotikaresistens24-03-201514003731675503
FolketingetAktstykke 9819-03-201514008681672414
Styrelsen for Fastholdelse og RekrutteringReferat af mødet d. 18/3 om opfølgning på implementeringen af reformen om førtidspension og fleksjob og kontanthjælpsreformen25-03-201514014751676778
Cowi A/SForespørgsel om ministerens åbning af Hospital + Innovation Konference den 21. oktober 2015 i Odense24-03-201514016881675770
Grønlands SelvstyreMødeanmodning fra Naalakkersuisoq23-03-201514016881674684
Lægemiddelindustriforeningen - LIFKommentarer fra Lif til udkast til referat og notat vedr. klinisk afprøvning fra NSS-mødet den 9. marts 201524-03-201514038261675960
Morsø KommuneMorsø Kommune Angående aflæggelse af regnskab til projektnr. 62146.25-03-201514041251676212
Holstebro KommuneHolstebro Kommune - Slutrapport til projektnr. 6218125-03-201514041281676045
Greve KommuneGreve Kommune Fremsender oversigt over forbrug til projektnr. 22303.25-03-201514041961676309
Greve KommuneGreve Kommune Fremsender dokumenter til projektnr. 22303.25-03-201514041961675838
Fredericia KommuneFredericia Kommune - Slutrapportskema til projektnr. 6217625-03-201514042281676454
Frederiksberg KommuneFrederiksberg Kommune Anmodning om udbetaling af tilskud til projektnr. 62102.25-03-201514042311676327
Socialpædagogernes LandsforbundBemærkninger fra Socialpædagogerne vedr. Den nationale forskningsstrategi for psykiatri16-03-201514048451676619
Lolland KommuneLolland Kommune Angående indsendelse af regnskb til projektnr. 62144.24-03-201514050271675521
Lægevidenskabelige Selskabers Sekretariatvedr. procrin styregruppemøde i juni24-03-201514057681675633
Danske RegionerVedr. PROCRIN25-03-201514057681676823
Novo Nordisk FondenVedr. procrin25-03-201514057681676822
Esbjerg KommuneEsbjerg Kommune - Slutrapportskema til projektnr. 6217025-03-201514059581676473
Vordingborg KommuneVordingborg Kommune Angående regnskabsaflæggelse til projektnr. 62138.25-03-201514059591675809
Vordingborg KommuneVordingborg Kommune - Slutrapport til projektnr. 6213825-03-201514059591675820
Ishøj KommuneIshøj Kommune - Slutrapport til projektnr. 6211424-03-201514061331675768
Lægemiddelindustriforeningen - LIFSpørgsmål om deltagelse fra formanden for STARS i rundtur24-03-201514062571675638
Lægemiddelindustriforeningen - LIFSpørgsmål om deltagelse fra formanden for STARS i rundtur23-03-201514062571675639
Lægemiddelindustriforeningen - LIFSpørgsmål om deltagelse fra formanden for STARS i rundtur20-03-201514062571675640
Lægemiddelindustriforeningen - LIFSpørgsmål om deltagelse fra formanden for STARS i rundtur18-03-201514062571675641
Rebild KommuneRebild Kommune - Evaluering af projektnummer 6215125-03-201514063161676528
Ikast-Brande KommuneIkast-Brande Kommune - Slutrapport til projektnr. 6218225-03-201514063641675828
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere PsykiatriLAP - retspsykiatri24-01-201514064581633406
FolketingetSUU alm. del - spm. 66602-03-201514065711656996
FolketingetSUU alm. del - spm. 66502-03-201514065711656992
FolketingetS 94525-03-2015SJ-STD-DEPCRV1676527
Out of the BoxMuligt indlæg d. 8. september på koncernchefseminar24-03-201514066901675965
 Borgerhenvendelse - Sundhedsstyrelsens tandlægetilsyn24-03-201514067771675452
NEXTNext - opfølgning på møde i advisory board (antal forventede vs. det reelle antal forsøg i NEXT-regi)25-03-201514067781676747
 Borgerhenvendelse vedr betaling for lægebesøg24-03-2015SJ-STD-DEPKHK1675510
DGI-byen og ØksnehallenMail fra Øksnehallerne ikke ledig vedr. konference d. 6 november 201525-03-201514074601675816
Nordisk MinisterrådBevillingsbrev Nordisk Ministerråd04-03-201514074601659383
Dianalund UdviklingsrådBekymring for Dianalund Apotek i forbindelse med L35 - forslag til lov ændring af apotekerloven16-03-201514074981669354
Viborg KommunePsykiater-sagen20-03-2015SJ-STD-DEPTLAU1674914
Kommunernes LandsforeningKL's debatoplæg "Fælles svar på fælles udfordringer"23-03-201515000021675884
Red BarnetRed Barnets årsberetning 201416-03-201515000021675871
 Takker for svar og har yderligere spørgsmål19-03-201515000051672275
 Tak for møde vedr. tatovørbranchen17-03-201515000111670434
 Sfinx Film søger Udlodningsmidler - teknisk udvidelse af IT-platformen www.detdanskesundhedssystem.dk16-03-201515000671672144
SundhedsstyrelsenBidrag fra SST Diagnosticering - psykologer24-03-201515001521676784
Kiibee VideoKiibee video22-03-201515001631674718
WHO´s Regionalkontor for Europa
Statens Serum Institut
Landslægeembedet
