Fra: 02-09-2015 til: 02-09-2015
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Erhvervs- og VækstministerietHøring af Kommissionens 3. og endelige udkast til gennemførelsesforordning28-08-2015SJ-STD-SUMLLU1765224
FinanstilsynetHøring EU-specialudvalget - delegeret forordning EMIR01-09-2015SJ-STD-SUMAI1766226
FolketingetSUU alm. del - Spm. 10202-09-2015SJ-STD-SUMHBJ1767409
Dansk SygeplejerådSpørgsmål fra DSR om etisk møde27-02-201509069421657376
Region MidtjyllandSpørgsmål fra Region M om behandling af varigt inhabile21-04-201509069421696252
 Borgerbrev - tvangsindlæggelse og tvangsmedicinering21-07-201510051491764076
Social- og Indenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-417/15, Schmidt31-08-201511030361767273
Social- og IndenrigsministerietDialogmøde_Familieambulatoriernes lederes kommentar til udkast til arbejdsgrupperapport om gravide kvinder02-09-201511055251767508
FolketingetSUU alm. del - Spm. 10001-09-2015SJ-STD-DEPABK1766809
FolketingetSUU alm. del - Spm. 10101-09-2015SJ-STD-DEPABK1766822
FolketingetSUU alm. del - Spm. 10302-09-2015SJ-STD-DEPABK1767426
FolketingetSUU alm. del - Spm. 10402-09-2015SJ-STD-DEPABK1767433
FolketingetSUU alm. del - Spm. 10502-09-2015SJ-STD-DEPABK1767435
FolketingetSUU alm. del - Spm. 10602-09-2015SJ-STD-DEPABK1767437
FolketingetSUU alm. del - Spm. 10702-09-2015SJ-STD-DEPABK1767438
FolketingetSUU alm. del - Spm. 11102-09-2015SJ-STD-DEPABK1767441
FolketingetSUU alm. del - Spm. 11402-09-2015SJ-STD-DEPABK1767445
FolketingetSUU alm. del - Spm. 11902-09-2015SJ-STD-DEPABK1767455
FolketingetSUU alm. del - Spm. 12102-09-2015SJ-STD-DEPABK1767459
FolketingetSUU alm. del - Spm. 12202-09-2015SJ-STD-DEPABK1767461
FolketingetSUU alm. del - Spm. 12302-09-2015SJ-STD-DEPABK1767468
FolketingetSUU alm. del - Spm. 12402-09-2015SJ-STD-DEPABK1767472
FolketingetSUU alm. del - Spm. 10802-09-2015SJ-STD-DEPABK1767439
FolketingetSUU alm. del - Spm. 11202-09-2015SJ-STD-DEPABK1767443
FolketingetSUU alm. del - Spm. 11302-09-2015SJ-STD-DEPABK1767444
FolketingetSUU alm. del - Spm. 11502-09-2015SJ-STD-DEPABK1767446
FolketingetSUU alm. del - Spm. 11602-09-2015SJ-STD-DEPABK1767449
FolketingetSUU alm. del - Spm. 11702-09-2015SJ-STD-DEPABK1767450
FolketingetSUU alm. del - Spm. 11802-09-2015SJ-STD-DEPABK1767454
FolketingetSUU alm. del - Spm. 12002-09-2015SJ-STD-DEPABK1767457
FolketingetSUU alm. del - Spm. 10902-09-2015SJ-STD-DEPABK1767559
FolketingetSUU alm. del - Spm. 9701-09-2015SJ-STD-DEPABK1766332
FolketingetSUU alm. del - Spm. 12502-09-2015SJ-STD-DEPABK1767477
FolketingetSUU alm. del - Spm. 11002-09-2015SJ-STD-DEPABK1767478
FolketingetSUU alm. del - Spm. 9801-09-2015SJ-STD-DEPABK1766333
FolketingetSUU alm. del - Spm. 9901-09-2015SJ-STD-DEPABK1766336
FolketingetSUU alm. del - Spm. 4231-08-2015SJ-STD-DEPSBRE1765863
Den danske ambassade i Belgien - Ambassade Royale de DanemarkInternational Conference27-08-201512120381766484
PatientombuddetObligatorisk digital selvbetjening i POB28-08-201513061321766882
BeskæftigelsesministerietDenmark's 42nd Report on the Application of the European Code on Social Security23-07-201514029831747773
Europarådet - Council of EuropeDenmark's 42nd Report on the Application of the European Code on Social Security23-07-201514029831747808
Slagelse KommuneSlagelse Kommune Fremsender regnskab til projekt 62142.26-08-201514042291766089
World Health Organization (WHO)First Member State meeting on governance reform 13 May 2015 - Danish delegation18-04-201514044051694382
Esbjerg KommuneEsbjerg Kommune Spørgsmål til projektnr. 62170.27-08-201514059581767051
