Fra: 24-11-2015 til: 24-11-2015
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
European Commission (Kommisionen for Den Europæiske Union) DG SancoDocuments - Meeting of Group of Governmental Eyxperts on Mental Health and Well-being, 16 + 17 Nov. 201520-11-201511119111827693
European Commission (Kommisionen for Den Europæiske Union) DG SancoDocuments - Meeting of Group of Governmental Eyxperts on Mental Health and Well-being, 16 + 17 Nov. 201520-11-201511119111827669
European Commission (Kommisionen for Den Europæiske Union) DG SancoDocuments - Meeting of Group of Governmental Eyxperts on Mental Health and Well-being, 16 + 17 Nov. 201521-11-201511119111827688
Forsvarsministeriet
Justitsministeriet
Dagsorden - møde i atomarbejdsgruppen den 27. november. Frist den 26. november kl. 1223-11-201512041201830214
Forsvarsministeriet
Justitsministeriet
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMEN23-11-201512041201830256
Region HovedstadenStandardrapportering vedr. kvalitetsfondsprojekterne - Region Hovedstaden23-11-201512113921830749
DGI CDDG Bioethics SekretariatetDH-BIO - Rykker for bemærkninger til udkast af 13. november 201515-04-201513018961691425
DGI CDDG Bioethics SekretariatetDH-BIO fremsender revideret udkast til rekommandationer vedr. anvendelse af sundhedsdata ifb. forsikring17-02-201513028411648125
JustitsministerietSupplerende bemærkninger fra JM til Revideret udkast til rekommandationer vedr. anvendelse af sundhedsdata ifb. forsikring05-03-201513028411661079
JustitsministerietJustitsministeriets bemærkninger til revised draft Recommendation on the processing for insurance purposes of personal health-related data04-03-201513028411660945
JustitsministerietJM vedr. deltagelse i DH-BIO møde om rec insurance den 5. maj16-04-201513028411692561
DGI CDDG Bioethics SekretariatetDH-BIO materiale til Item 4 - Recommendation + Explanatory Memorandum vedr. data til forsikring02-04-201513028411681929
JustitsministerietJustitsministeriet - ingen kommmentarer til DH-BIO materiale til Item 4 - Recommendation + Explanatory Memorandum vedr. data til forsikring29-04-201513028411701818
DGI CDDG Bioethics SekretariatetDH-BIO inviterer til møde 17. marts - Insurance. Extended session11-02-201513028411644910
GlaxoSmithKline Pharma A/SÆndringer i det fremtidige arbejde med sundhedspersoner01-10-201513033961808036
Social- og IndenrigsministerietSIM_Udkast til rettelser mhp bemærkninger23-11-201513041821828947
DGI CDDG Bioethics SekretariatetDH-BIO -Save the date: International Conference "Emerging Technologies and Human Rights" - date à retenir : Conférence internationale "Technologies Emergentes et Droits de l'Homme24-03-201513057801676027
SundhedsstyrelsenDagsorden til møde i Det koordinerende udvalg for sundhedsprofilen den 25. november 201524-11-201513061161830678
SundhedsstyrelsenBilag 2 og 3 til møde i det koordinerende udvalg for sundhedsprofilen23-11-201513061161830693
Social- og IndenrigsministerietBorgerhenvendelse vedr. hospitals- og lægejournaler21-10-2015SJ-STD-DEPFRE1808543
DatatilsynetVedrørende ny procedure for anmeldelse af behandling af personoplysninger udelukkende i videnskabeligt eller statistisk øjemed20-10-2015SJ-STD-DEPFRE1799883
DatatilsynetNye procedurer for anmeldelse af behandling af personoplysninger udelukkende i videnskabeligt eller statisktisk øjemed20-10-2015SJ-STD-DEPFRE1799926
BeskæftigelsesministerietNy henvendelse vedr. klage over behandling12-11-201514001761820579
 Borgebrev - rykker for svar24-08-201514001761760937
BeskæftigelsesministerietBorgerbrev fra borger til SÆM vedr. erstatningsbeløb13-11-201514001761828978
 Klage over udbetaling af erstatningsbeløb27-08-201514001761828966
 DNVK oplyser antal klagesager vedr. lægemiddelansøgninger26-02-201514012341654959
