Fra: 24-03-2015 til: 24-03-2015
Udgående post
 
Afsender/modtager Emne Brevdato Sagsnr Dokumentnr
Odense Universitetshospital Afsendelse af godkendelsesbrev vedr. 2006-12103-479 23-03-2015 0901755 1674046
  tekst på registrene 24-03-2015 1000722 1674774
Folketingets Sundhedsudvalg Orientering til SUU vedr. lukning for tilmelding til donorregistret og oprettelse af livstestamente via sundhed.dk 06-03-2015 1000722 1661730
Holstebro Kommune Godkendelse af revisorpåtegnet regnskab for lægehuset Ulfborg-Vemb 20-03-2015 1103108 1673367
Aarhus Kommune Svar på henvendelse om godkendelse af omdisponeringer i forbindelse med forsøg med sundhedsrum 24-03-2015 1204760 1675657
Aarhus Kommune Svar på henvendelse om budgetomdisponeringer i forbindelse med forsøg med sundhedsrum 24-03-2015 1204760 1675128
Wonderful Copenhagen Støttebrev vedr. Fifth Global Symposium on Health Systems Research 2018 20-03-2015 1205060 1673142
Sundhedsstyrelsen Svar på henvendelse om lattergas 24-03-2015 1301334 1675245
Digitaliseringsstyrelsen Lovtekniske bemærkninger til digitaliseringslovforslag 24-03-2015 1306132 1674692
Folketingets Sundhedsudvalg SUU L 35 - svar på spm. 139 17-03-2015 1401990 1670495
Folketingets Sundhedsudvalg SUU L 35 - Supplerende ændringsforslag 13-03-2015 1401990 1667474
Folketingets Sundhedsudvalg SUU L 35 - svar på spm. 138 17-03-2015 1401990 1670493
Næstved Kommune Næstved Kommune angående aflæggelse af regnskab til projektnr. 62141. 24-03-2015 1404200 1675312
Brøndby Kommune Svar til Brøndby Kommune vedr. tilbagebetaling til projektnr. 62104 17-03-2015 1405478 1669664
Danske Regioner Anmodning om eventuelle kommentarer fra Danske Regioner til Kommisionens - "Notes on exercise on invoices" 23-03-2015 1405511 1674641
Vordingborg Kommune Vordingborg Kommune Angående indsendelse af regnskab til projekt 62138. 24-03-2015 1405959 1675291
Geelmuyden Kiese Bekræftelse på modtagelse af invitation til Folkemødedebat " Når sorg bliver til sygdom" 24-03-2015 1406113 1675267
Statens Serum Institut 6. møde i STARS* 26. marts 2015 19-03-2015 1406257 1673429
MF Özlem Cekic SF
MF Simon Emil Ammitzbøll
MF Sophie Løhde
MF Liselott Blixt
MF Liselott Blixt
MF Flemming Møller Mortensen
MF Karen Johanne Klint
Karen Klint (S)
MF Liv Holm Andersen
MF Simon Emil Ammitzbøll
Vedr. Arbejdsgruppe om stofmisbrug 19-03-2015 1406263 1672472
Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Besvarer spørgsmål til regnskab til projektnr. 62126. 24-03-2015 1406435 1674864
KL
Danske Regioner
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Sundhedsstyrelsen
Dagsorden til møde vedr. afgrænsningsproblematikker ift. hjælpemidler/behandlingsredskaber 17-02-2015 1407474 1648023
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
KL
Danske Regioner
Sundhedsstyrelsen
Opfølgning på møde vedr. afgrænsningsproblematikker i forhold til hjælpemidler og behandlingsredskaber 23-03-2015 1407474 1673881
  Svar på henvendelse Psykiater lægesekretær assistance. 23-03-2015 1500002 1674488
Beskæftigelsesministeriet Anmodning om overtagelse af borgerebrev vedr. kontanthjælp og beskæftigelse m.m. 24-03-2015 1500005 1674880
Skatteministeriet Anmodning om overtagelse af borgerhenvendelse - regler for spil 24-03-2015 1500005 1674844
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Oversendelse af henvendelse vedr. generamte naboer til minkfarme 24-03-2015 1500005 1675242
