Fra: 16-11-2015 til: 16-11-2015
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region SjællandOpklarende spørgsmål vedr. opdateret status for sundhedscenter Nakskov16-11-201511019751821874
Region Hovedstaden
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Region Sjælland
Region Syddanmark
Standardrapportering vedr. kvalitetsfondsprojekterne09-11-201512113921815907
Danske RegionerMail til regionerne om standardrapportering vedr. kvalitetsfondsprojekterne09-11-201512113921815406
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet10-11-2015SJ-STD-DEPMWA1822042
 Orientering om oversendelse til Beskæftigelsesministeriet16-11-201515000051821918
Sundhedsstyrelsen
Statens Serum Institut
Danske Regioner
Lægeforeningen
Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
Danmarks Apotekerforening
Operate A/S
Komiteen for Sundhedsoplysning
Antibiotikamateriale til arbejdsgruppen16-11-201515010631821823
Statens Serum InstitutMateriale på Antibiotikaellerej.dk16-11-201515010631822148
Homann AdvokaterSkitsering af videre proces til foreningens advokat16-11-201515026221822086
Landsforeningen for Fragilt X Syndrom i DanmarkMangler i ansøgningsmateriale13-11-201515036641821085
 Svar borgerhenvendelse vedr. kritik af behandling af spiseforstyrrede16-11-201515037711821237
Embassy of the Islamic Republic of IranReply to invitaton to Diabetes Leadership Forum on November 23th - 24th16-11-201515038891821774
Embassy of the Islamic Republic of IranSvar på invitation til "Diabetes Leadership Forum" 23-24 november16-11-201515038891821715
Den Israelske Ambassade i DanmarkSvar på invitation til Heartbeat Photo Exhibition at the UN City 23. november.16-11-201515039071822000
Den Franske Ambassade i KøbenhavnSvar på invitation til prisoverrækkelse til Maternity Foundation med deltagelse af H.K.H. Kronprinsesse Mary16-11-201515039071821963
Institut for Klinisk MedicinSvar på henvendelse vedr. ministerens tale på Sunhedsindustriens dag 2015.16-11-201515039081822159
Frederikshavn KommuneSvar på rykker vedr. invitation til åbning af seance for 500 arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i Vrå Hallen den 9. marts 201616-11-201515039081821929
 Svar på henvendelse vedr. skoleprojekt om sociale medier16-11-201515040781821883
 Svar på hevendelse vedr. Projektopgave; ligestilling16-11-201515040781821867
 Svar Borgerhenvendelse vedr. manglende overholdelse af Sundhedslovens regler om udvidede sygehusvalg, psykiatrien09-11-201515041421821226
Region Hovedstaden
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Region Sjælland
Region Syddanmark
Opdateret regnskabs- og revisionsinstruks samt administrationsgrundlag til behandling af tilskud fra kvalitetsfonden til sygehusbyggeri, nov. 201516-11-201515042731821855
FinansministerietBemærkninger til statusrapport16-11-201515052641822166
Styrelsen for PatientsikkerhedSpørgsmål til embedslægen om erhvervskørekort16-11-201515058301821783
Plesner Advokatfirma
Folketingets Ombudsmand
Brev til Plesner16-11-201515059751821568
 Health care for migrants16-11-201515062131821208
 Besvarelse af spørgsmål om pulje til demensboliger16-11-201515063131821579
RigsrevisionenSvar til RR vedr. bilag 3.8.4 - Supplerende materiale til Rigsrevisionens undersøgelse af kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier (2015-6001-37) - 14. mail16-11-201515063381821661
BygningsstyrelsenPraksis vedr. afslutning af byggeregnskab16-11-201515065771821583
VejdirektoratetAfslutning af byggeregnskaber16-11-201515065771821591
 Svar på borgerhenvendelse vedr. sammenhæng mellem tandsundhed og almindelig sundhedstilstand16-11-201515066781821352
Kalundborg KommuneHenvendelse og svar vedr. deltagelse i et dialogmøde om FMK i KKR-regi.16-11-201515068461821586
 Svar på borgerens yderligere spørgsmål16-11-201515068491822048
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 5413-11-201515068911820939
KornumgaardSvar på henvendelse vedr. pulje til demensboliger16-11-201515069641821807
LægemiddelstyrelsenAnmodning om udtalelse og kopi af sagens akter16-11-201515069701821572
 Kvittering for modtagelse af klage16-11-201515069701821559
Danmarks Faste Mission ved FN i GeneveSupporting Countries to Build RSSH the role of the GF16-11-201515069731821552
KLBesvarelse af spørgsmål fra KL vedr. madservice03-11-201515069741810838