Fra: 14-10-2015 til: 14-10-2015
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
FolketingetMOF alm. del - spm. 2113-10-2015SJ-STD-SUMMPE1796327
FolketingetMOF alm. del - spm. 2013-10-2015SJ-STD-SUMMPE1796326
BeskæftigelsesministerietPåmindelse om høring - Frist 9. oktober 2015 -Høring: Direktiv 2014/54/EU om foranstaltninger til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed07-10-2015SJ-STD-SUMHCF1792236
BeskæftigelsesministerietHøring: Direktiv 2014/54/EU om foranstaltninger til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed - Frist 9. oktober 201524-09-2015SJ-STD-SUMHCF1782617
SundhedsstyrelsenMøde i det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse den 7. oktober24-09-201509003231796256
UdenrigsministerietINTERIM-REPORT ON THE SURVEY OF NATIONAL BEST PRACTICES: The Ebola epidemic one year on08-10-201510074721793685
UdenrigsministerietAnmodning om foreløbige forholdsregler i sag T-522/15 R, CCPL12-10-201511030361794919
JustitsministerietOversigt 20/2015 over præjudicielle sager ved EU-Domstolen samt EFTA-sag E-16/1515-09-201511030361776577
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 302 af 15. september 2015 (UM id: 859539)15-09-201511030361777110
Danmarks repræsentation ved EuroparådetStrasbourg. MEDICRIME Convention, 4th Regional Conference_Larnaca, Cyprus, 10-11 November 201513-10-201511106421795652
ArbejdsmiljørådetSkriftlig høring om fælles høringssvar om udkast til lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven - frist 21/907-09-201512010721795662
SundhedsstyrelsenEndeligt referat fra NKR styregruppemøde 18. september 201514-10-201512073921796859
SundhedsstyrelsenEftersendelse af bilag 1+2 til NKR styregruppemøde d. 18. september 201515-09-201512073921796262
Danmarks Faste Mission ved FN i GeneveCandidature to the WHO Standing Committee of the Regional Committee - SCRC17-04-201513013511693897
Kræftens BekæmpelseFremsender regnskaber og revisorerklæring vedr. 3 projekter02-10-201513015121790468
European Social ObservatoryVacant position - European Social Observatory (OSE)02-09-201513035861767480
RigshospitaletVedr. testatorer, som har betalt 2 gange for at være i Livstestamenteregistret25-09-2015SJ-STD-DEPMWA1785428
 Ny henvendelse vedr. retten til et sundhedskort efter et års uddannelse i andet EU land09-10-2015SJ-STD-DEPMWA1793542
 Vedr. anmodning om aktindsigt - omskæring af drengebørn i private hjem06-10-2015SJ-STD-DEPMWA1790497
JustitsministerietMateriale til brug for specialudvalget for politimæssigt og retligt samarbejde18-09-2015SJ-STD-DEPMWA1779458
 Borgerhenvendelse - socialsygesikring for indrejst dansk studerende efter endt et årigt studie i EU land08-10-2015SJ-STD-DEPMWA1792833
 Lost of income due to medical malpractice11-09-2015SJ-STD-DEPMWA1773875
 4. møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Psykiatri den 14. september 2015 - udkast til referat01-10-201514021041796461
Danmarks Faste Mission ved FN i GeneveUNAIDS: Regionale konsultationer, Vesteuropa d. 26. og 27. marts d.å.13-04-201514035681690100
Region MidtjyllandDCPT dagsordenspunkt14-10-201514036831796973
Region MidtjyllandDCPT - ekstra udskrift fra dagsordenssystemet14-10-201514036831796975
World Health Organization (WHO)Svar fra WHO vedr. udkast til programbudget 2016-201701-04-201514041501682702
Baxter A/SSvar på høringsbrev25-09-201514067391796379
Folketingets Oplysning
Folketinget
Besvarelse af borgerhenvendelse vedr. eftervederlag, orlov til folketingsmedlemmer14-10-201515000051796537
 Henvendelse vedr. nødkald på el-scootere04-09-201515000051791083