 Fremsender kopi af erklæring oplæst ved foretræde for Sundhedsudvalget den 17. november 201517-11-201514015601823945
SundhedsstyrelsenOrientering fra SST om offentliggørelse af erfaringsopsamling for puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade24-11-201514025971830665
LægemiddelstyrelsenKorrespondance med LMS vedr. opdeling af medicinprisbek. m.v.24-11-201514030121828880
DGI Sundhedsidrætnyt budget24-11-201514031711829436
Ballerup KommuneRevideret budget23-11-201514031961829042
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenOrientering fra KFST ad kommissorium for undersøgelse om omkostningsbegrundede rabatter på lægemidler.24-11-201514033981829026
European Commission (Kommissionen for den Europæiske Union)Kommissionen - Notes on exercise on invoices23-03-201514055111674596
FolketingetSUU alm. del - Spm. 13223-11-2015SJ-STD-DEPOGM1829114
FolketingetSUU alm. del - Spm. 128 + bilag23-11-2015SJ-STD-DEPOGM1829090
FolketingetSUU alm. del - Spm. 12923-11-2015SJ-STD-DEPOGM1829094
FolketingetSUU alm. del - Spm. 13123-11-2015SJ-STD-DEPOGM1829106
FolketingetSUU alm. del - Spm. 13023-11-2015SJ-STD-DEPOGM1829101
FolketingetSUU alm. del - Spm. 12724-11-2015SJ-STD-DEPOGM1830548
Sundhedsministeriet på FærøerneFærøerne spørger til status vedr. projektet FarGen18-03-201514071021674911
Sundhedsministeriet på FærøerneDet færøske sundhedsministeriums svar vedr. FarGen projektet24-04-201514071021700306
Sundhedsministeriet på FærøerneFærøsk lov om genomanalyser på Færøsk10-04-201514071021686946
Amgros I/SAmgros svar23-11-201514072941828579
DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium (TAL)DELTA svar23-11-201514072941828772
FolketingetSUU alm. del - Spm. 43229-01-201515001601636283
JustitsministerietJustitsministeriets referat af mødet den 15. januar 2015 vedrørende forsikringsaftalelovens § 3 a om forsikringsselskabers brug af helbredsoplysninger10-03-201515002801664972
FolketingetSUU alm. del - Spm. 51711-02-201515009681645346
FolketingetSUU alm. del - Spm. 51811-02-201515009681645347
FolketingetSUU alm. del - Spm. 51911-02-201515009681645348
FolketingetSUU alm. del - Spm. 51611-02-201515009681645345
Center for Cancerdiagnostik i Praksis, Aarhus UniversitetPersonlig Medicin: Kort opsummering af møde 16. marts + kommentar fra Aarhus Universitet19-03-201515014661674895
CSC Danmark A/SÆA-SUM-048 Præcisering fra KMD ScanJour til opgraderingsfejlstatus23-11-201515014901828654
CSC Danmark A/SÆA-SUM-048 Opgradering. Opdateret fejlstatus og handlingsplan16-11-201515014901828649
CSC Danmark A/SStatus på udeståender til opgraderingprojekt forud for levering af WZC 2016-pakke til test.23-11-201515014901828655
LægemiddelstyrelsenHøring over udkast til ændring af bekendtgørelse om det Central TilskudsRegister (CTR) og bekendtgørelse om henstandsordning for borgere med store udgifter til køb af tilskudsberettigede lægemidler21-10-201515016651800837
LægemiddelstyrelsenHøringssvar vedr. CTR-bek. og Henstandsbekendtgørelsen fra LMS24-11-201515016651830093
WHO´s Regionalkontor for EuropaWHO/EURO a message to the Member States on electronic adoption of RC65 report23-11-201515020841828876
Nordisk MinisterrådVedr. krav til slutrapport24-11-201515021151830676
 Spørgsmål til bioetikkonventionen25-10-201515027291804063
CivilstyrelsenRessortomlægning af forskrifter m.v. i Retsinformations database18-11-2015SJ-STD-DEPPKH1824748
Danske RegionerOK-Nyt - Paksis: OK-NYT – Praksis nr. 037-15 Tolkning af lovgivning vedr. fertilitetsbehandling i speciallægepraksis10-11-201515032001816159
Region SjællandReviderede budget / Region Sjælland23-11-201515035171828957
Region SyddanmarkGodkendelse af revideret ansøgning / Region Syddanmark24-11-201515035171828936
