Fra: 07-10-2015 til: 07-10-2015
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Welfare DenmarkVirtuel træning - Frit Valg ordning02-10-2015SJ-STD-SUMLFI1792126
 Borgerhenvendelse vedr. dokumentar om kronisk træthedssyndrom20-09-2015SJ-STD-SUMLLU1779498
Danske ÆldrerådForespørgsel om ministertale den 7. marts 2016 ved Årskursus på Hotel Nyborg Strand06-10-2015SJ-STD-SUMAI1791159
Danske RegionerRegulering af honorarer på praksisområdet pr 01-10-201506-10-201509025861790957
European Media Partner Danmark ApSProfilinterview af Sophie Løhde17-08-2015SJ-STD-DEPTBW1757709
Lymfekræft og LeukæmiforeningenAnvendelse af "dyr sygehusmedicin" og udgifter hertil14-08-2015SJ-STD-DEPTBW1755721
AlzheimerforeningenCitat til Livet med demens' jubilæumsnummer07-09-2015SJ-STD-DEPTBW1770412
AlzheimerforeningenCitat til udgave af "Livet med demens'" jubilæumsnummer23-09-2015SJ-STD-DEPTBW1782428
TV2 SydInterview til TV SYD19-08-2015SJ-STD-DEPTBW1759135
Fit LivingInterview til Fit Living20-08-2015SJ-STD-DEPTBW1759559
Danmarks RadioDR-debat om Downs syndrom16-09-2015SJ-STD-DEPTBW1777881
Lymfekræft og LeukæmiforeningenTak for svar vedr. "Dyr sygehusmedicin"13-09-2015SJ-STD-DEPTBW1774902
DepressionsforeningenØnsker ministerens deltagelse ved kampagnen "Ta' snakken" den 1. oktober 201515-09-2015SJ-STD-DEPTBW1777126
 Anmodning om telefonisk interview ang. telemedicin02-07-2015SJ-STD-DEPTBW1742006
Vejle Amts FolkebladØnsker interview med ministeren vedr. regionsgrænser der går ud over dødssyge patienter02-09-2015SJ-STD-DEPTBW1767644
Discovery Networks DanmarkInvitation til ministeren til at deltage i madprogram på Kanal 401-09-2015SJ-STD-DEPTBW1766951
European Media Partner Denmark ApSØnsker ministeren som lederskribent i en tema-avis25-09-2015SJ-STD-DEPTBW1784478
KLEndelig referat af CFP-styregruppemøde d. 4 september07-10-201513024421792414
BeredskabsstyrelsenKvittering for modtagelse af Sundheds-og Ældreministeriets departementets beredskabsplan - opdateret 6. oktober 201507-10-201513060221792534
Dansk FirmaidrætsForbundForsendelse af endeligt budget mm.08-04-201514031691684952
Dansk FirmaidrætsForbundForsendelse af revideret tidsplan26-03-201514031691677389
Dansk FirmaidrætsForbundForsendelse af endeligt budget mm.22-03-201514031691673586
Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed DAK-E
Danske Regioner
Lægevidenskabelige Selskaber LVS
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Endeligt referat af 3. møde i styregruppen for PROCRIN07-10-201514057681791865
Rigspolitietvedr. Høring. Eftersøgning og redning (SAR) Centre of Excellence.06-10-201514064711791158
ForsvarsministerietHøring. Eftersøgning og redning (SAR) Centre of Excellence. Frist den 19. november 201506-10-201514064711790723
Social- og IndenrigsministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse vedr. nødkald07-10-201515000051792396
Region SjællandSvar fra Sundheds- og Ældreministeriet om pårørendeinddragelse og befordringsreglerne07-10-201515006911792282
Statens Serum InstitutDeltagerliste til ekspertmøde til receptionen06-10-201515021151791804
SundhedsstyrelsenForældet udkast til program06-10-201515021151791807
FødevarestyrelsenVedr. udsendelse af spm til deltagere06-10-201515021151791825
FødevarestyrelsenAng. revideret program06-10-201515021151791806
Fødevarestyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Miljø- og Fødevareministeriet
Nordisk Ministerråd
Vedr. program06-10-201515021151791812
FødevarestyrelsenDokumenter til udsendelse06-10-201515021151791814
SundhedsstyrelsenTidligere program06-10-201515021151791830
Fødevarestyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Korrespondance vedr. program06-10-201515021151791809
Thailands AmbassadeInvitation to World Spa & Well – being Convention 201514-08-2015SJ-STD-DEPMAES1756324
Humanity´s TeamRequest for Meeting and Cooperation04-09-2015SJ-STD-DEPMAES1768601
Human Resource Development Institute for Health & WelfareVil gerne besøge ministeriet02-09-2015SJ-STD-DEPMAES1768561
Human Resource Development Institute for Health & WelfareVisit Request to The Ministry of Health22-09-2015SJ-STD-DEPMAES1781439
Danske PatienterDanske Patienter - Høringssvar vedr. lov om ændring af sundhedsloven07-10-201515028981791821
3F - Fagligt Fælles Forbund3F - Høringssvar vedr. ændring af sundhedsloven07-10-201515028981792292
KLKL's økonomiske høringssvar vedr. forslag om ændring af sundhedsloven07-10-201515028981792300
DatatilsynetDatatilsynet - høringssvar vedr. ændring af sundhedsloven07-10-201515028981792461
Horsens KommuneInvitation til ministeren til besøg vedrørende udarbejdelse af national demenshandlingsplan06-10-201515038891791648