Invitation to Wolfheze 2015, The Hague, Netherlands, 27-29 May 201525-03-201515002631676845
DigitaliseringsstyrelsenOffentliggørelse af status, 2. halvår 201417-03-201515002911674811
Fakultetssekretariatet Health Aarhus UniversitetHealths kommentarer til den nationale forskningsstrategi for psykiatri16-03-201515003981676612
Region MidtjyllandNyeste version af vejledning til risikostyring på DNV, dateret marts 201425-03-201515004161676306
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdMBLIS kvitteringssvar04-02-201515005721639990
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholdgenfremsendt bidrag13-03-201515005721667648
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdBidrag fra MBLIS vedr Sundhedsministeriet i Ontarios henvendelse09-02-201515005721644151
SundhedsstyrelsenUddybning af ansøgning om satspuljemidler til psykiatrien i Gødstrup25-03-201515008641676299
Guldborgsund KommuneGuldborgsund Kommune Anmodning om udsættelse af aflevering af projektregnskab til projekt 62139.25-03-201515009011676558
Kolding KommuneKolding Kommune - Slutrapportskema til projektnr. 6217325-03-201515009851676466
Herning KommuneHerning Kommune - Slutrapport til projektnr. 62196 (fælles projekt)25-03-201515009971676402
Herning KommuneHerning Kommune - Slutrapport til projektnr. 6219625-03-201515009971676389
Danmarks medie- og journalisthøjskoleKommentar til artikel25-03-201515010251676698
SundhedsstyrelsenSSt eftermiddagsstatus25-03-201515010251676787
SundhedsstyrelsenSSt morgenstatus25-03-201515010251675990
Radio 24syvTidlige kønstest25-03-201515010251676704
Danske RegionerHøringssvar fra DR vedr. DUT-notat ad punkt 194 på LCP 2014/2015. (automatiseret kronikertilskud)25-03-201515011971676604
FolketingetSUU alm. del - Spm. 65727-02-201515013801655840
FolketingetSUU alm. del - Spm. 65827-02-201515013801655841
FolketingetSUU alm. del - Spm. 65927-02-201515013801655842
FolketingetSUU alm. del - spm. 66202-03-201515014641656982
FolketingetSUU alm. del - spm. 66402-03-201515014641656989
FolketingetSUU alm. del - spm. 66302-03-201515014641656986
 Borgerhenvendelse - apps i psykiatrien09-03-201515016401663104
FolketingetSUU alm. del - Spm. 69110-03-201515016451665099
FolketingetSUU alm. del - Spm. 69010-03-201515016451665098
Danske Regioner
Sundhedsministeriet
Bemærkninger fra DR_Foreløbigt udkast til materiale til statens IT-projektråd til kommentering mv.23-03-201515016981675206
FolketingetSUU alm. del - Spm. 68910-03-201515017211665096
FolketingetSUU alm. del - Spm. 68710-03-201515017211665015
FolketingetSUU alm. del - Spm. 68810-03-201515017211665092
 Borgerhenvendelse vedr. HPV vaccine15-03-201515017981668546
 Borgerhenvendelse vedr. Gardasil17-03-201515018101670640
 Borgerhenvendelse vedr. HPV-vaccine17-03-201515018121671030
 Borgerhenvendelse - oplevelse med HPV vaccinationen18-03-201515018221671765
 Vedrørende implantatoperation og klage over tandbehandling24-03-201515018431675404
FolketingetFLF alm. del - Spm. 232 til fødevareministeren24-03-201515019211675143
Rambøll Management Consulting A/SIT i praksis 201516-03-201515019231670919
FolketingetSUU alm. del - Spm. 73623-03-201515019241674735
Ascendi A/SHenvendelse fra Ascendi05-03-201515019261661497
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.24-03-201515015461675512
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.24-03-201515015461675514
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.24-03-201515015461675286
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.25-03-201515015461676723
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.24-03-201515015461675787
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.24-03-201515015461675774
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.25-03-201515015461675887
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.25-03-201515015461675888
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.25-03-201515015461675795
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.25-03-201515015461675792
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.24-03-201515015461675786
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.25-03-201515015461676181
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.24-03-201515015461675513
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.25-03-201515015461676117
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.25-03-201515015461676618
 Lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.25-03-201515015461676401