International Agency for Research on CancerInvitation til 50th anniversary of the international Agency for Research on cancer11-03-201515000111672695
EU SHIPSAN ACT Joint Action University of Thessaly
Syddansk Universitet
REMINDER - WHO & EU SHIPSAN ACT - Ship Sanitation Training Course in Slovenia09-04-201515002631685935
WHO´s Regionalkontor for Europa
Statens Serum Institut
Landslægeembedet
Invitation to Wolfheze 2015, The Hague, Netherlands, 27-29 May 201525-03-201515002631676845
WHO´s Regionalkontor for Europa
Statens Serum Institut
Landslægeembedet
Invitation to Wolfheze 2015, The Hague, Netherlands, 27-29 May 201525-03-201515002631676848
EU SHIPSAN ACT Joint Action University of Thessaly
Syddansk Universitet
WHO & EU SHIPSAN ACT - Ship Sanitation Training Course in Slovenia26-03-201515002631677768
World Health Organization (WHO)Ebola Virus13-04-201515002631692581
WHO´s Regionalkontor for EuropaSpecial reduced fee - Global Burden of Disease Workshop organized by IHME - 12-21 May 201508-04-201515002631690096
WHO´s Regionalkontor for EuropaExtended deadline for nominations for the EHMB01-04-201515008531682756
Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)Vedr. data om luftvejsinfektioner09-09-201515010631795915
DTU FødevareinstituttetVedr. Møde i DANMAP-arbejdsgruppen14-10-201515011451796437
ErhvervsstyrelsenHøring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd02-09-201515014971795925
Region Syddanmark SundhedsinnovationHøring af forslag til regional vækst- og udviklingsstrategi27-08-201515014971796586
Sundhedsstyrelsen
Udenrigsministeriet
WHO´s Regionalkontor for Europa
Draft estimates of child deaths associated with rotavirus infection, 2000-201301-04-201515020741681802
Foreningen Forældre og FødselAccept af tilskudsbetingelser03-10-201515023911789600
Slankeforeningen FnuggelineAnmodning om udbetaling af støtte fra Aktivitetspuljen05-10-201515025231790446
LudomaniforeningenAccept af tilskudsbetingelser02-10-201515025341789427
HjernetumorForeningenAktivitetspuljen - kvittering for modtagelse af midler fra puljen05-10-201515025561789846
Dansk Lymfødem ForeningFremsender acceptskrivelse samt udbetalingsformular29-09-201515025631790469
Lægevidenskabelige Selskaber LVSOrganisationen af Lægevidenskabelige Selskaber - Høringssvar - ændring af sundhedsloven13-10-201515028981796647
Danmarks ApotekerforeningHøringssvar vedr. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF i form af de nærmere regler for sikkerhedselementerne på humanmedicinske lægemidlers emballage14-10-201515038421796499
Care4LifeMødeanmodning ønsker at drøfte smertebehandling og smerteklinik system.12-10-201515038891795111
Københavns KommuneInvitation til at besøge stofindtagelsesrum i Københavns Kommune12-10-201515038891795377
Region HovedstadenInvitation til nyetableret dialogforum i Region Hovedstaden den 4. november 201513-10-201515038891795633
Landsforeningen Bryd GrænserAnsøgningsskema28-09-201515040291789426
 Ros fra borger til ministeren06-10-201515048091792771
Danmarks RadioInterview med sundhedsministeren14-10-201515049271796788
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus13-10-201515049271796776
SundhedsstyrelsenSST morgenstatus14-10-201515049271796783
 Habilitetserklæring13-10-201515050911796284
Dansk Sygepleje SelskabMateriale fra DSR07-09-201515050931775312
Region Hovedstaden
Bilag til møde i Task Force for psykiatri 29. september 201524-09-201515052281796479
Region NordjyllandSvar Region Nordjylland Høring over the draft Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicin, the Committee on Bioethics (DH-BIO)14-10-201515052891796598
