Fra: 07-08-2018 til: 07-08-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1247 (S)06-08-2018SJ-STD-SUMMPE664648
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1250 (S)06-08-2018SJ-STD-SUMMPE664652
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1248 (S)06-08-2018SJ-STD-SUMMPE664650
SøfartsstyrelsenUdgifter til sygesikring for søfarende i juli 2018.07-08-20181601560664541
SundhedsstyrelsenTemadag om fremtiden for lægernes arbejdsmarked12-07-20181604067664552
Helsingør KommuneHelsingør Kommunes: angående henvendelse om brug af Sydgården til projektnr. 65256 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.07-08-20181605407664545
 ÆM Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. hjemmehjælp01-05-2018SJ-STD-DEPKFB620856
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 934 (Æ)07-08-2018SJ-STD-DEPBHK664703
Folketinget ChristiansborgSamrådsspørgsmål CO (Æ)06-08-2018SJ-STD-DEPLGR664642
Folketinget ChristiansborgSamrådsspørgsmål CN (Æ)06-08-2018SJ-STD-DEPLGR664641
Novo Nordisk FondenByggeprisindeks for sygehusbyggeri02-08-20181611352664913
LiquidmindsKontaktinformation - strategi for cyber- og informationssikkerhed03-08-20181705769663708
Region SjællandRegion Sjælland kvittering for udkast til referat af møde om opfølgning på godkendelse af udbetalingsanmodning for Projekt Universitetshospital Køge06-07-20181706910664574
Sundhedsstyrelsen
Spillemyndigheden
Børne- og Socialministeriet
Rambøll
Andet møde i følgegruppen for evaluering af modtagere af ludomanimidler - indkaldelse02-08-20181709025663934
Bedre PsykiatriAnmodning om møde med sundhedsministeren for at drøfte konkrete forslag til en ny psykiatriplan03-07-20181800021653268
 Svar på henvendelse vedr. vedr. værgemålsproces07-08-20181800110664780
Børne- og SocialministerietBSM bekræfter overtagelse af henvendelse fra borger vedr. ansøgning om hjælp07-08-20181800110665036
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om tilskud til tandlæge07-08-20181800110664765
Børne- og SocialministerietBSM bekræfter overtagelse af borgerbrev vedr. lukning af café i Kulturhuset i København N06-08-20181800110664433
JustitsministerietBekræftelse på henvendelse vedr. af henvendelse vedr. værgemål07-08-20181800110664588
Region MidtjyllandAccept og udbetalingsanmodning til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Pulje til belønningsgaver til tapre børn på sygehuse Sagsnr. 180057106-08-20181800571664117
MF Liselott Blixt
MF Jane Heitmann
MF May-Britt Kattrup
MF Flemming Møller Mortensen
MF Kirsten Normann Andersen
MF Stine Brix
MF Mette Abildgaard
Til aftalekredsen bag den politiske aftale om bedre lægedækning: Orientering om erfaringsopsamling vedr. udbuds- og regionsklinikker21-06-20181800734664052
MF May-Britt Kattrup
MF Jane Heitmann
MF Mette Abildgaard
TIL VLAK: Orientering om erfaringsopsamling vedr. udbuds- og regionsklinikker20-06-20181800734664058
 Borgerhenvendelse - sammenhæng mellem autoimmune sygdomme og kræft23-07-2018SJ-STD-DEPEMLM660276
Praktiserende Lægers Organisation - PLOHøringssvar til anden høring over udkast til bekendtgørelse og skrivelse vedrørende influenzavaccination06-08-20181801606664362
Styrelsen for PatientsikkerhedOversendelse af yderligere dokumenter efter anmodning i sag vedr. klage over KBU-forløb06-08-20181802767664376
SundhedsstyrelsenUdkast til referat af mødet den 27. juni 2018 i tandplejens Prognose- og Dimensioneringsudvalg17-07-20181803523664518
SundhedsstyrelsenInvitation til ekstra møde i Prognose- og Dimensioneringsudvalget den 13/11-201820-07-20181803523663907
