Fra: 22-09-2015 til: 22-09-2015
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Odense UniversitetshospitalVejledning i forhold til spørgsmål om ministerdeltagelse i åbning af Videnscenter for Rehabilitering og Palliation22-09-201509008931780564
Dansk Selskab for PatientsikkerhedFremsendelse kommentarer til invitation22-09-201512098561780605
LMS Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeVedr. statusrapport for KISS-projektet22-09-201514020511781085
 Anmodning fra Sundheds-og Ældreministeriet om deltagelse i telefoninterview om husdyr-MRSA16-07-201514049311747160
 Anmodning fra Sundheds-og Ældreministeriet om deltagelse i telefoninterview om husdyr-MRSA16-07-201514049311747154
 Anmodning fra Sundheds-og Ældreministeriet om deltagelse i telefoninterview om husdyr-MRSA16-07-201514049311747152
KLSvar på henvendelse om kortlægning af stofmisbrugsindsatsen22-09-201514062631780784
Arbejdsgruppen om kortlægning af stofmisbrugsindsatsenHenvendelse om kortlægning af stofmisbrugsindsatsen22-09-201514062631781287
SundhedsstyrelsenOrientering vedr. afsendt brev vedr. § 39-tilladelser til engrosforhandling af lægemidler21-09-201515002771780202
Komiteen for SundhedsoplysningVedr. grafisk streg og tegner til kampagnen22-09-201515010631781110
Danske Regioner
Finansministeriet
KL
Statens Serum Institut
Sundhedsministeriet
Vedr. det planlagte møde i Styregruppen for Synlighedsreformen/programbestyrelsen for Sundhedsdataprogrammet den 9. marts 201519-02-201515017681649636
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. undersøgelse af kræftforekomst22-09-201515024001781127
KIU - Patientforeningen Kræft I UnderlivetMangler22-09-201515036951780695
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgOrientering af SUU om regionernes resultater efter 1. kvartal med én indgang til behandling af mulige bivirkninger af HPV-vaccinen22-09-201515037741781232
 Svar på borgerhenvendelse - ønsker at sende brev til ministeren.22-09-201515039091780660
 Svar på borgerbrev om udløb af blåt EU-sygesikringskort22-09-201515044041780921
Holstebro KommuneBesvarelse af henvendelse fra Holstebro Kommune ang. puljen til udvikling af bedre rammer for det gode måltid22-09-201515047961780872
CSC Danmark A/SHændelsesrapport nr. 244, ÆA. Anmodning om et estimat på at få lavet et udtræk (kopi) af et antal sager og dokumenter til brug for konvertering til ESDH-systemet Public 360° i Uddannelses- og Forskningsministeriet.21-09-201515049581780087
Skee Ismejeri ApSSvar på henvendelse vedr. reglerne om tilskud til ernæringspræparater22-09-201515049801780545
Halsnæs KommuneMinisterens svar på henvendelse vedr. Sundhedsudgifter22-09-201515050101780831
 Forespørgsel på oplysninger efter sundhedslovens § 141 g17-09-201515050231778234
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 3222-09-201515050601780978
 Svar på borgerhenvendelse vedr. rygeforbud på idrætscenter22-09-201515050951780529
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet22-09-201515051511780603
SundhedsstyrelsenSvar til borger vedr. mikroplastic22-09-201515051531780614
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet22-09-201515051531780610
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet22-09-201515052341780656
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm 7822-09-201515052731780991
MF Liselott Blixt
MF Liselott Blixt
Ordførernotat - Reglerne og priserne for skift af sygesikringsgruppe22-09-201515053091781120
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet22-09-201515053201780662
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 14322-09-201515053661780908
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 14522-09-201515053661780912
 Vedr. indkaldelse af arbejdsgruppe22-09-201515053771780703
Statsforvaltningen SyddanmarkSundhedsloven - vejledning om klageadgang21-09-201515053901779862
 Svar på henvendelse vedr. manglende livstestamente på sundhed.dk22-09-201515055381781045
Ungdomsmodtagelsen FrederiksbergSvar fra Sundheds- og Ældreministeriet22-09-201515055401781116
 Svar på henvendelse om kommunale ydelser til døende16-09-201515055461780844
RigshospitaletVedr. henvendelse om servicelovens § 122 og øvrige muligheder for kommunale ydelser22-09-201515055461780843
 Svar på henvendelse vedr. spritprøver22-09-201515055911780504
 Svar på henvendelse - input vedr. medicin22-09-201515056311780649
NSI - National Sundheds-itBemærkninger til NIS-direktivforslag ang. internet enablers [FRIST I DAG]22-09-201515056561780589
Sundhed.dk - Den fælles offentlige sundhedsportal - Sundhed.dkSUM indhold på sundhed.dk22-09-201515056641780745
 Invitation for The Nordic Summit on Mental Health (islandske og finske deltagere)22-09-201515056741780968
Nordens Välfärdscenter Nordic Centre for Welfare ande Social IssuesSvar til Nordens Välfärdscenter vedr. invitation22-09-201515056741780993
Beskæftigelsesministeriet
Tårnby Kommune
Halsnæs Kommune
Holstebro Kommune
Brønderslev Kommune
Syddjurs Kommune
Fanø Kommune
Svendborg Kommune
Faxe Kommune
Stevns Kommune
Invitation til nordisk psykiatritopmøde (danske borgmestre)22-09-201515056741780964
 Invitation til nordisk psykiatritopmøde den 6. november 2015 (svenske og norske deltagere)22-09-201515056741780972
Uddannelses- og ForskningsministerietHenvendelse vedr. Risø sagen videresendes til Uddannelses- og Forskningsministeriet22-09-201515056761780986