Fra: 26-04-2018 til: 29-04-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Ulykkesforsikringsforbundet for dansk søfartRederibidrag til sygesikringen for søfarende 2017 og aconto 2018.26-04-20181601138598784
Københavns KommuneVedr. afslutningsrapport for partnerskabet "Nye Veje til trivsel og bevægelse i boligområder"24-04-20181601446596599
Region MidtjyllandAnmodning om tilladelse til brug af billeder vedr. kvalitetsfondsstøttet sygehusbyggeri25-04-20181602430597406
Danske RegionerAnmodning om tilladelse til brug af billede vedr. kvalitetsfondsstøttet sygehusbyggeri25-04-20181602430597440
Fællessekretariatet Det Etiske Råd og National Videnskabsetisk KomitéRigsarkivets godkendelse af 2 års tilsyn i WorkZone t.o. for DKetik26-04-20181604948598798
Center for VoldtægtsofreOpklarende spørgsmål vedr. ansøgning om overførsel af uforbrugte Satspuljemidler - Center for Voldtægtsofre26-04-20181700147598730
Børne- og SocialministerietForespørgsel vedr. høringssvar til bekendtgørelse om kommuners betaling til regioner24-04-20181704698597181
Børne- og SocialministerietBeregninger vedr. henvendelse om bekendtgørelse om kommuners betaling til regioner25-04-20181704698597188
Foreningen af Kliniske Diætister
Kost & Ernæringsforbundet
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer (Indførelse af en THC-grænseværdi for cannabisbaserede produkter)26-04-20181705785599185
 Svar på henvendelse vedr. lægedækning26-04-20181709366598103
DyrehavsbakkenSvar på invitation til middag og premiere i Cirkusrevyen26-04-20181800018599000
Novo Nordisk A/SSvar på henvendelse om besøg25-04-20181800021598004
Holstebro KommuneForeløbigt svar på invitation til indvielse af Center for Sundhed26-04-20181800024598981
Børne- og SocialministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om omskæring25-04-20181800110598868
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om omskæring25-04-20181800110598864
Udlændinge- og IntegrationsministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om omskæring26-04-20181800110598869
Udlændinge- og IntegrationsministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om omskæring24-04-20181800110598854
JustitsministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om voksenattester25-04-20181800110598857
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietBekræfter overtagelse af henvendelser om omskæring26-04-20181800110598872
Udlændinge- og IntegrationsministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om omskæring26-04-20181800110598874
Udlændinge- og IntegrationsministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om omskæring26-04-20181800110598873
SundhedsstyrelsenBestilling: Vurdering af ansøgninger til puljen til etablering af frirum for livstruende syge børn på hospitaler19-04-20181800176598179
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUTil SUU: Høringssvar og høringsnotat vedr. L 23326-04-20181800532598398
 Svar på henvendelse vedr. Nationalt Genom Center26-04-20181801936598964
SundhedsstyrelsenOrientering vedr. svar på SUU alm. del - spm. 71525-04-20181802683597242
 Svar på anmodning om aktindsigt i ansøgninger til pulje for bedre mad til ældre i eget hjem25-04-20181802715597699
Miljø- og FødevareministerietOversendelse af borgerhenvendelse vedr. støjgener13-04-20181803027598395
Region HovedstadenNyt Hospital Herlev - 18. måneders faserapportering26-04-20181803064598818
Region HovedstadenNyt Hospital Herlev - 18. måneders faserapportering26-04-20181803064598767
Region HovedstadenHenvendelse om konti knyttet til kvalitetsfondsprojekterne25-04-20181803064597650
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 76925-04-20181803247598062
 Svar på henvendelse vedr. opretning af kæbeled og betaling til specialtandlæge26-04-20181803343598907
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
Svar på spm. S 72026-04-20181803411598584
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
Svar på spm. S 72226-04-20181803411598589
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
Svar på spm. S 72126-04-20181803411598587
Danske RegionerAnmodning om bidrag til SUU spm. 870 om flaskehalse på brystkræftscreeningsområdet25-04-20181803513597618