Fra: 01-09-2015 til: 01-09-2015
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region HovedstadenRegion Hovedstaden Afslutning af projektnr. 22101.01-09-201509095061766104
Statens Serum InstitutForespørgsel send til Statens Serum Institut01-09-201513054151766217
Danske PatienterInvitation til Danske Patienter vedr. Partnerskab "Mental sundhed på arbejdspladsen"30-04-201514032881702781
3F - Fagligt Fælles ForbundInvitation til 3F vedr. Partnerskab "Mental sundhed på arbejdspladsen"30-04-201514032881702900
HK StatInvitation til HK vedr. Partnerskab "Mental sundhed på arbejdspladsen"30-04-201514032881702829
Dansk MetalInvitation til Dansk Metal vedr. Partnerskab "Mental sundhed på arbejdspladsen"30-04-201514032881702907
Komiteen for SundhedsoplysningerInvitation til Komiteen for Sundhedsoplysning vedr. Partnerskab "Mental sundhed på arbejdspladsen"30-04-201514032881702806
Det Nationale Forskningscenter for ArbejdsmiljøInvitation til Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø vedr. Partnerskab "Mental sundhed på arbejdspladsen"30-04-201514032881702740
SundhedsstyrelsenOrientering af Sundhedsstyrelsen vedr. Invitation til deltagelse i partnerskab ”Mental sundhed på arbejdspladsen”30-04-201514032881703007
BeskæftigelsesministerietOrientering af Beskæftigelsesministeriet vedr. Invitation til deltagelse i partnerskab ”Mental sundhed på arbejdspladsen"30-04-201514032881703000
Videncenter for ArbejdsmiljøInvitation til Videncenter for Arbejdsmiljø vedr. Partnerskab "Mental sundhed på arbejdspladsen"30-04-201514032881702989
Foreningen Det Sociale NetværkInvitation til Det Sociale Netværk vedr. Partnerskab "Mental sundhed på arbejdspladsen"30-04-201514032881702819
PenSamInvitation til PenSam vedr. Partnerskab "Mental sundhed på arbejdspladsen"30-04-201514032881702969
Cowi A/SInvitation til COWI vedr. Partnerskab "Mental sundhed på arbejdspladsen"30-04-201514032881702952
ArbejdstilsynetInvitation til Arbejdstilsynet vedr. Partnerskab "Mental sundhed på arbejdspladsen"30-04-201514032881702938
LO - Landsorganisationen i DanmarkInvitation til LO vedr. Partnerskab "Mental sundhed på arbejdspladsen"30-04-201514032881702889
FOA - Fag og ArbejdeInvitation til FOA vedr. Partnerskab "Mental sundhed på arbejdspladsen"30-04-201514032881702915
Byggefagenes SamvirkeInvitation til Byggefagenes Samvirke - rigtige version vedr. Partnerskab ”Mental sundhed på arbejdspladsen"30-04-201514032881702881
Bedre Psykiatri - LandsforeningenInvitation til Bedre Psykiatri vedr. Partnerskab "Mental sundhed på arbejdspladsen"30-04-201514032881702945
ArbejdsmiljørådetInvitation til Arbejdsmiljørådet vedr. Partnerskab "Mental sundhed på arbejdspladsen"30-04-201514032881702760
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringOrientering af STAR vedr. Invitation til deltagelse i partnerskab ”Mental sundhed på arbejdspladsen”30-04-201514032881703015
Danske RegionerInvitation til Danske Regioner vedr. Partnerskab "Mental sundhed på arbejdspladsen"30-04-201514032881702962
PsykiatriFondenInvitation til Psykiatrifonden vedr. Partnerskab "Mental sundhed på arbejdspladsen"30-04-201514032881702982
KLInvitation til KL vedr. Partnerskab "Mental sundhed på arbejdspladsen"30-04-201514032881702792
Byggefagenes SamvirkeInvitation til Byggefagenes Samvirke vedr. Partnerskab "Mental sundhed på arbejdspladsen"30-04-201514032881702844
Dansk ArbejdsgiverforeningInvitation til Dansk Arbejdersgiverforening vedr. Partnerskab "Mental sundhed på arbejdspladsen"30-04-201514032881702861
Dansk ErhvervInvitation til Dansk Erhverv vedr. Partnerskab "Mental sundhed på arbejdspladsen"30-04-201514032881702923
HåndværkerrådetInvitation til Håndværkerrådet vedr. Partnerskab "Mental sundhed på arbejdspladsen"30-04-201514032881702931
Aalborg KommuneAalborg Kommune Angående udbetaling for 2015 til projektnr. 62154.01-09-201514041971766274
 Beskikkelsesbrev sendt til nyt medlem for Lægeforeningen01-09-201514053651766527
 Takkebrev sendt til afgående medlem for Lægeforeningen01-09-201514053651766513
 Takkebrev sendt til afgående medlem for Lægeforeningen01-09-201514053651766541
Lægeforeningen
Patientombuddet
Orientering af Lægeforeningen og Patientombuddet om nye beskikkelser og afbeskikkelser01-09-201514053651766557
 Beskikkelsesbrev sendt til nyt medlem for Lægeforeningen01-09-201514053651766522
Social- og IndenrigsministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. tolkning af Servicelovens § 12201-09-201515000051765870
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse01-09-201515000051766474
Social- og IndenrigsministerietOvertagelse af borgerhenvendelse - social og sundhedsmæssig ligestilling01-09-201515000051766136
KulturministerietHenvendelse vedr. antal sportshaller i Danmark til videre foranstaltning01-09-201515000051766143
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse vedr. spørgsmål til førtidspension01-09-201515000051766376
 Bekræftelse til borger på oversendelse af henvendelse.01-09-201515000051766268
Social- og IndenrigsministerietRegionale bekendtgørelser01-09-201515004711766178
DL - Lægesekretærer og sundhedsservicesekretærerBekræftelse på modtagelse af brev af 29. januar 2015 vedr. forslag til ændring af lægemiddellovens afgrænsning af sundhedspersoner03-02-201515008301639626