Ministry of Health of the republic of Latvia Regarding eHealth Week in Riga 2015 24-03-2015 1500274 1675392
Plesner Advokatfirma Bekræftelse af modtagelse af partshøringsindlæg fra Plesner vedr. supplerende udtalelse i aktindsigtssag 23-03-2015 1500325 1674419
Økologisk Landsforening Kvittering ØL:Invitation til interessentmøde om pakningsstørrelser på veterinærlægemidler 24-03-2015 1500672 1675684
  SUU alm. del - svar på spm. 351 05-01-2015 1500892 1675320
  Svar på henvendelse vedr. fejlmedicinering af psykiater 24-03-2015 1500897 1674744
Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Angående aflæggelse af regnskab til projektnr. 62175. 24-03-2015 1500987 1675123
Dagbladet Holstebro-Struer Artikel om konference 20-03-2015 1501024 1674860
Dagbladet Information Patienterstatning 19-03-2015 1501024 1674863
Folketingets Sundhedsudvalg SUU alm. del - svar på spm. 547 23-03-2015 1501246 1674346
Region Hovedstaden T.o. vedr. SUU alm. del - svar på spm. 545 - 547 24-03-2015 1501246 1674671
Folketingets Sundhedsudvalg SUU alm. del - svar på spm. 546 23-03-2015 1501246 1674338
Folketingets Sundhedsudvalg SUU alm. del - svar på spm. 545 23-03-2015 1501246 1674333
Arbejdsskadestyrelsen Koordinering med Arbejdsskadestyrelsen 17-03-2015 1501256 1670541
Arbejdsskadestyrelsen Sag med Arbejdsskadestyrelsen 18-03-2015 1501256 1671538
Region Sjælland Region Sjælland Angående midler til konsulentordning til projektnr. 49801. 24-03-2015 1501362 1675335
Rigshospitalet Vedr. budget og årsrapporter for videnscentrene 23-03-2015 1501483 1674056
XSmoke
Erhvervs- og Vækstministeriet
P Bekræftelse på overtagelse af henv. fra Xsmoke vedr. e-cigaretter 20-03-2015 1501546 1673032
Danske Regioner Høreapparatbehandling i Region Sjælland 10-03-2015 1501559 1664480
  Svar på henvendelse vedr. nye procedurer i høreapparatbehandling i Region Sjælland 24-03-2015 1501559 1674821
  Svar på henvendelse vedrørende vandpiberygning 24-03-2015 1501567 1674714
Danske Regioner
Insitut for Klinisk medicin, Københavns Universitet
ekspertpanel for WHO vedr. eHealth 23-03-2015 1501572 1673876
  Svar på henvendelse vedr. behandling hos Mejlhede 24-03-2015 1501625 1674740
Istituto Int. Le Dritto Umanitario Svar på henvendelse vedr. naturlægemidler 24-03-2015 1501626 1674746
  Svar på henvendelse vedørende ME/CFS 24-03-2015 1501631 1674736
Folketingets Sundhedsudvalg SUU alm. del - svar på spm. 702 24-03-2015 1501766 1675385
Folketingets Sundhedsudvalg SUU alm. del - svar på spm. 701 24-03-2015 1501766 1675380
Danske Regioner Vedr. privatpraktiserende tandplejer og tandlæger i praksissektoren 24-03-2015 1501836 1675447
Danske Regioner Udkast til revideret bekendtgørelse om tilskud til behandling hos privatpraktiserende tandplejer i praksissektoren uden ændringer 24-03-2015 1501836 1675221
  Svar på henvendelse vedrørende spiseforstyrrelser 24-03-2015 1501839 1675216
  Svar på henvendelse om implantatoperation og klage over tandbehandling 24-03-2015 1501843 1674828
  Besvarelse af borgerhenvendelse af 18. marts 2015 vedr. fortolkning af §11 i BEK. nr. 959 23-03-2015 1501875 1674213
  Besvarelse af henvendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 23-03-2015 1501889 1674587
Sundhedsstyrelsen Svar fra SST vedr. monitorering af jodindtag 24-03-2015 1501899 1675553
Sundhedsstyrelsen Forespørgsel om bidrag til sag vedr. monitorering af jodmangel 24-03-2015 1501899 1675237
  Svar på borgerbrev om sikkerhed for sundhedskortet 24-03-2015 1501910 1675365