Danske RegionerBidrag fra Danske Regioner om GPS på sygehuse31-08-201514059711767625
UdenrigsministerietUPR-udkast18-08-201514059781758195
UdenrigsministerietEU-udvalget: Invitation til møde 21. september 201501-09-201514061341767259
FolketingetSUU alm. del - Spm. 5331-08-2015SJ-STD-DEPCRV1765954
Ældre SagenHenvendelse fra Ældresagen - Plejehjem har brug for et markant løft27-08-2015SJ-STD-DEPKHK1765845
FolketingetSUU alm. del - spm. 12602-09-2015SJ-STD-DEPKHK1767620
Ministeriet for Børn, Undervisning og LigestillingBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse vedr. vægt på skoletaske02-09-201515000051767646
Ministeriet for Børn, Undervisning og LigestillingSvar på anmodning om overtagelse af borgerhenvendelse vedr. vægt på skoletaske02-09-201515000051767547
World Health Organization (WHO)WHO - Nominering af kandidater til priser18-08-201515002631764906
Rigshospitaletstatus / økonomi01-09-201515003211767333
Rigshospitaletstatus / økonomi-justering02-09-201515003211767336
 Ny henvendelse28-08-201515008021764213
 Ny henvendelse28-08-201515008021764211
Region HovedstadenRegion Hovedstaden Anmoder om udbetaling til projektnr. 65501.27-08-201515012801767088
Region MidtjyllandRegion Midtjylland Fremsender midtvejsrapport til projektnr. 65404.30-04-201515012821702342
Fredericia KommuneFredericia Kommune Spørgsmål til projekt 65210.31-08-201515013461767167
KMD A/SStatus fra Workshop om rapporter ifm. opgradering til WZCS 201402-09-201515014901767464
Danske RegionerIndkaldelse til møde om sundhedsdataprogrammet og input til regionale deltagere i tre projekter26-08-201515023671766967
LægeforeningenBemærkninger fra Lægeforeningen til SST's udtalelse02-09-201515024751767563
Social- og IndenrigsministerietBemærkninger fra SIM til svar til kommune vedr. indsats for plejekrævende barn efter SUL og SEL02-09-201515027421767179
Danske RegionerVedr. håndtering af mangelsansvar i tanderstatningssystemet02-09-201515027821767543
IRW ConsultingVedr. telefonsamtale af 19. maj 201522-07-201515030851767078
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Soc. For. (Nedlagt)Danmarks 5. periodiske rapport i henhold til FN's konvention om barnets rettigheder26-05-201515032801717706
 Har ikke modtaget svar på henvendelse31-08-201515033421765587
 Bedes se bort fra tidligere henvendelser30-08-201515033631765840
 Ang. prisen på screeningsprogrammet for brystkræft03-08-201515037391766425
XO CARE A/SRevision af den europæiske lov om medicinsk udstyr27-08-201515038811764050
Prostatakræftforeningen PROPARykker for svar vedr. evt. deltagelse ved National Prostatakræft Dag den 3. november 201501-09-201515038891766231
Dansk MetalInvitation til deltagelse i debatmøde den 1. september 2015 Dansk metal28-08-201515038891764215
Foreningen Quit DiabetesAnmodning om møde om diabetesbehandling01-09-201515038891766952
UdenrigsministerietInvitation til rundbordssamtale om telesundhed den 20. oktober i Odense31-08-201515038891765887
Mediehuset DenOffentligeMediehuset DenOffentlige ønsker møde med ministeren i september/oktober25-08-201515038891761816
Region HovedstadenAnmodning om møde for at drøfte forskning på sygehusene02-09-201515038891767298
State of HealthInvitation fra Brasilien til deltagelse i Second Global High-Level Conference on Road Safety - 18. - 19. november 201520-08-201515038891766660
 Anmodning om supplerende bilag til uddybende aktindsigt01-09-201515038931767172
HamletScenenINVITATION til HamletScenens premiere på KONG C. UNIVERS den 18. september 201501-09-201515039071766540
EMBASSY OF DENMARK IN MEXICOInvitation til reception i anledning af Mexicos Nationaldag den 15. september 201501-09-201515039071766714