Svendborg KommuneSendborg Kommune Angående restudbetaling til projektnr. 62168.01-09-201515009821766458
CSC Danmark A/SSvar til CSC på spm. vedr. ESDH periodeskift 1. januar 2016 og oprettelse af ny database samt formøde omkring dette.01-09-201515021861766079
Region HovedstadenKvittering for svar til Region Hovedstaden vedr. validering af projektplan for 2015 og regnskab for 201401-09-201515025971766496
Statens Serum InstitutBorgerhenvendelse - maternal mortality in Denmark01-09-201515032781766137
Region HovedstadenGodkendelse af faserapportering fra Nyt Hospital Nordsjælland01-09-201515038951766382
Ældre SagenSvar på henvendelse fra Ældre Sagens direktør vedr. Plejehjem har brug for et markant løft.01-09-201515039081766334
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Jakob Sølvhøj
SUU alm. del - svar på spm. 301-09-201515043151765984
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Jakob Sølvhøj
SUU alm. del - svar på spm. 401-09-201515043151765989
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 931-08-201515043401765417
Uddannelses- og ForskningsministerietVedr. Forespørgsel ang. atomaffald fra BOMA01-09-201515044421766295
Center for Cancerdiagnostik i Praksis, Aarhus UniversitetSvar på henvendelse til sundheds- og ældreministeren vedr. fremme af sundhedsvidenskabelig forskning01-09-201515045681766033
 Orientering om hjemvisning01-09-201515046071765848
SundhedsstyrelsenHjemvisning af klagesag til fornyet behandling01-09-201515046071765847
Folketingets Skatteudvalg
Folketingets Socialudvalg
Folketingets Udenrigsudvalg
Folketingets Fødevareudvalg
Det Politisk-Økonomiske Udvalg (PØU)
Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd
Folketingets Retsudvalg
Udvalget for Landdistrikter og Øer
Grønlandsudvalget
Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg
Folketingets Ligestillingsudvalg
Folketingets Finansudvalg FIU
Folketingets §71-tilsyn §71
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
Folketingets Miljøudvalg
Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik
Folketingets Kommunaludvalg
Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik
Europaudvalget EUU
MF Lisbeth Bech Poulsen
MOF alm. del - svar på spm. 6601-09-201515046141766020
Folketingets Skatteudvalg
Folketingets Socialudvalg
Folketingets Udenrigsudvalg
Folketingets Fødevareudvalg
Det Politisk-Økonomiske Udvalg (PØU)
Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd
Folketingets Retsudvalg
Udvalget for Landdistrikter og Øer
Grønlandsudvalget
Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg
Folketingets Ligestillingsudvalg
Folketingets Finansudvalg FIU
Folketingets §71-tilsyn §71
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
Folketingets Miljøudvalg
Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik
Folketingets Kommunaludvalg
Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik
Europaudvalget EUU
MF Lisbeth Bech Poulsen
MOF alm. del - svar på spm. 6501-09-201515046141766016
Folketingets Skatteudvalg
Folketingets Socialudvalg
Folketingets Udenrigsudvalg
Folketingets Fødevareudvalg
Det Politisk-Økonomiske Udvalg (PØU)
Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd
Folketingets Retsudvalg
Udvalget for Landdistrikter og Øer
Grønlandsudvalget
Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg
Folketingets Ligestillingsudvalg
Folketingets Finansudvalg FIU
Folketingets §71-tilsyn §71
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
Folketingets Miljøudvalg
Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik
Folketingets Kommunaludvalg
Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik
Europaudvalget EUU
MF Lisbeth Bech Poulsen
MOF alm. del - svar på spm. 6401-09-201515046141766018
 svar på henvendelser om forskellige emner01-09-201515048391766428
BorgerretsbevægelsenSvar på anmodning om aktindsigt01-09-201515049671766438
Danske Regioner
Finansministeriet
KL
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsministeriet
Materiale til mødet den 7. september i Styregruppen for Sundhedsdataprogrammet01-09-201515050851766592
 Besvarelse af henvendelse vedr. patientbehandling01-09-201515051371766410
SundhedsstyrelsenBorgehenvendelse vedr. sprøgeskemaundersøgelse01-09-201515051521766183
Statens Serum InstitutBorgehenvendelse vedr. sprøgeskemaundersøgelse i forbindese med tandlægebesøg01-09-201515051521766188
SundhedsstyrelsenBestilling: indhentning af bidrag til besvarelse af borgerhenvendelse om mikroplastic01-09-201515051531766194
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriBestilling: bidrag til besvarelse af borgerhenvendelse om mikroplastic01-09-201515051531766205
SundhedsstyrelsenBorgerhenvendelse om mikroplastic01-09-201515051531766169
DGI CDDG Bioethics SekretariatetSvar til Europarådet - fremsendelse af link til Sundhedssstyrelsens vejledning om udredning og behandling af transseksuelle01-09-201515051541766185
Flyvestation KarupSvar vedr. det særlige sundhedskort - henvisning til Udbetaling Danmark01-09-201515051641766321
 Besvarelse af henvendelse vedr. ventetid på operation01-09-201515051651766407