SundhedsstyrelsenVedr. sundhedsfremmepuljen09-10-201515053351796508
SundhedsstyrelsenVedr. sundhedsfremmepuljen14-10-201515053351796815
Nordisk Minister RådVidere proces efter vedtagelse af AMR-deklaration13-10-201515055581796331
 Borgerhenvendelse - flytning uden samtykke18-09-201515055761779001
Idify ApSForespørgsel vedr. registrering og indberetning af situationer i kommunal pleje13-07-201515056341746805
Den Europæiske Union - EUWithdrawal of nomination14-10-201515057401797002
 Anmodning om aktindsigt - Fokus på omskæring i Patientombuddet og Patientforsikringen25-09-201515058761783325
Erhvervs- og VækstministerietInformation til alle ministerier om arbejdet i regeringens EU-Implementeringsudvalg25-09-201515059571784531
 Borgerhenvendelse vedr. visitation til hjemmehjælp04-10-201515061001792660
FinanstilsynetForslag fra Europa-Kommisionen om sekuritisering - dansk sprogversion14-10-201515061081796429
FinanstilsynetIndkaldelse til møde i EU-specialudvalget den 9. oktober 201528-09-201515061081784763
FinanstilsynetForslag fra Kommisionen om sekuritisering01-10-201515061081788309
FinanstilsynetHøring - KOM's konsultation om covered bonds30-09-201515061081788137
FinanstilsynetHøring - call for evidence01-10-201515061081788615
SundhedsministerietVedr. Udgiftsopfølgning 3, 2015 - sygehusinvesteringer - bidrag til udgiftsopfølgningen06-10-201515061941795328
SundhedsstyrelsenDen faglige afrapportering på resultatkontrakten, udgiftsopfølgning 3, 201513-10-201515061961796199
SundhedsstyrelsenUdgiftsopfølgning 3, 2015 - håndtering af tillægsbevilling vedr. koncernfælles IT-projekter 213-10-201515061961796062
SundhedsstyrelsenUdgiftsopfølgning 3, 2015 - håndtering af tillægsbevilling vedr. koncernfælles IT-projekter 113-10-201515061961796060
SundhedsstyrelsenUdgiftsopfølgning 3, 2015 - håndtering af tillægsbevilling vedr. koncernfælles IT-projekter 313-10-201515061961796064
SundhedsstyrelsenUdgiftsopfølgning 3, 2015 - Sundhedsstyrelsen - 2. bidrag13-10-201515061961796913
SundhedsstyrelsenUdgiftsopfølgning 3, 2015 - håndtering af tillægsbevilling vedr. koncernfælles IT-projekter 513-10-201515061961796068
SundhedsstyrelsenUdgiftsopfølgning 3, 2015 - håndtering af tillægsbevilling vedr. koncernfælles IT-projekter 413-10-201515061961796066
Statens Serum InstitutGenfremsendelse af bidrag til Udgiftsopfølgning 3, 2015 - Statens Serum Institut - 2. bidrag14-10-201515061971797014
Statens Serum InstitutBidrag til udgiftsopfølgning 3, 2015 fra Statens Serum Institut - 1. bidrag13-10-201515061971796903
PatientombuddetUdgiftsopfølgning 3, 2015 - 1. bidrag - Patientombuddet14-10-201515062011796894
Børn, Unge & Sorg Rådgivnings- og Forskningscenterrevideret diagnosemanuarl - WHO14-10-201515062081796409
 Borgerhenvendelse - afslag på praktisk hjælp08-10-201515062291793111
 Studerende om hjælp til skoleprojekt (spørgeskema)30-09-201515062301788764
 Svar på invitation til sundheds- og ældreministeren vedr. projektet det nære sundhedsvæsen13-10-201515062381796680
 Borgerhenvendelse - vedr. kontaktpersonsystemet27-09-201515062421784137
KulturministerietHenvendelse fra Kulturministeriet om evt. bemærkninger til svar til Region Midtjylland vedr. økonomisk støtte til museum14-10-201515062461796642
Statens Serum InstitutProjektinitieringsdokument (PID) samt bilag - Windows server 2003 1. udkast09-10-201515062531796961
Social- og IndenrigsministerietVedr. OPP-projekt i Region Sjælland09-10-201515062551797058
Social- og IndenrigsministerietVedr. fordeling af OPP-pulje14-10-201515062551797061