Fra: 24-04-2018 til: 24-04-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Borger fremsender annonce for høreapparater24-04-2018SJ-STD-DEPKHK596544
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 870 (S)24-04-2018SJ-STD-SUMMPE596996
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 856 (S)23-04-2018SJ-STD-SUMMPE595655
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 871 (S)24-04-2018SJ-STD-SUMMPE596997
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 872 (S)24-04-2018SJ-STD-SUMMPE596999
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse med anmodning om anvendelse af hasteprocedure i sag C-269/18 (PPU), C e.a.23-04-20181602492597054
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-203/18, Deutsche Post et Leymann24-04-20181602492597063
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-198/18, CeDe Group24-04-20181602492597060
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse med anvendelse af hasteprocedure i sag C-216/18 PPU, Minister for Justice and Equality23-04-20181602492595330
SundhedsstyrelsenHøring vedr. Sundhedsstyrelsens vurdering af ansøgning til specialfunktion uden for ordinære ansøgningsrunde06-04-20181602887594694
Region MidtjyllandMedlem fra Region Midtjylland ønsker at udtræde af Det Nationale Antibiotikaråd23-04-20181701532596516
KLHenvendelse om bekendtgørelse om kommuners betaling til regioner23-04-20181704698596693
 Rykker for svar på henvendelse vedr. autorisation17-04-20181706775596270
Uddannelses- og ForskningsministerietOrientering vedr. betegnelser i bilag V i anerkendelsesdirektivet20-04-20181707081594764
Uddannelses- og ForskningsministerietDK request for corrigendum regarding the translation of the category name of the medical specialization “accident and emergency medicine” to Danish term “akutmedicin” in PQD24-04-20181707081596793
Folketinget ChristiansborgSUU L 146 - spm. 65 (S) - svarfrist 4-524-04-20181707223596932
 Klager gensender korrekt klage over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse om aktindsigt18-04-20181707824594120
SundhedsstyrelsenUdkast til nye anbefalinger for livmoderhalskræftscreening19-04-20181708437595520
SundhedsstyrelsenRapport vedr. anbefalinger for livmoderhalskræftscreening20-04-20181708437595528
SundhedsstyrelsenBemærkninger vedr. nye anbefalinger for livmoderhalskræftscreening20-04-20181708437595523
Folketinget ChristiansborgSUU L 213 - spm. 16 (S)24-04-20181709062596953
Folketinget ChristiansborgSUU L 213 - spm. 14 (S)24-04-20181709062596950
Folketinget ChristiansborgSUU L 213 - spm. 9 (S)24-04-20181709062596945
Folketinget ChristiansborgSUU L 213 - spm. 13 (S)24-04-20181709062596949
Folketinget ChristiansborgSUU L 213 - spm. 15 (S)24-04-20181709062596951
Folketinget ChristiansborgSUU L 213 - spm. 20 (S)24-04-20181709062596963
Folketinget ChristiansborgSUU L 213 - spm. 26 (S)24-04-20181709062596970
Folketinget ChristiansborgSUU L 213 - spm. 29 (S)24-04-20181709062596973
Folketinget ChristiansborgSUU L 213 - spm. 30 (S)24-04-20181709062596976
Folketinget ChristiansborgSUU L 213 - spm. 18 (S)24-04-20181709062596960
Folketinget ChristiansborgSUU L 213 - spm. 19 (S)24-04-20181709062596962
Folketinget ChristiansborgSUU L 213 - spm. 21 (S)24-04-20181709062596964
Folketinget ChristiansborgSUU L 213 - spm. 22 (S)24-04-20181709062596965
Folketinget ChristiansborgSUU L 213 - spm. 23 (S)24-04-20181709062596966
Folketinget ChristiansborgSUU L 213 - spm. 24 (S)24-04-20181709062596967
Folketinget ChristiansborgSUU L 213 - spm. 25 (S)24-04-20181709062596968
Folketinget ChristiansborgSUU L 213 - spm. 27 (S)24-04-20181709062596971
Folketinget ChristiansborgSUU L 213 - spm. 28 (S)24-04-20181709062596972
Folketinget ChristiansborgSUU L 213 - spm. 17 (S)24-04-20181709062596956
Folketinget ChristiansborgSUU L 213 - spm. 10 (S)24-04-20181709062596946
Folketinget ChristiansborgSUU L 213 - spm. 11 (S)24-04-20181709062596947
Folketinget ChristiansborgSUU L 213 - spm. 12 (S)24-04-20181709062596948
ErhvervsstyrelsenErhvervsstyrelsens høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v.23-04-20181709308595604
 Indbydelse til sundhedsministeren til møde om Højspændingsforbindelse fredag den 4. maj 2018 i Herborg23-04-20181800018596260
Fanefjord ÆldrecenterRykker for svar på invitation til ældreministeren til indvielse af køkken på Fanefjord Ældrecenter24-04-20181800065596717
DyrehavsbakkenInvitation til ældreministeren til middag og premiere i Cirkusrevyen den 17. maj 201823-04-20181800066595896
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. afslag på førtidspension23-04-20181800110595894
Ballerup KommuneÆndring til redegørelse om ansøgning om tilskud til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem i Ballerup Kommune - skema 124-04-20181800763596776
StressAlliancenFolkemødeinvitation til sundhedsministeren til stressalliancen20-04-20181800906596235
Praktiserende Lægers Organisation - PLOFolkemødeinvitation til sundhedsministeren til debat om sundhedsudspil03-04-20181800906596249
World Health Organization (WHO)WHO - Eighth WHO Global Forum10-04-20181801465592310
World Health Organization (WHO)WHO - C.L.13.2018 - Walk the talk18-04-20181801485592686
World Health Organization (WHO)WHO - Twenty-eighth meeting PBAC05-04-20181801485592309
 Kommentar til svar på henvendelse vedr. overvejelser om at indføre forsikringspligt ved kosmetisk behandling i udlandet21-04-20181802684596135
SundhedsstyrelsenSSTs bidrag til rigsrevisionens materialeanmodning vedr. undersøgelse på kræftområdet20-04-20181803211595326
SundhedsstyrelsenSvar på henvendelse om stoftests18-04-20181803354596768
European Health Forum GasteinOrientering om European Health Award 201817-04-20181803448592478
World Health Organization (WHO)WHO - request to continued support to the World Health Organizations tobacco control work26-03-20181803469593407
World Health Organization (WHO)WHO - Second International Conference on Primary Health Care, 26-26 October 201820-04-20181803470595196
 Borgerhenvendelse vedr. anerkendelse af rygsygdommen Modic23-04-20181803483595252
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 857 (S)23-04-20181803488595656
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 863 (S)23-04-20181803494595673
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 858 (S)23-04-20181803495595664
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 859 (S)23-04-20181803495595666
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 862 (S)23-04-20181803495595672
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 860 (S)23-04-20181803495595670
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 861 (S)23-04-20181803495595671