Fra: 23-08-2018 til: 23-08-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1309 (S)22-08-2018SJ-STD-SUMMPE676259
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1310 (S)22-08-2018SJ-STD-SUMMPE676257
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1311 (S)22-08-2018SJ-STD-SUMMPE676258
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1303 (S)22-08-2018SJ-STD-SUMMPE676246
 Borgerhenvendelse vedr. rettigheder som borger og som menneske.21-08-20181601336675429
Kræftens BekæmpelseFaglig afrapportering for SUA-projektet (Samskabelse, Unge og Alkohol)03-07-20181601447676100
RigsrevisionenTakker for referat af møde om skærpet tilsyn med Det Nye Universitetshospital i Aarhus 7 maj 201822-08-20181602229675976
Silkeborg KommuneSilkeborg Kommune: revideret budget til projektnr. 65249 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.22-08-20181605357676410
 Borgerhenvendelse - er indlagt på psykiatrisk afdeling og kan ikke få lægehjælp21-08-20181605579675154
Assens KommuneAssens Kommune: spørgsmål til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning til projektnr. 68448.21-08-20181608027676369
TandlægeforeningenIndstilling fra Tandlægeforeningen til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn23-08-20181611041676518
MF Trine TorpTil satspuljeordførerne på sundhedsområdet: Orientering om udmøntning af pulje til implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer22-08-20181701439675533
Gribskov KommuneMateriale vedr. projekt Aktiv madglæde - Gribskov Kommune09-08-20181703163674249
Lejre KommuneAfrapportering og regnskabsaflæggelse vedr. Køkkenpulje 1 og 2 - Lejre Kommune22-08-20181703187676052
Helse- og OmsorgsdepartementetHelse- og omsorgsdepartementet kvitterer for modtagelse af e-post22-08-20181704581675861
HEART - Herning Museum of Contemporary ArtInvitation til udstillingen Next Level den 14. september 201823-08-20181800018676564
 Invitation til sundhedsministeren til en debat om fremtidens samfund - bogreception og debat23-08-20181800018676482
Nørrebro TeaterInvitation til sundhedsministeren til premiere på forestillingen Svejk den 27. september 201801-08-20181800018676151
Nørrebro TeaterInvitation til ældreministeren til premiere på forestillingen Svejk den 27. september 201801-08-20181800066676150
AskovfondenHenvendelse til sundhedsministeren - nyhedsbrev23-08-20181800101676558
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om mulighed for at arbejde ved sygdom22-08-20181800110676173
Region MidtjyllandAnmodning om udbetaling af restbevillinger 2018 - ludomanibehandling04-07-20181801006674791
Ansatte Tandlægers OrganisationHøringssvar fra Ansatte Tandlægers Organisation - Lovforslag om certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet21-08-20181801599674531
Danske RegionerHøringssvar fra Danske Regioner - Lovforslag om certifiseringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet22-08-20181801599676193
Odense UniversitetshospitalHøringssvar fra Indvandrermedicinsk Klinik, OUH - Lovforslag om certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet08-08-20181801599665698
MedComDatagrundlag vedr. KOL-forløbsplanen22-08-20181802054675995
Danske RegionerStyregruppen for udbredelse af digitale forløbsplaner - materiale til møde den 21. august 201822-08-20181802054676708
MedComInklusionskriterier og data i forløbsplanen for KOL22-08-20181802054676000
Regionernes Kliniske KvalitetsudviklingsprogramInvitation - åben workshop d. 30. nov. 201821-08-20181803304675031
SundhedsstyrelsenNotater om præhospital mv. til møde den 21 august kl. 10-15 i arbejdsgruppe vedr. akutmodtagelser i Sundhedsstyrelsen20-08-20181803379675837
OUH Odense universitetshospitalBemærkninger vedr. møde den 21 august kl. 10-15 i arbejdsgruppe vedr. akutmodtagelser i Sundhedsstyrelsen20-08-20181803379675810
Region MidtjyllandBemærkninger til materiale til møde den 21 august kl. 10-15 i arbejdsgruppe vedr. akutmodtagelser i Sundhedsstyrelsen21-08-20181803379675817
Region MidtjyllandUdkast til referat af møde om skærpet tilsyn med Det Nye Universitetshospital i Aarhus 7 maj 2018 - bemærkninger fra RM21-08-20181803621675560
SundhedsdatastyrelsenSpørgsmål fra Sundhedsdatastyrelsen på dataleverance22-08-20181804650676637
Region SjællandBidrag til svar på udvalgsspørgsmål vedr. enestuer - suppl. oplysninger fra Region Sjælland15-08-20181805271676525
Region NordjyllandOpgørelse af enestuer jf. SUU alm. del spm. 1130 - Region Nordjylland22-08-20181805271676535
Region SjællandBidrag til svar på udvalgsspørgsmål vedr. enestuer - Region Sjælland15-08-20181805271676520
Region SjællandBidrag til svar på udvalgsspørgsmål vedr. enestuer - suppl. oplysning fra Region Sjælland15-08-20181805271676523
Region MidtjyllandBidrag til svar på udvalgsspørgsmål vedr. enestuer - Region Midt22-08-20181805271676538
Region HovedstadenBidrag til svar på udvalgsspørgsmål vedr. enestuer - bidrag fra Region Hovedstaden20-08-20181805271676527
Center for Digital PædagogikUddybning af profil til stresspanel21-08-20181805369675146
Styrelsen for PatientsikkerhedStyrelsen for Patientsikkerhed sender bemærkninger i klage over aktindsigt21-08-20181805800676328
 Forslag til oplægsholdere ifm Det nationale stresspanel22-08-20181806166675397
 Bemærkninger vedr. høringsbrev - Det Nationale Stresspanel22-08-20181806166675621
PsoriasisforeningenKvittering for modtagelse af anmodning om oplysninger vedr. etablering af Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme22-08-20181806307675614
UdenrigsministerietRegeringens menneskerettighedsudvalg: Indkaldelse og dagsorden til brug for møde den 30. august kl. 1021-08-20181806309675033
Professionshøjskolen AbsalonKommentar til svar på henvendelse vedr. køb af publikationen "Sundhed, hvor du er"17-08-20181806369675277
 Borgerhenvendelse vedr. etablering af fast bopæl i Portugal08-08-20181806527665945
Brugernes AkademiAnsøgning: Driftspuljen 2018, landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer - Brugernes Akademi12-08-20181806530674012
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1304 (S)22-08-20181806595676249
IqviaSuper Hospitals + Hospitals Logistics - Singapore Inquiry - svar fra IQVIA22-08-20181806600676405
Uddannelses- og ForskningsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. sundhedsdata som vækst- og forskningsområde for Danmark20-08-20181806628676045
Børne- og SocialministerietAnmodning om bidrag til WHO's Global status report on preventing violence against children20-08-20181806632673406
Bezirksamt Mitte von BerlinTyske myndigheder oversender tilbagebetalingskrav på borgers løn under barsel06-08-20181806635671952
UN WomenHenvendelse vedr. Stryker Corporation20-08-20181806637676339
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1302 (S)21-08-20181806641674704
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1295 (S)21-08-20181806643674301
 Borgerhenvendelse vedr. psykiatrisk skadestue22-08-20181806644675377
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1306 (S)22-08-20181806650676254
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1307 (S)22-08-20181806650676251
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1305 (S)22-08-20181806650676250
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1308 (S)22-08-20181806651676256
Udlændinge- og IntegrationsministerietOversender henvendelse fra tolk vedr. besparelser22-08-20181806663676181