Fra: 08-10-2015 til: 08-10-2015
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region NordjyllandAnmodning om redegørelse vedr. praktiserende læger i Sundhedshus Sæby08-10-201511019871793289
Region MidtjyllandStatus på renovering/regnskab - sundhedshus Grenaa08-10-201511031371792644
SundhedsstyrelsenAnmodning om opdatering af oversigt over danske eksperter til Europarådet08-10-201511106421793339
SundhedsstyrelsenKommentar til inspirationskatalog08-10-201514025971792650
MedComVedr. eksempel på G-GOP08-10-201514039951792984
Social- og Indenrigsministeriet
Justitsministeriet
Henvendelse om kortlægning af indsatsen på stofmisbrugsområdet08-10-201514062631793394
Arbejdsgruppen om kortlægning af stofmisbrugsindsatsenHenvendelse om kortlægning af stofmisbrugsindsatsen08-10-201514062631793397
Social- og Indenrigsministeriet
Justitsministeriet
Henvendelse om kortlægning af indsatsen på stofmisbrugsområdet08-10-201514062631792964
Lægeforeningen
Danske Regioner
Referat af møde mellem Lægeforeningen, DR og SUM ifm. evaluering af udredningsretten06-10-201514066601793271
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse vedr. kontanthjælpsreformen og retten til ferie.08-10-201515000051792723
Social- og IndenrigsministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse vedr. ændring af Servicelovens §8308-10-201515000051792674
Social- og IndenrigsministerietSvar på opfølgende henvendelse vedr. nødkald til el-scootere08-10-201515000051793268
StatsministerietVedr. besvarelse af borgerhenvendelse om klage over behandling08-10-201515000051792789
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af borgerhenvendelse vedr. kontanthjælpsloft08-10-201515000051792793
 Svar på henvendelse vedr. nødkald på el-scootere08-10-201515000051792764
Region SjællandOrientering om svar fra Sundheds- og Ældreministeriet om pårørendeinddragelse og befordringsreglerne07-10-201515006911792287
FinansministerietHøring i FM: Kvartalstatus til SUU for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, 3. kvartal 201508-10-201515014681792922
Region SyddanmarkBrev til Region Syddanmark - Finansieringsprofil for Nyt OUH08-10-201515015411793207
MF Liselott Blixt
MF Liselott Blixt
MF Jane Heitmann
MF Mette Abildgaard
MF May-Britt Kattrup
MF Flemming Møller Mortensen
MF Lotte Rod
Orientering til satspuljekredsen vedr. revisionsundersøgelse af og udbetaling af tilskud til Videncentret til forebyggelse af rusmiddelskader hos børn08-10-201515025971793344
UdenrigsministerietSanno Medical Center - draft program08-10-201515032521793244
Gladsaxe KommuneBeder kommune om uddybende oplysninger ift. borger med brug for sårplastre08-10-201515035711792918
Odense UniversitetshospitalMinisterens deltagelse i konference i Odense den 21. oktober.08-10-201515038891793014
SundhedsstyrelsenHenvendelse vedr. autorisation08-10-201515039081792652
 Svar på henvendelse spørgsmål fra universitetsstuderende vedr. folketingets åbningsgudstjeneste08-10-201515040781792751
PatientombuddetVedr. refusion mellem stat og region i patienterstatningssager08-10-201515040991792755
 vedr. ambulanceassistenter efter gammel ordning08-10-201515044461792884
Dansk Handicap ForbundSvar på henvendelse vedr. HPV-vaccinen08-10-201515053321793238
 Fornyet svar vedr. udredningsret ifm. speciallæge08-10-201515054011793235
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 16908-10-201515054461793359
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Jonas Dahl
SUU alm. del - svar på spm. 17008-10-201515055291793182
 Svar på henvendelse vedr. Sundhedsstyrelsen08-10-201515056841792773
SundhedsstyrelsenNominering til joint action om markedsovervågning af medicinsk udstyr08-10-201515057401793139
Den Mexicanske AmbassadeThank you for your visit08-10-201515057701793265
SundhedsstyrelsenSender spørgsmål om neuropsykologisk rehabilitering til SST08-10-201515057751793100
 Svar på henvendelse vedr. færdigbehandlingstakster08-10-201515057881793205
 Svar på borgerhenvendelse vedr. vaccination m.v. til tilrejsende flygtninge08-10-201515057931793246
 Svar på henvendelse vedr. problemer i sundhedsvæsenet08-10-201515058781792759
 Svar på henvendelse vedr. visitation til plejebolig02-10-201515058961793286
 Svar på henvendelse vedr. trivsel på plejehjem08-10-201515058981793227
SundhedsstyrelsenReminder: Anmodning om SST's evt. kommentarer til ludomanimateriale - frist den 7. oktober 201508-10-201515059041793080
 Svar på forespørgsel08-10-201515059991793276
Healthcare Denmark Forskerparken 10HEmbassy of Denmark in Moscow - visit of Moscow city health delegation08-10-201515060251793288
 Svar på hnvendelse vedr. nej til lukning af Livslinien døgnåbning08-10-201515060681793059
 Svar på henvendelse vedr. lukning af nattetelefon hos Livslinien08-10-201515060711793087
 Svar på henvendelse om nedskæringer på Livslinien08-10-201515060741793071
 Svar på borgerbrev om møde med ministeren08-10-201515060841792957
Dansk Standard DSSvar på mail vedr. aftale om dato for statusmøde24-09-201515061031793136
Dansk Standard DSVedr. aftale om statusmøde mellem DS og SUM08-10-201515061031793145