Fra: 13-04-2018 til: 15-04-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Ulykkesforsikringsforbundet for dansk søfartUlykkeforsikringsforbundet for Dansk Søfart - endelig opgørelse over udgifter til sygesikring af søfarende for 2017 samt a'conto for 2018.13-04-20181601138589296
Region HovedstadenRegion Hovedstadens regnskab for 2017 til projektnr. 46101 til puljen til genoptræningsindsats til fysisk sårede veteraner.12-04-20181601282587969
 Henvendelse om basale rettigheder som borger11-04-20181601336587845
Uddannelses- og ForskningsministerietReferencegruppen for sundhedsudfordringen: møde primo maj11-04-20181602347589768
Aalborg Universitetshospital, NordVedr. revideret slutredegørelse for NORDLET09-04-20181602485588244
Næstved KommuneTilrettet version af rapport: Vurdering af egenbetalings betydning for projekt FamiliePakken12-04-20181602486588214
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-168/18, Pensions-Sicherungs-Verein11-04-20181602492589716
UdenrigsministerietForkyndelse af generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-151/17, Swedish Match12-04-20181602492589725
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-179/18, Rohart13-04-20181602492589728
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-171/18, Safeway10-04-20181602492589696
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-174/18, Jacob et Lennertz10-04-20181602492589699
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-172/18, AMS Neve e.a.10-04-20181602492589702
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 8. februar 2018 på Radiologisk Afdeling – Odense Universitetshospital Svendborg.13-04-20181604904589746
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 7. december 2017 på Medicinske Sygdomme Sønderborg-Tønder, Sygehus Sønderjylland.13-04-20181604904589749
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 13. december 2017 på Infektionsmedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.13-04-20181604904589748
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra rutinebesøg den 11. oktober 2017 på Neurologisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg.13-04-20181604904589750
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 13. december 2017 på Regionspsykiatrien Randers, Psykiatrien i Region Midtjylland.13-04-20181604904589747
Albertslund KommuneAlbertslund Kommunes revideret budget til projektnr. 65259 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.11-04-20181605413587887
Middelfart KommuneMiddelfart Kommune: angående statusrapport for 2017 til projektnr. 65260 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.12-04-20181605414588224
Svendborg KommuneSvendborg Kommune: angående revideret budget til statusrapport for 2017 til projektnr. 65270 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.11-04-20181605448587893
Vordingborg KommuneVordingborg Kommunes revideret budget til projektnr. 65272 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.12-04-20181605450587960
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. bad til ældre på Bornholm11-04-2018SJ-STD-DEPKFB586504
UdenrigsministerietInvitation to twinning CfP ref. 159798 - GE 15 ENI EY 03 18 "Development of Incentive Based regulation for Service Quality and Regulatory Strategy to Support Roll-out of Smart Metering"11-04-20181609726587426
UdenrigsministerietInvitation to twinning CfP ref. 159798 - GE 15 ENI EY 03 18 "Development of Incentive Based regulation for Service Quality and Regulatory Strategy to Support Roll-out of Smart Metering"10-04-20181609726587419
KLHenvendelse om de kommunale hjemmesider og rusmiddelområdet23-03-20181610732589182
LægemiddelstyrelsenAnmodning om udpegning af suppleant og forlængelse af medlem til PRAC - Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning03-04-20181700193588310
KLHenvendelse om bekendtgørelse om kommuners betaling til regioner13-04-20181704698589615
KLKLs bemærkninger til referat fra arbejdsgruppens 3. møde, kommissorium for Inddata og kommunikationspapir22-03-20181707998587711
Aarhus KommuneAarhus' kommunes bemærkninger til Kommissorium for Inddata og Kommunikationspapir21-03-20181707998587721
Rehabiliteringscenter for Torturofre JyllandRehabiliteringscenter for Torturofre Jyllands materiale til mødet den 26.04.201812-04-20181708750587931
 Orientering om åbning af undersøgelse på kræftområdet <91698>05-04-20181709154588421