Sundhedsdatastyrelsen SundhedsdatastyrelsenMateriale til brug ved arbejdsgruppens møde næste fredag20-11-201515035531829675
Sundhedsdatastyrelsen SundhedsdatastyrelsenReferat af møde24-11-201515035531830731
Sundhedsdatastyrelsen SundhedsdatastyrelsenMateriale til arbejdsgruppens møde fredag22-11-201515035531829506
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere PsykiatriBekræftelse af møde med ministeren overdragelse af vandretæppe24-11-201515038891828759
FolketingetInvitation til afskedsreception for rådgiver for de grønlandske mandater i Folketinget24-11-201515039071829593
Danmarks RadioInvitation til Sport 2015 i Jyske Bank Boxen Herning - 9. januar 201624-11-201515039071828852
 Etiske spørgsmål til brug for projektuge24-11-201515040781829235
Danske RegionerUdkast til: Regnskabsinstruks tilknyttet de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier20-10-201515042731830798
Statsministeriethenvendelse vedr. bioetikkonventionens art. 6.111-11-201515049471818898
ÆldreForumIdéseminar om bedre boliger til ældre23-11-201515052721829349
Udbetaling DanmarkDagsorden og materiale til møde i Udbetaling Danmarks Koordinationsforum den 19. november17-11-201515054541829641
 Uddybende spørgsmål som opfølgning på aktindsigt24-11-201515058111830549
 Rykker for svar25-10-201515058111804060
 Klage over anmodning om aktindsigt - omskæring af drengebørn i private hjem19-10-201515058111798296
 Rykker for svar25-10-201515058111804062
 Borgerbrev om langsommelig udredning16-09-201515059871777890
Aarhus KommuneSvar på henvendelse om kapacitet i stofindtagelsesrum23-11-201515060371830238
Odense KommuneSvar på henvendelse om kapacitet i stofindtagelsesrum20-11-201515060371830228
Styrelsen for Videregående Uddannelser og UddannelsesstøtteInvitation til konference om forskningsbaseret myndighedsbetjening10-11-201515062151830750
 Videresendt fra Statsministeriet - Borgerhenvendelse om travlhed på fødegangene05-11-201515062281813395
MedComMedCom09-11-201515062821830771
Region MidtjyllandKvartalsrapport 2. kvt. 2015 - Spørgsmål fra SUM24-11-201515065281830738
Hvidovre KommuneAnsættelse af privat hjæper SEL §8314-10-201515066021796757
Roche A/SØnsker dialog om RADS' informationsmateriale og "Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler og vacciner 2015-2016"21-10-201515066451801483
 Opfølgning29-10-201515068081807808
TranslatørforeningenFølgebrev fra Translatørforeningen om inkompetent tolkning i den offentlige sektor27-10-201515068101805741
OECD - Organisation for economic co-operation and developmentHealth Committee 3-4 December 2015 - Revised agenda23-11-201515068661828788
 Anmodning om aktindsigt, sagsnr 1504542, 1504674, 1504617 og 150467203-11-201515069371812075
 Vedr. manglende svar på aktindsigtsanmodning af 3. november 201512-11-201515069371818957
 Kommentarer til klage15-11-201515069391821484
 Spørger til godkendelse m.m.15-11-201515069391821488
SundhedsstyrelsenKopi af svar vedr. Ultherapy behandling hos N'age12-11-201515069391819871
Himmerland HjemmeServiceÅbent brev om fritvalgsreglerne på ældreområdet05-11-201515069671820498
DGI CDDG Bioethics SekretariatetDH-BIO. Developments. Deadline/date limite - 18/11/201502-11-201515071211808951
 Borgerhenvendelse - helbredstillæg til pensionister i Esbjerg Kommune12-11-201515071771819520
 Borgerhenvendelse vedr. hjemtransport13-11-201515071781821212
Vesthimmerlands KommuneSpørgsmål angående friplejehjem13-11-201515071791820541
 Borgerhenvendelse om refusion for tandbehandling i udlandet.29-10-201515072311807995
Katsorsaavik NuukTilbud om misbrugsbehandling af grønlændere i Danmark04-11-201515072371812978
 Yderligere vedrørende kritik af Nørre Nebel Lægeklinik18-11-201515072391824092
