Fra: 03-03-2015 til: 03-03-2015
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Nationalt Videnscenter for DemensNy repræsentant fra SUM til styregruppen for NVD03-03-201509011101658017
Forskningsenheden for Almen Praksis i OdenseRykker for regnskab og tilbagebetaling02-03-201509021361656486
Dansk SygeplejerådSvar til DSR om etisk møde03-03-201509069421657381
Folketingets SundhedsudvalgSUU alm. del - svar på spm. 36802-02-2015SJ-STD-DEPMAKI1637576
Odsherred KommuneOdsherred Kommune Godkendelse af regnskab og slurapport til projektnr. 54632.03-03-201512104721657214
JustitsministerietKorrespondance med Justitsministeriet - Ingen emner til særskilt vurdering ved høring af vejledning om grænseoverskridende sundhedsydelser03-03-201513048671657450
SundhedsstyrelsenAnmodning om bidrag fra SST vedr. National Reporting Instrument - 2015 - Frist 1. maj 201503-03-201513058861658109
Folketingets SundhedsudvalgOrientering til Sundhedsudvalget om danmarks samlede besvarelse på Torturkomítens rapport fra minister for sundhed og forebyggelse03-03-201514004341658156
Folketingets §71-tilsyn §71Orientering til § 71 tilsynet om danmarks samlede besvarelse på Torturkomítens rapport fra minister for sundhed og forebyggelse03-03-201514004341658153
Folketingets SundhedsudvalgSUU L 35 - svar på spm. 12203-03-201514019901658063
Folketingets SundhedsudvalgSUU L 35 - svar på spm. 12203-03-201514019901658069
Folketingets SundhedsudvalgSUU L 35 - svar på spm. 13103-03-201514019901658129
Folketingets SundhedsudvalgSUU L 35 - svar på spm. 13003-03-201514019901658119
Folketingets SundhedsudvalgSUU L 35 - svar på spm. 12303-03-201514019901658104
Folketingets SundhedsudvalgSUU L 35 - svar på spm. 12403-03-201514019901658100
Folketingets SundhedsudvalgSUU L 35 - svar på spm. 12603-03-201514019901658083
Folketingets SundhedsudvalgSUU L 35 - svar på spm. 13303-03-201514019901658134
Folketingets SundhedsudvalgSUU L 35 - svar på spm. 12703-03-201514019901658075
Folketingets SundhedsudvalgSUU L 35 - svar på spm. 13403-03-201514019901658136
Folketingets SundhedsudvalgSUU L 35 - svar på spm. 12903-03-201514019901658113
Folketingets SundhedsudvalgSUU L 35 - svar på spm. 12803-03-201514019901658107
Folketingets SundhedsudvalgSUU L 35 - svar på spm. 12503-03-201514019901658093
Danske RegionerVedr. opsamling fra kick-off møde og udkast til kommissorium for partnerskab om effektiv brug af speciallægeressourcer i psykiatrien03-03-201514030151657451
Silkeborg KommuneSilkeborg Kommune angående overflytning af midler fra 2014 til 2015 for projektnr. 62189.03-03-201514042221657603
SundhedsstyrelsenSvar på anmodning om fristforlængelse til at komme med bidrag til besvarelse af borgerhenvendelse02-03-201514047221656007
Region HovedstadenSvar til Region H vedr. endelig godkendelse af energilån til Nyt Hospital Herlev03-03-201514047901657179
FinansministerietUdkast til bemærkninger til EY pl-rapport03-03-201514047931657285
Erhvervsakademiet LillebæltSvar på henvendelse vedr. besøg i svinebesætninger03-03-201514050671657260
 Svar på henvendelse om aktindsigt i forælders journal30-01-201514053411637040
 Borgerbrev aktindsigt i forælders journal22-01-201514053411631445
Aarhus Universitet
Aarhus Universitetshospital
Danmarks Statistik
Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed DAK-E
Dansk Industri
Dansk Sygeplejeråd
Danske Regioner
Hjerteforeningen
Kommunernes Landsforening
Kræftens Bekæmpelse
Lægeforeningen
Lægemiddelindustriforeningen - LIF
Lægevidenskabelige selskaber
Region Midtjylland
Rigshospitalet
Styrelsen for Forskning og Innovation
XX--DNVK
NYT UDKAST til principper fra STARS*02-03-201514062571656725
Aarhus UniversitetInvitation til at deltage med oplæg i kommende møde i STARS*03-03-201514062571657557
Danske RegionerNæste møde i STARS*03-03-201514062571657519
 vedr. 6. møde i STARS03-03-201514062571658085
Aarhus UniversitetVedr. kommende møde i STARS*03-03-201514062571657459
SundhedsstyrelsenHenvendelse om revision af retningslinjer om stofmisbrugsbehandling03-03-201514063711658123
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Jane Heitmann
SUU alm. del - endeligt svar på spm. 31003-03-201514070761657915
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - endeligt svar på spm. 28703-03-201514072721657899
FinansministerietForsøg med honorering i almen praksis03-03-201514073301657797
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af borgerhenvendelse02-03-201515000051656702
Quit Diabetes konceptetQuit Diabetes - afslag02-03-201515000671656843
Hofmarskallatet Det gule palæGallataffel d. 15. april 201503-03-201515002541658121