ÆldresagenÆldresagen, indspil + tilmelding 240918: Dato for andet møde i dialog- og inddragelsesforum for arbejdet om nye rammer for voksentandplejen - mandag den 24. september 2018 kl 14-1604-07-20181803753664255
Københavns KommuneTilbagemelding vedr. henvendelse om Socialforvaltningens brug af FMK05-07-20181804367663730
ErgoterapeutforeningenHøringssvar fra Ergoterapeutforeningen vedr autorisation af sundhedspersoner mv07-08-20181804374664849
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere PsykiatriHenvendelse til sundhedsministeren med input til Folketingets arbejde med psykiatriplan ll26-06-20181805280647856
Kommunernes og Regionernes LøndatakontorSpørgsmål om deltidsansatte SOSU'er og vagttype07-08-20181805343664510
SundhedsdatastyrelsenHalvårlig statusrapportering for LPR3 (Landspatientregistret 3)06-08-20181805367664081
Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS)Ansøgning landsdækkende 2018 - FAKS Foreningen af kroniske smertepatienter29-06-20181805403651789
Assens KommuneAccept af tilskudsbetingelser og udbetalingsblanket - Pulje til livskvalitet06-08-20181805442664123
Vejle KommuneAccept af tilskudsbetingelser. Musik i Livet, j.nr. 180546607-08-20181805466664981
BetaniahjemmetBudget vedr. pulje til livskvalitet03-08-20181805467663667
Kalundborg KommuneAcceptskrivelse vedr. pulje til livkvalitet06-08-20181805495663822
FjordstjernenAccept af tilskudsbetingelser vedr. puljen: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger i 2018. 180551006-08-20181805510664242
Heilsu- og InnlendismálaráðiðFærøerne kvitterer for modtagelse af høring vedr. 12 bekendtgørelser til Færøerne24-07-20181805551663738
Region SjællandRegion Sjællands høringssvar vedr. udkast til 12 bekendtgørelser for Færøerne07-08-20181805551664722
Wonderful CopenhagenTakker for støttebrev til ISPAD kongres06-08-20181805914663739
Jammerbugt KommuneHenvendelse til sundhedsministeren - Opfølgning på indbydelse til møde vedr. placering af den fjerde akutlægehelikopter06-08-20181805969663913
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-424/18, Italy Emergenza Cooperativa Sociale et Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza27-07-20181806003663800
DigitaliseringsstyrelsenInvitation til CEF eDelivery Live Hands-on Webinars25-07-20181806022660544
DigitaliseringsstyrelsenInvitation til CEF eTranslation Conference - 29/30 November 2018 in Brussels16-07-20181806022659184
 Borgerhenvendelse vedr. personoplysninger i sundhedsplatformen19-07-20181806028659726
 Borgerhenvendelse vedr. personoplysninger og Sundhedsplatformen22-06-20181806028644759
 Borgerhenvendelse vedr. oprettelse af skole for tandplejere og tandlæger27-06-20181806030653712
Albertslund KommuneHenvendelse af 6. august 2018 vedr. kommunalt finansieret skoldkoppevaccination06-08-20181806032664135
Region SyddanmarkSuccesfuld Hospitalslogistik, d. 28. november 201804-07-20181806043664546
ErhvervsministerietEkspertgruppen om Dataetik: Tværministeriel følgegruppemøde, torsdag den 28/6 2018 kl. 1326-06-20181806055664748
Mandag MorgenInvitation til halvdagskonference: Dataetik, tak! Er det tid til et Dataetisk Råd?19-04-20181806059664732
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 933 (S)07-08-20181806070664701
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 932 (S)07-08-20181806070664700
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1246 (S)06-08-20181806072664654
UdenrigsministerietDen Danske Ambassade: Leverandør information - De nye supersygehuse03-08-20181806076665084