 Borgerhenvendelse - Kritik af Lægehuset i Nørre Nebel.17-11-201515072391823108
 Borgerbrev - Kritik af Lægehuset i Nørre Nebel.17-11-201515072391823118
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus18-11-201515072421829014
Brønderslev KommuneSophie Løhde besøger Brønderslev 17. november16-11-201515072421829277
SundhedsstyrelsenSST morgenstatus17-11-201515072421829002
DR P4 NordjyllandInterview med sundhedsminister Sophie Løhde17-11-201515072421829281
Adjacent GovernmentEHealth strategy20-11-201515072421829299
SundhedsstyrelsenSST morgenstatus19-11-201515072421829019
SundhedsstyrelsenSST morgenstatus18-11-201515072421829012
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus20-11-201515072421829024
SundhedsstyrelsenSST morgenstatus20-11-201515072421829021
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus19-11-201515072421829020
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus16-11-201515072421829000
Bermuda ProductionAngst17-11-201515072421829288
Region NordjyllandPressemeddelelse om ministeren besøg i Nordjylland16-11-201515072421829276
 Aktindsigt23-11-201515072421830844
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus23-11-201515072431829588
dknytNarkorelaterede dødsfald23-11-201515072431829307
LægemiddelstyrelsenLMST morgenstatus23-11-201515072431829469
SundhedsstyrelsenSST morgenstatus24-11-201515072431829585
LægemiddelstyrelsenLMST morgenstatus24-11-201515072431829578
 Borgerhenvendelse - klage over ventetid hos Styrelsen for Patientsikkerhed15-11-201515072451825339
 Lige betingelser for alle15-11-201515072461821475
 Påvirkede læger13-11-201515072461820244
FolketingetSUU alm. del - spm. 11223-11-201515072491828554
FolketingetSUU alm. del - spm. 11323-11-201515072491828566
FolketingetSUU alm. del - spm. 11623-11-201515072491828569
FolketingetSUU alm. del - spm. 11523-11-201515072491828568
FolketingetSUU alm. del - spm. 11423-11-201515072491828567
AnkestyrelsenFremsender anonymiseret afgørelse vedr. kontant tilskud til ansættelse af hjælpere29-09-201515072511786955
 Borgerhenvendelse - aktiv dødshjælp05-11-201515072521813821
 Borgerhenvendelse - Klage over forhold på plejehjem21-10-201515072541800466
 Forslag til ændring af forskelsbehandling eller diskrimination på baggrund af alder.21-10-201515072551801495
Region MidtjyllandDMCG.dk høring: ”Multidisciplinær kræftbehandling – en vejledning til MDT-konferencen”09-10-201515072561794925
 Borgerhenvendelse - Sundhedsfremmende Rekreation ophold i udlandet samt genoptræning for sindslidende12-11-201515072571819841
Hillerød KommuneVedr installering af VPN17-11-201515072581823115
 Borgerhenvendelse - ønsker lægefaglig grundlag for pension18-11-201515072601825820
BeskæftigelsesministerietOvertager henvendelse vedr. pension24-11-201515072601829653
 Borgerhenvendelse - klage/forslag til besparelser vedr. behandlingen af refusion for medicinudgifter betalt i et andet EU-land16-10-201515072611806427
LægemiddelstyrelsenVideresender klage vedr. gebyropkrævning16-11-201515072631821903
Ældre SagenFremsender tanker om Norden i G810-11-201515072651817573
 Henvendelse vedr. klage over Ankestyrelsen13-11-201515072741820258
PatientforeningenKlaringsrapporter vedr. Borreliose 2006, 2010 og 201410-11-201515072751817594
Dansk Dercum ForeningRåb om hjælp fra patientforening vedr. lægers uvidenhed om sygdommen05-11-201515072761813830
Advokat Allan OhmsÅbent brev - om inkompetent behandling på Amager Hospital22-11-201515072781827411
 Borgerhenvendelse vedr. registrering i Livstestamentet17-11-201515072811823780
FolketingetSUU alm del - spm. 10723-11-201515072841828552
FolketingetSUU alm del - spm. 10623-11-201515072841828549
Sundhedsdatastyrelsen SundhedsdatastyrelsenSpørgsmål fra SDS om forholdet mellem PDL og SUL23-11-201515073251830795