Fra: 16-09-2015 til: 16-09-2015
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Forskningsenheden for Almen Praksis i OdenseAnmodning om supplerende bemærkninger til regnskab15-09-201509021361776286
Social- og IndenrigsministerietBorgerhenvendelse vedr. indkøb af ny handicapbil16-09-201511076291777423
MF Liselott Blixt
MF Liselott Blixt
MF Jane Heitmann
MF Mette Abildgaard
MF May-Britt Kattrup
MF Flemming Møller Mortensen
MF Lotte Rod
OPDATERET BILAG TIL EVALUERINGSRAPPORTEN: Orientering til Satspuljepartierne vedr. offentliggørelse af evaluering af psykologordningen i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper16-09-201513051531777393
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPKBPK tilsendes bekendtgørelse nr. 1084 af 11. september 2015 om oplysningspligt i patienterstatningssager16-09-201514029481777239
PatientombuddetPatientombuddet tilsendes bekendtgørelse nr. 1084 af 11. september 2015 om oplysningspligt i patienterstatningssager16-09-201514029481777219
PatienterstatningenPatienterstatningen tilsendes bekendtgørelse nr. 1084 af 11. september 2015 om oplysningspligt i patienterstatningssager16-09-201514029481777214
Forsikring og PensionForsikring og Pension tilsendes bekendtgørelse nr. 1084 af 11. september 2015 om oplysningspligt i patienterstatningssager16-09-201514029481777198
SundhedsstyrelsenSundhedsstyrelsen tilsendes bekendtgørelse nr. 1084 af 11. september 2015 om oplysningspligt i patienterstatningssager16-09-201514029481777203
Danske RegionerDanske Regioner tilsendes bekendtgørelse nr. 1084 af 11. september 2015 om oplysningspligt i patienterstatningssager16-09-201514029481777207
Tandlægeforeningen, PraksisforsikringenTandlægeforeningens Tandskadeerstatning tilsendes bekendtgørelse nr. 1084 af 11. september 2015 om oplysningspligt i patienterstatningssager16-09-201514029481777244
Danish Psychological AssociationSvar på henvendelse vedr. potentielt bidrag ved Nordisk Psykiatritopmøde16-09-201514042821777622
 Takkebrev15-09-201514049311776260
 Takkebrev15-09-201514049311776253
 Takkebrev15-09-201514049311776250
 Takkebrev15-09-201514049311776233
 Takkebrev15-09-201514049311776229
 Takkebrev15-09-201514049311776224
 Takkebrev15-09-201514049311776214
 Takkebrev15-09-201514049311776197
 Takkebrev15-09-201514049311776150
 Takkebrev15-09-201514049311776021
 Takkebrev15-09-201514049311776156
 Takkebrev15-09-201514049311776144
 Takkebrev15-09-201514049311776135
 Takkebrev15-09-201514049311776126
 Takkebrev15-09-201514049311776122
 Takkebrev15-09-201514049311776206
 Takkebrev15-09-201514049311776202
 Takkebrev15-09-201514049311776147
 Takkebrev15-09-201514049311776139
 Takkebrev15-09-201514049311776132
 Takkebrev15-09-201514049311776109
 Takkebrev15-09-201514049311776077
 Takkebrev15-09-201514049311776011
 Takkebrev15-09-201514049311776089
 Takkebrev15-09-201514049311776192
 Takkebrev15-09-201514049311775997
 Takkebrev15-09-201514049311776128
 Takkebrev15-09-201514049311776083
 Takkebrev15-09-201514049311776051
RigshospitaletVedr. henvendelse om kommunernes håndtering og tilbud til borgere med svær sygdom16-09-201514063321777287
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietRykker for svar om anmodning om overtagelse af borgerhenvendelse om at få udenlandsk ægtefælle til Danmark.16-09-201515000051777754
Danske Regioner
Sundhedsstyrelsen
Statens Serum Institut
Danmarks Apotekerforening
Lægeforeningen
Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
Operate A/S
Komiteen for Sundhedsoplysning
Endeligt resumé af møde i arbejdsgruppen for planlægningen af europæisk antibiotikadag 2015 d. 28/816-09-201515010631777774
 Afsendt svar på borgerbrev om patientombuddets afgørelse vedr. kritisabel behandling af patient13-03-201515011211667096
Social- og IndenrigsministerietLånebreve vedr. energiinvesteringer i Nyt OUH og NAU16-09-201515030011777454
Social- og IndenrigsministerietLånebreve vedr. energiinvesteringer i Nyt OUH og NAU16-09-201515030051777524
UdenrigsministerietBekræftelse af tilsagn Vietnam for forberedende SSC15-09-201515033791776858
Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørendeVedr. møde med sundheds- og ældreministeren16-09-201515038891777402
Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørendeTilsagn om møde med sundheds- og ældreministeren16-09-201515038891777411
De Offentlige TandlægerSvar på mødeanmodning16-09-201515046761777601
Hvidovre KommuneSvar på invitation til at besøge Hvidovre Kommune16-09-201515046771777493
 Svar på henvendelse vedr. institutioner for ældre16-09-201515048181777360
Dagbladet InformationKommentar fra ministeren16-09-201515049231777817
Foreningen af Kliniske DiætisterSvar på henvendelse vedr. tilskud til klinisk diætist16-09-201515049891777573
SundhedsstyrelsenSundhedsstyrelsen anmodes om sagsakter16-09-201515050741777537
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 4016-09-201515051801777631
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 3916-09-201515051801777629
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 3716-09-201515051801777624
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 4116-09-201515051801777637
Beskæftigelsesudvalget
MF Astrid Krag
BEU alm. del - svar på spm. 2416-09-201515052261777465
Beskæftigelsesudvalget
MF Astrid Krag
BEU alm. del - svar på spm. 2316-09-201515052261777461
Beskæftigelsesudvalget
MF Astrid Krag
BEU alm. del - svar på spm. 2116-09-201515052261777438
Beskæftigelsesudvalget
MF Astrid Krag
BEU alm. del - svar på spm. 2216-09-201515052261777452
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 9915-09-201515053421777017
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 9815-09-201515053421777013
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 9715-09-201515053421777015
JordemoderforeningenSvar på henvendelse til DSR fra sundheds- og ældreminister Sophie Løhde vedr. WHO strategi om personale15-09-201515053651777023
 Svar på henvendelse vedr. befordring og befordringsgodtgørelse til/fra sygehus og praktiserende læge15-09-201515054111776264
 Svar på henvendelse vedr. behandlingsgaranti15-09-201515054341776321
SundhedsstyrelsenEuroparådsresolution om sundhedspersonalets rolle og uddannelse i forhold til donorpleje15-09-201515054931776113
 Svar på henvendelse vedr. anmodning om digitalt livstestamente16-09-201515055111777106
SundhedsstyrelsenAnmodning om bidrag - SUU alm. del - Spm. 171, 172, 173 og 174 om medicinsk brug af cannabis - Frist den 30. september 201516-09-201515055411777227
 Almen praksis - DR16-09-201515055511777382