 Besvarelse af borgerhenvendelse vedr. uddannelse20-02-201515002561650113
SundhedsstyrelsenOrientering om svar på borgerhenvendelse vedr. uddannelse03-03-201515002561657248
Bysted A/SSidste afslutning - blå kampagne03-03-201515003371657440
Statens Serum InstitutInvitation til frokostmøde - ligestilling03-03-201515003581657441
Horsens Søndergades ApotekSvar på anmodning om at få afgørelse på mail03-03-201515004121657103
Folketingets SundhedsudvalgSUU alm. del - supplerende svar på spm. 39403-03-201515004791657817
Folketingets SundhedsudvalgSUU alm.del - supplerende svar på spm. 39303-03-201515004791657815
 Svar på henvendelse vedr. hospitalsbehandling03-03-201515005531657205
European Partnership of Supervisory Organisations EPSOAfmelding til EPSO-konference03-03-201515005791658159
Danske RegionerAfklarende spørgsmål til Danske Regioner02-03-201515005881656465
Europaudvalget EUU
Folketingets Skatteudvalg
Folketingets Sundhedsudvalg
Folketingets Socialudvalg
Folketingets Udenrigsudvalg
Folketingets Fødevareudvalg
Det Politisk-Økonomiske Udvalg (PØU)
Udvalget for Landdistrikter og Øer
Folketingets Ligestillingsudvalg
Folketingets Finansudvalg FIU
Folketingets §71-tilsyn §71
Folketingets Miljøudvalg
Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik
Folketingets Kommunaludvalg
Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik
MF Jane Heitmann
SUU alm. del - endeligt svar på spm. 42803-03-201515006111657514
Statens Serum InstitutSSI Årsrapport_2014_27-02-201515007391656032
 Svar på borgerhenvendelse vedr. screening af embryoner03-03-201515007591657696
 Besvarelse af borgerhenvendelse vedr. unødvendigt bureaukrati03-03-201515007881657345
 Besvarelse af borgerhenvendelse vedr. parallelimporteret medicin03-03-201515008271657203
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 45303-03-201515008651657938
 Svar på borgerhenvendelse vedr. fejldiagnose og specialistreglen03-03-201515008931657218
Folketingets Sundhedsudvalg
Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 50503-03-201515009081657907
 Svar på henvendelse vedr. aktiv dødshjælp (skoleprojekt)03-03-201515009401658067
 Besvarelse vedr. udlevering af medicinoplysninger02-03-201515010071656540
Jyllands-PostenSundhedsstyrelsens tilsyn02-03-201515010221657165
Bispebjerg HospitalMaterialer fra følgegruppe for initiativer vedr. kronisk sygdom27-02-201515010881655007
 Svar på borgerhenvendelse vedr. fertilitetsbehandling03-03-201515011311657990
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Özlem Cekic SF
SUU alm. del - svar på spm. 49503-03-201515011331657895
Folketingets SundhedsudvalgSUU alm. del - svar på spm. 53803-03-201515011391657910
 Svar på henvendelse vedr. rygning på små værtshuse23-02-201515011511651605
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 45403-03-201515011621657893
Danske Regioner
Finansministeriet
KL
Sundhedsministeriet
Sundhedsstyrelsen
Statens Serum Institut
Materiale til styregruppemødet i Sundhedsdataprogrammet, del I03-03-201515012041658141
Folketingets Sundhedsudvalg
MF Sophie Løhde
SUU alm. del - svar på spm. 46103-03-201515012321658138
Folketingets SundhedsudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 53303-03-201515012371657965
 Svar på anmodning om aktindsigt af 24. februar 201524-02-201515012471654016
 Svar på henvendelse fra borger vedr. erstatningskrav03-03-201515012601657228
 Borgersvar - Prøvesvartider + journalsystemer02-03-201515012851657033
 Svar på henvendelse vedr. funktionelle lidelser22-12-201415013831656069
Etisk Råd og Den Nationalvidenskabsetiske komitéHøring vedrørende arbejdsklausuler- haster03-03-201515013961657160
Statens Serum InstitutHøring vedrørende arbejdsklausuler- haster03-03-201515013961657155
SundhedsstyrelsenHøring vedrørende arbejdsklausuler- haster03-03-201515013961657137
Lægemiddelskadeankenævnet
Patientombuddet
Høring vedrørende arbejdsklausuler- haster03-03-201515013961657150
DR Bornholmsvar på anmodning om aktindsigt03-03-201515014001658039
 Help in an assignment (University of Porto, Portugal)02-03-201515014011657024
 Svar på aktindsigtsanmodning af 8. februar 201503-03-201515014071657302
 Svar på henvendelse vedr. rettigheder i forhold til Patienterstatningen03-03-201515014081658059
 Svar på henvendelse vedr. afslag på tilskud til tandbehandling03-03-201515014261657976
 Svar på borgerbrev om Livstestamente03-03-201515014431657694
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdForespørgsel til MBLIS om henvendelse vedr. hjælp til tandlægebehandling til socialt udsatte03-03-201515014471657764
 Svar på henvendelse vedr. afgift ved vagtlægen03-03-201515014541658005