Fra: 27-10-2015 til: 27-10-2015
Indgående post
 
Afsender/modtager Emne Brevdato Sagsnr Dokumentnr
Erhvervs- og Vækstministeriet Til EU-specialudvalget for konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål: Konference om det digitale indre marked den 8. december 2015 27-10-2015 SJ-STD-SUMLLU 1805780
Sundhedsstyrelsen Om inspektorrapporten fra et rutine besøg på Aarhus Universitetshospital. 06-10-2015 0900016 1806383
Sundhedsstyrelsen Om inspektorrapporten fra et opfølgende besøg Rigshospitalet. 07-10-2015 0900016 1806380
Sundhedsstyrelsen Om inspektorrapporten fra et rutine besøg Aalborg Universitetshospital. 09-10-2015 0900016 1806379
Sundhedsstyrelsen Om inspektorrapporten fra et rutine besøg den 15. september 2015 på OUH Svendborg Sygehus. 20-10-2015 0900016 1806392
Sundhedsstyrelsen Referat af mødet i det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse den 7. oktober 22-10-2015 0900083 1806368
Sundhedsstyrelsen Dagsorden til møde i SRAB den 23. oktober kl. 13-16 19-10-2015 0900473 1806370
  Regnskab og supplerende forklaringer 26-10-2015 1000820 1805837
Folketingets Ombudsmand Fremsender kopi af mail fra 17. marts 2015 som ikke ses modtaget i ministeriet vedr. klage fra advokat 23-10-2015 1003596 1803918
Udenrigsministeriet Direkte sagsliste EUT C 354 af 26. oktober 2015 27-10-2015 1103036 1806084
Folketinget SUU alm. del - Spm. 28 27-10-2015 SJ-STD-DEPABK 1806305
Folketinget UUI alm. del - Spm. 72 27-10-2015 SJ-STD-DEPABK 1806313
DGI CDDG Bioethics Sekretariatet DH-BIO - Rekommandation vedr. biobanker 22-10-2015 1300738 1802459
Styrelsen for Patientsikkerhed Aalborg Universitet spørger om status 01-10-2015 1304680 1806236
Rigspolitiet Rigspolitiet spørger om status vedr. obduktioner 22-09-2015 1304680 1806228
  Borgerhenvendelse vedr. medicinpriser 27-10-2015 SJ-STD-DEPMCN 1806095
  Borgerhenvendelse vedr. tilskud til forebyggende træning 21-10-2015 SJ-STD-DEPJBJ 1801135
KL KL sender anmodning om forlængelse af projektet 'Værktøjer til tidlig opsporing' 27-10-2015 1406105 1806290
Region Syddanmark Vedr. udbetaling af 3. rate 25-10-2015 1406149 1805376
Social- og Indenrigsministeriet Vedr. overtagelse af borgerhenvendelse vedr. hjælpemidler 27-10-2015 1500005 1805981
  Borgerhenvendelse vedr. hjælpemidler 23-10-2015 1500005 1803211
Statsministeriet Indkaldelse til DC-møde 27-10-2015 1500209 1805646
CSC Møde vedr. aflevering af data fra Region Hovedstaden 11-06-2015 1500706 1805809
Københavns Kommune Referencegruppemøde: NKR vedr. lumbal rodpåvirkning 28-09-2015 1501055 1806384
  Referencegruppemøde: NKR vedr. lumbal rodpåvirkning 28-09-2015 1501055 1806386
Sundhedsstyrelsen Dagsorden for 2. referencegruppemøde i NKR for meniskpatologi i knæet d. 27. oktober 2015 20-10-2015 1501057 1806393
Komiteen for Sundhedsoplysning Opdateret folder til eftersendelse den 27/10 26-10-2015 1501063 1805284
Sundhedsstyrelsen SST: Vedr. godkendelse af folder, plakat og dialogark til antibiotikakampagne 27-10-2015 1501063 1806188
Sundhedsstyrelsen SST vedr. kommentarer til folder, dialogark og plakat 27-10-2015 1501063 1806192
Komiteen for Sundhedsoplysning Vedr. kampagnemateriale til tryk 27-10-2015 1501063 1806193
Statens Serum Institut SSI: høring - Folder, plakat og dialogark til arbejdsgruppens endelige godkendelse 26-10-2015 1501063 1805282
Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) DSAM: høring - Folder, plakat og dialogark til arbejdsgruppens endelige godkendelse 26-10-2015 1501063 1805283
Danske Regioner DR: Vedr. høring - Folder, plakat og dialogark til arbejdsgruppens endelige godkendelse 27-10-2015 1501063 1805737
Danmarks Apotekerforening Apotekerforeningen: Vedr. høring - Folder, plakat og dialogark til arbejdsgruppens endelige godkendelse 27-10-2015 1501063 1805327
Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) DSAM vedr. referencer i dialogark 27-10-2015 1501063 1806255
Komiteen for Sundhedsoplysning Vedr. film til kampagne 27-10-2015 1501063 1806256
Sundhedsstyrelsen SST: Vedr. høring - Folder, plakat og dialogark til arbejdsgruppens endelige godkendelse 27-10-2015 1501063 1806191
Sundhedsstyrelsen SST: Vedr. referencer i dialogark 27-10-2015 1501063 1806187
Danmarks Apotekerforening Apotekerforeningen: høring - Folder, plakat og dialogark til arbejdsgruppens endelige godkendelse 26-10-2015 1501063 1805276
Lægeforeningen Lægeforeningen: høring - Folder, plakat og dialogark til arbejdsgruppens endelige godkendelse 27-10-2015 1501063 1805747
Statens Seruminstitut Artillerivej 5 SSI del 2: Vedr. høring - Folder, plakat og dialogark til arbejdsgruppens endelige godkendelse 27-10-2015 1501063 1805752
  Bidrag til DANMAP-arbejdsgruppens input 27-10-2015 1501145 1806141
Sønderborg Kommune Sønderborg Kommunes Forespørgsel om forlængelse af projektnr. 65216. 27-10-2015 1501352 1805824
Region Hovedstaden Region Hovedstaden Tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2015 til projektnr. 49802. 27-10-2015 1501361 1805942
  Høringssvar fra Danske Regioner vedr. lovforslag om ændring af lov om assisteret reproduktion 22-10-2015 1501823 1805718
  Høringssvar fra Det Etiske Råd vedr. lovforslag om ændring af lov om assisteret reproduktion 23-10-2015 1501823 1804305
Komiteen for Sundhedsoplysning Ønsker møde for at drøfte projekter på mental sundhedsområdet 26-10-2015 1503889 1804289
Den Belgiske Ambassade Invtiation til reception med den Belgiske ambassadør i anledning af "King's Day" 16. november kl. 12.30-14.30 27-10-2015 1503907 1805668
Lægemiddelstyrelsen Supplerende bemærkninger til klage 27-10-2015 1503958 1805997
Region Nordjylland Region Nordyllands svar vedr. allergivaccinationer 27-10-2015 1504185 1805615
Aarhus Kommune Vedr. målemetoder ift. de nationale mål for danskernes sundhed 20-10-2015 1505236 1806017
  Artikel FMK til gennemlæsning - FOA 24-10-2015 1505385 1805801
  Endnu en faktaboks til gennemlæsning FMK - infoa 25-10-2015 1505385 1805805
  Spørgsmål og svar vedr. forhold om Artikel FMK til gennemlæsning - FOA 27-10-2015 1505385 1805901
  Replik vedr. bidrag til Artikel FMK til gennemlæsning - FOA 27-10-2015 1505385 1805910
  Svar og replik vedr. Artikel FMK til gennemlæsning - FOA og citat 27-10-2015 1505385 1805898
  Rykker 2 vedr. Artikler infoa Fælles Medicin Kort 27-10-2015 1505385 1805887
  Rykker vedr. faktaboks til gennemlæsning FMK - infoa 26-10-2015 1505385 1805806
Statens Serum Institut Vedr. dagsordenspunkt om One Health ekspertmøde 27-10-2015 1505543 1805886
