Fra: 26-11-2015 til: 26-11-2015
Udgående post
 
Afsender/modtager Emne Brevdato Sagsnr Dokumentnr
DE9 - Foreninger for pårørende til psykisk syge DE9 Afslutning af projektnr. 20534. 26-11-2015 0902785 1832586
Lægemiddelstyrelsen Forespørgsel vedrørende indstilling af suppleant til CAT 26-11-2015 1000689 1832518
Danske Regioner Vedr. dialogforum om EU-projektet PaSQ - DR 26-11-2015 1203864 1832794
Dansk Selskab for Patientsikkerhed Vedr. dialogforum om EU-projektet PaSQ - DSFP 26-11-2015 1203864 1832793
Dansk Selskab for Patientsikkerhed Vedr. dialogforum om EU-projektet PaSQ- DSFP 26-11-2015 1203864 1832792
Dansk Selskab for Patientsikkerhed Svar til DSFP vedr. tovholderfunktion for dialogforum om EU-projektet PaSQ 26-11-2015 1203864 1833576
KL Kvittering for svar på mail vedr. dialogforum om EU-projektet PaSQ 26-11-2015 1203864 1833570
KL Vedr. dialogforum om EU-projektet PaSQ - KL 26-11-2015 1203864 1832851
Sundhedsstyrelsen Opfølgende spørgsmål vedr. dialogforum om EU-projektet PaSQ 26-11-2015 1203864 1833115
Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet - IKAS Vedr. dialogforum om EU-projektet PaSQ - IKAS 26-11-2015 1203864 1832795
Dansk Selskab for Patientsikkerhed Opfølgning på mail om deltagelse i dialogforum om EU-projektet PaSQ 26-11-2015 1203864 1833006
Dansk Selskab for Patientsikkerhed Spørgsmål vedr. dialogforum om EU-projektet PaSQ - DSFP 26-11-2015 1203864 1832972
Danske Regioner Spørgsmål vedr. dialogforum om EU-projektet PaSQ - DR 26-11-2015 1203864 1832937
Sundhedsstyrelsen Vedr. dialogforum om EU-projektet PaSQ - SST 26-11-2015 1203864 1832803
Rigsombudsmanden på Færøerne Brev om høring af Færøernes Landsstyre over udkast til lovforslag 25-11-2015 1302301 1832493
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU Orientering om høring over forslag til lov om ændring af lov om euforiserende stoffer (Assisteret stofindtagelse i stofindtagelsesrum) 25-11-2015 1302301 1832237
Grønlands Selvstyre
Færøernes Landsstyre
Henvendelse om udkast til forslag til lov om ændring af lov om euforiserende stoffer (Assisteret stofindtagelse i stofindtagelsesrum) 25-11-2015 1302301 1833077
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg Orientering om høring over forslag til lov om ændring af lov om euforiserende stoffer (Assisteret stofindtagelse i stofindtagelsesrum) 25-11-2015 1302301 1830808
Statens Serum Institut Indberetning af omskæring - opfølgning hos SSI 26-11-2015 1305415 1833182
Sundhedsdatastyrelsen Sundhedsdatastyrelsen Opfølgning om indberetning af rituelle omskæringer - Sundhedsdatastyrelsen 26-11-2015 1305415 1833491
Region Sjælland Svar til region Sjælland 26-11-2015 1402185 1833499
Region Sjælland Fremsender dokumentation til Næstved Sygehus 26-11-2015 1402185 1833214
Formpipe ref. af første møde 25-11-2015 1404779 1833567
Statens Serum Institut TAS, teknisk møde 26-11-2015 1404779 1833564
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU Orientering høring over lovforslag om mulighed for anvendelse af personlige alarm- og pejlesysteer på sygehuse, tilbageholdelse af patienter m.v. 26-11-2015 1405971 1833548
Nordisk Ministerråd Mail til NMR: Projekt 15020 - Fejl i kontonr. 25-11-2015 1407460 1832158
Odense Kommune Odense Kommune Afslutning af projektnr. 62158. 26-11-2015 1500977 1832608
Region Hovedstaden Region Hovedstaden Godkender revideret budget til projektnr. 65301. 26-11-2015 1501280 1832824
Region Midtjylland Vedr. midtvejsevaluering for Børne- og ungdomspsykiatrisk vurderings- og rådgivningsprojekt, projektnr 65604 25-11-2015 1501282 1831191
Region Midtjylland Region Midtjylland Fremsender tilsagnsskrivelse for 2015 til projektnr. 65604. 26-11-2015 1501282 1832898
Landsforeningen for PTSD i Danmark
Landsforeningen for PTSD i Danmark
Mangler i ansøgningsmateriale 18-11-2015 1503708 1833159
Landsforeningen for PTSD i Danmark
Landsforeningen for PTSD i Danmark
Oplysninger vedt. Ansøgning til driftspuljen 20-11-2015 1503708 1833158
  Svar på skoleelevershenvendelse Projektuge om medlidenhedsdrab. 26-11-2015 1504078 1833372
Kræftens Bekæmpelse Dagsorden til orienteringsmøde med Kræftens Bekæmpelse 26-11-2015 1504087 1833490
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU samlenotat om sundhedspunkterne på dagsordenen for rådsmødet den 7. december 2015 26-11-2015 1504637 1833401
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Ministeriets afgørelse vedrørende aktindsigt sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed 26-11-2015 1505074 1833573
Danske Fysioterapeuter Afgørelse vedrørende klage over afslag på aktindsigt 26-11-2015 1505074 1833562
  Svar på henvendelse om salg af make-up på apoteket 26-11-2015 1505809 1832521
  Svar på opfølgende spørgsmål fra borgeren 26-11-2015 1505811 1833353
Statens Institut for Folkesundhed Vedr. rammeaftale 26-11-2015 1505852 1832849
Styrelsen for Patientsikkerhed Orientering af Styrelsen for patientsikkerhed vedr. spm. til Sverige 04-11-2015 1506315 1833010
Styrelsen for Patientsikkerhed Evt. udvikling af EU-kort til mobiltelefon - spm. sendt til Sverige 04-11-2015 1506315 1833003
Rigsrevisionen Præsentation af KFP'erne for RR 26. november 2015 (2015-6001-37) 26-11-2015 1506338 1833141
Esbjerg Kommune Mailadresse 26-11-2015 1506554 1832809
  Svar på din henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. 26-11-2015 1506969 1833170
KL Besvarelse af henvendelse fra KL om Spørgsmål om afslag på madordning på plejehjem 26-11-2015 1506974 1833553
Miljø- og Fødevareministeriet Orientering om alm. del spørgsmål om toxoplasma gondii 25-11-2015 1507249 1830959
  Svar på borgerhenvendelse 26-11-2015 1507354 1832807
  Svar på borgerhenvendelse 26-11-2015 1507354 1833327
Justitsministeriet Anmodning om bidrag fra SUM: Forespørger til anerkendelse af landsdækkende mærkedag - PTSD dag 26-11-2015 1507363 1833151
Beskæftigelsesministeriet Anmodning om overtagelse af henvendelse 26-11-2015 1507382 1832692
Herning Gymnasium Svar til Herning Gymnasium 26-11-2015 1507416 1833379
Region Hovedstaden Dagsorden til møde om byggeprojekt på Rigshospitalet d. 4. december 26-11-2015 1507422 1833481
Forlaget jurainformation Vedr. forespørgelse til skrivelse 26-11-2015 1507426 1833565