Teater VPremiere invitation til Fandens Oldemor på Teater V02-09-201515039071767418
SBS Discovery RadioSophie Løhde´s DHL stafet tid?28-08-201515039081765079
 Ønsker ministerens autograf02-09-201515039081767413
SundhedsstyrelsenSST supplerende udtalelse i klagesag: Udtalelse i sagsnr. 201506344131-08-201515039131765907
FinansministerietSundhedsdataprogram - Udkast til projektoplæg til bemærkninger26-08-201515039561766969
World Health Organization (WHO)WHO's 138. bestyrelsesmøde, januar 201618-06-201515040851739931
 Borgerhenvendelse - serviceydelser på plejehjem15-07-201515043281746950
SundhedsstyrelsenOrientering om navn til burg for underretning i aktindsigtssag28-08-201515043851767083
UdenrigsministerietOHCHR spørgeskema: Chairperson-Rapporteur on discrimination agaisnt women in law and in practice10-07-201515046481746473
World Health Organization (WHO)WHO - Møde om International Health Regulations (IHR)20-07-201515047721747604
JustitsministerietHenvendelse fra borger vedr. medicin12-08-201515047841764489
Egedal KommuneEgedal Kommune - ansøgning af satspulje - udsættelse31-08-201515047961766909
SundhedsstyrelsenSST morgenstatus02-09-201515049211767076
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus01-09-201515049211767077
Berlingske NyhedsbureauKommentarer fra ministeren01-09-201515049211767082
Faaborg-Midtfyn Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Vedr. Sundhedsloven § 11902-09-201515050511766939
Faaborg-Midtfyn Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Vedr. anvendelse af Sundhedslovens § 119, ekstra bilag02-09-201515050511767101
SundhedsstyrelsenBestilling til SST om magistrelle lægemidler: Præjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-276/15, Hecht-Pharma (UM id: 726526)01-09-201515051631766413
SundhedsstyrelsenPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-276/15, Hecht-Pharma (UM id: 726526)28-08-201515051631766305
FolketingetSUU alm. del - Spm. 6431-08-201515051721765992
FolketingetSUU alm. del - Spm. 6531-08-201515051721765993
FolketingetSUU alm. del -Spm. 6631-08-201515051721765994
 Bloddonorkampagnen07-07-201515051741764329
 Udmeldelse af Sygekassen og Hospitalerne i Kongens København og Hele Kongeriget Danmark for evigt og Altid.28-07-201515051751764492
 Borgerhenvendelse - fejlbehandling i psykiatrien27-08-201515051761763574
FolketingetSUU alm. del - Spm. 6231-08-201515051771765987
 Borgerhenvendelse - spørgsmål til servicelovens § 84 om afløsning og aflastning31-08-201515051781766760
FolketingetSUU alm. del - Spm. 4031-08-201515051801765861
FolketingetSUU alm. del - Spm. 3731-08-201515051801765854
FolketingetSUU alm. del - Spm. 3931-08-201515051801765860
FolketingetSUU alm. del - Spm. 3831-08-201515051801765857
FolketingetSUU alm. del - Spm. 4131-08-201515051801765862
CSC Danmark A/SOpfølgning på møde om BI og Analytics25-08-201515051841766972
Statens Serum InstitutKoncern IT Forum 01.09.2015 - opdateret mødemateriale01-09-201515051851767005
Statens Serum InstitutKoncern IT Forum 01.09.2015 Mødemateriale28-08-201515051851766980
Factory - CRO for Medical DevicesKlage over Sundhedsstyrelsens vurdering af en ændringsanmodning i forbindelse med klinisk afprøvning af medicinsk udstyr01-09-201515051881767121
SundhedsstyrelsenOrientering om plejehjemstilsynet02-09-201515051921767256
Landsforeningen LænkenAlkoholbehandling af borgere der ikke er bosiddende i Danmark25-08-201515052041767471
Republic of Turkey Medicines and Medical Devices AgencyNanomaterial notification01-09-201515052151766938