FinansministerietInvesteringsafløb i Kvalitetsfondsbyggeriet12-04-20181709357588789
Danmarks Ambassade i NorgeAnmodning om yderligere oplysninger fra ambassaden i Norge - Indhentelse af oplysninger om antallet af retspsykiatriske patienter til brug for svar på spørgsmål fra Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg08-02-20181709425587210
Ribe KunstmuseumInvitation til sundhedsministeren til forestilling med Verdensballetten den 13. juli 201812-04-20181800018588540
Kræftens BekæmpelseInvitation til sundhedsministeren til World No Tobacco Day den 31. maj 201812-04-20181800019588150
Yngre LægerSundhedsministeren inviteres til møde med Yngre Lægers formand12-04-20181800021587911
Netværk ad Danske Cannabis BehandlereInvitation til sundhedsministeren til at åbne konference 25. oktober 201812-04-20181800024587959
Rostra Kommunikation og Research A/SÆldreministeren inviteres til at deltage i Home Insteads seminar på Børsen 17. april 201812-04-20181800065588062
Økonomi- og IndenrigsministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse om udligning11-04-20181800110588669
BeskæftigelsesministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om førtidspension13-04-20181800110589313
Udlændinge- og IntegrationsministerietMeddeler at henvendelse om parallelsamfund ikke overtages til besvarelse11-04-20181800110588708
KulturministerietBekræftelse af overtagelse af henvendelse om lukning af FM-båndet11-04-20181800110588637
BeskæftigelsesministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om førtidspension13-04-20181800110588698
Region NordjyllandPolitisk godkendelse i Region Nordjylland af ansøgninger til puljen til etablering af læge- og sundhedshuse12-04-20181800793587948
Slagelse KommuneAcceptskrivelse vedr. bedre bemanding samt lokal sygefraværsindsats 201812-04-20181800850587923
Novo Nordisk A/SFolkemødeinvitation til middag12-04-20181800906589453
Odense KommuneSvar vedr. stofindtagelsesrum - afrapporteringer for 201709-04-20181801254588395
Vejle KommuneSvar på spørgsmål vedr. afrapportering om stofindtagelsesrum i Vejle Kommune 201710-04-20181801254588379
Aarhus KommuneOplysninger vedr. afrapportering om stofindtagelsesrum 2017 - Aarhus Kommune12-04-20181801254588369
GigtforeningenHøringssvar på udkast til bekendtgørelse om tilskud til fodterapi i praksissektoren11-04-20181802247587715
ÆldresagenHøringssvar - Ældre Sagen - Bekendtgørelse om tilskud til fodterapi i praksissektoren13-04-20181802247589258
KLKl's høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilskud til fodterapi i praksissektoren11-04-20181802247587701
DentalMæglerneDentalMæglerne - Afgrænsning - Anmodning om aktindsigt13-04-20181802765588793
 Rykker for svar fra sundhedsministeren vedr. artikel om analfabetisme blandt indvandrerkvinder05-04-20181802953581740
Region Hovedstaden4. kvartalsrapport 17 vedr. Nyt Hospital Herlev11-04-20181803064587550
BryggeriforeningenOplysninger vedr. sundhedsministerens tale ved Bryggeriforeningens generalforsamling den 18. april12-04-20181803110587898
Danske RegionerBidrag til besvarelse af SUU alm. del spm. 80412-04-20181803174587668
Praktiserende Lægers Organisation - PLOHenvendelse fra PLO med konkret sag og forståelsen af sundhedslovens § 227, stk. 2.12-04-20181803176587540
 Borgerhenvendelse - ros til socialrådgiver i Norddjurs Kommune03-04-20181803206580271
 Borgerhenvendelse - klager over afgørelse vedr. dispensation af sprogkrav m.m.11-04-20181803207586760
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 817 (S)12-04-20181803220588453
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 814 (S)12-04-20181803220588450
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 815 (S)12-04-20181803220588451
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 816 (S)12-04-20181803220588452
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspørgsmål BT (Æ)12-04-20181803222588412
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspørgsmål BS (Æ)12-04-20181803222588411
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspørgsmål BU (Æ)12-04-20181803222588413
Styrelsen for PatientsikkerhedStyrelsen sender svar på henvendelse om ændring af den norske speciallægeuddannelse13-04-20181803224588973
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS orienterer SUM om ændringen af den norske lægeuddannelse og betydningen for de danske læger24-01-20181803224588957
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. rehabilitering af patienter22-03-20181803232574462