Sundhedsstyrelsen Vedr. dagsorden ved møde i Antibiotikarådet 22-10-2015 1505543 1806056
  Vedr. dagsordenspunkt om det gule kort 27-10-2015 1505543 1805878
Statens Serum Institut Vedr. dagsordenspunkt om DANMAP-rapporten 27-10-2015 1505543 1805902
Lægemiddelstyrelsen Endelig synopsis og tidsplan for undersøgelse af mulighederne for selvvalg. 26-10-2015 1505560 1806294
Dansk Erhverv Kvittering vedr. løsning ifht synopsis m.v. vedr. vurdering af håndkøbslægemidler i selvvalg. 23-10-2015 1505560 1806320
Statens Serum Institut Høringssvar SSI 26-10-2015 1505776 1804985
Sundhedsstyrelsen Høringssvar SST 27-10-2015 1505776 1806130
Komiteen for Sundhedsoplysning Vedr. Bemanding på lægedage 27-10-2015 1505799 1805639
  Vedr. svar fra Sundheds- og Ældreministeriet på henvendelse om undersøgelses- og prøvesvar 26-10-2015 1505821 1805328
Københavns Kommune Henvendelse om ansøgning til pulje til medfinansiering af stofindtagelsesrum 22-10-2015 1506037 1806196
Uddannelses- og Forskningsministeriet Vedr. Konference om forskningsbaseret myndighedsbetjening 26-10-2015 1506215 1804782
  Borgerhenvendelse - håber ministeren har set filmen: I jordemødrenes sko 22-10-2015 1506228 1802479
  Borgerhenvendelse - opfordring til at se filmen "Gå i mine sko i bare 16 min." vedr. besparelser på fødeafdelingerne 22-10-2015 1506228 1802453
  Borgerhenvendelse - fremsender link til filmen: I jordemødrenes sko 22-10-2015 1506228 1802478
  Borgerhenvendelse - besparelser på fødegangene 22-10-2015 1506228 1802435
  Borgerhenvendelse - klage vedr. igangsættelse af fødsel på Hvidovre Hospital 12-10-2015 1506228 1795320
  Borgerhenvendelse - Jordemoder om de øremærkede midler til svangreomsorgen 21-10-2015 1506228 1800953
  Borgerhenvendelse - Opråb fra jordemoderstuderende 21-10-2015 1506228 1800959
Udenrigsministeriet WHA69 - Draft global plan of action on violence 27-10-2015 1506237 1805610
Center for Hjerneskade Opfølgning vedr. det specialiserede hjerneskadeområde 19-10-2015 1506370 1799302
Region Hovedstaden Kvartalsrapportering 2. kvartal 2015 Region Hovedstaden 29-09-2015 1506502 1804146
Juliane Marie Centret Projektbeskrivelse af 1 årigt projekt for en flygtninge/indvandrer familieklinik ved Rigshospitalet 14-10-2015 1506515 1796423
Foreningen Det Sociale Netværk Mail fra Det Sociale Netværk: Booking af hotelværelser 19-10-2015 1506532 1805133
Nordisk Ministerråd Svar fra nordisk ministerråd: Overnatning til tolke 14-10-2015 1506532 1805109
Tampere University Hospital Svar vedr. booking af hotelværelser til oplægsholder 14-10-2015 1506532 1805100
Tampere University Hospital Svar fra Tampere University Hospital: Hotelværelse den 5.-6. november i forbindelse med det nordiske psykiatritopmøde 27-10-2015 1506532 1805355
Tandlægeforeningen Informationsmateriale fra Tandlægeforeningen vedr, tandsundhed og forebyggelse 27-10-2015 1506535 1805701
  Borgerhenvendelse - undersøgelse vedrørende hjemmehjælp 25-10-2015 1506543 1804069
De 4 Vinde ApS Konkurser i hjemmeplejen - komplekst men ikke uløseligt 04-10-2015 1506549 1789637
  Sundhedsstyrelsen videresender henvendelse vedr. behandling i udlandet 27-10-2015 1506564 1805953
Folketinget S 119 27-10-2015 1506572 1805888
Danske Regioner Spørgsmål til fortolkning af profylakseaftalen 26-10-2015 1506574 1806403