KA PLEJEAnmoder om et møde med ministeren vedr. fritvalg i ældreplejen06-10-201515038891791641
SherpaØnsker møde med ministeren vedr. barriere mellem regional ambulante og kommunale systemer06-10-201515038891791175
 Forespørger om ministerende vil deltage med et indlæg ved julemøde hos Venstre i Gundsø den 26. november 2015 kl. 19.3007-10-201515039071791722
Falck Danmark A/SInvitation til Allehelgenskoncert i Holmens Kirke 26. oktober kl. 19.3007-10-201515039071791868
Det Kongelige Danske MusikkonservatoriumInvitation til Årsfest den 20. november 201506-10-201515039071790714
 Oplyser at de kommer med underskrifter fredag den 9. oktober kl 15 vedr. bevaring af natte-åbning hos Livslinien06-10-201515039081791182
 Borgerhenvendelse - undersøgelse af organisation07-10-201515039091791723
 Borgerhenvendelse - forslag til drøftelse vedr. fertilitet06-10-201515039091791698
Danske RegionerOplysninger om ambulancebehandler- og paramedicineruddannelserne07-10-201515044791792477
 Mangler bilag vedr. aktindsigt i oplysninger om elektriske behandlingsapparater07-10-201515045581792203
 Kommentarer til manglende bilag vedr. aktindsigt i oplysninger om elektriske behandlingsapparater07-10-201515045581792254
 Mener af Region Hovedstaden lyver vedr. manglende bilag til aktindsigt i oplysninger om elektriske behandlingsapparater07-10-201515045581792258
Dagbladet InformationVedr. patienterstatning06-10-201515049261792148
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
SST eftermiddagsstatus05-10-201515049261792141
TV2 LorrySundhedsministerens kommentar06-10-201515049261792146
Kristeligt Dagbladartiklen06-10-201515049261792149
Kristeligt Dagbladfra lovkatalog06-10-201515049261792147
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus06-10-201515049261792130
SundhedsstyrelsenSST morgenstatus07-10-201515049261792129
SundhedsstyrelsenSST morgenstatus06-10-201515049261792131
Region NordjyllandIndstilling af medlemmer til Det Nationale Antibiotikaråd - Region Nordjylland06-10-201515050911790788
SundhedsstyrelsenBemærkninger vedr. indstilling af medlemmer til Det Nationale Antibiotikaråd05-10-201515050911790410
SundhedsstyrelsenFra SST: Vedr. aktindsigt i notat om kontrolrapporter06-10-201515057021791081
World Health Organization (WHO)Financing Dialogue 2015 – Information on revised Programme Budget Web portal07-10-201515058591792501
 Forespørger til svar på sin henvendelse af 28. september 201504-10-201515059021789815
 Fremsender titel fra Sygeplejersken nr. 1306-10-201515059851791177
 Borgerhenvendelse - debatindlæg om fødegangenes bevillinger27-09-201515059951784134
Healthcare Denmark Forskerparken 10HForespørgsel vedr. australsk delegation om ældrepleje oktober06-10-201515060251791842
FolketingetSpm. S 1806-10-201515060281791135
FolketingetSpm. S 2006-10-201515060281791132
FolketingetSpm. S 1906-10-201515060281791134
FolketingetSpm. S 2106-10-201515060281791131
 Borgerhenvendelse vedr. lukning af varmtvandsbassin i Holbæk19-09-201515060311779495
 Borgerhenvendelse vedr. lukning af varmtvandsbassin19-09-201515060311779496
 Borgerhenvendelse vedr. lukning af varmtvandsbassinet i Holbæk19-09-201515060331779490
 Borgerhenvendelse vedr. lukning af varmtvandsbassin19-09-201515060351779494
 Borgerhenvendelse - vedr. den påtænkte lukning af varmtvandsbassinet i Holbæk04-10-201515060381789818
BeredskabsstyrelsenInvitation, program og registrering - Nordisk konference om krisekommunikation den 27. -28. oktober 201505-10-201515060451789895
DigitaliseringsstyrelsenInvitation til forum og workshop vedr. national strategi for cyber og informationssikkerhed05-10-201515060481791576
Social- og IndenrigsministerietOversender borgerhenvendelse vedr. bog om psykofarmaka02-10-201515060501789587
 Borgerhenvendelse - ønsker hjælp til at få stoppet en læge04-10-201515060521789823
Danske RegionerOK-Nyt - Praksis nr. 026-15 - Håndtering af patienter under 18 i specialet psykiatri25-08-201515060541792228
 Borgerhenvendelse - besparelser på Livslinien05-10-201515060601790492
 Borgerhenvendelse - registreing i donorregistret06-10-201515060621790702
 Borgerhenvendelse - lukning af Livsliniens natteåbning04-10-201515060661789640
 Borgerhenvendelse - nej til lukning af selvmordslinien02-10-201515060681788962
 Borgerhenvendelse - lukning af Livsliniens natteåbning04-10-201515060701789639
 Borgerhenvendelse - lukning af nattetelefonen hos Livslinien04-10-201515060711789820
 Borgerhenvendelse - nedskæring af Livsliniens natteåbning04-10-201515060731789819
 Borgerhenvendelse - nedskæringer hos Livslinien04-10-201515060741789824