Fra: 07-08-2018 til: 07-08-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Novo Nordisk FondenSvar til NNF vedr. Byggeprisindeks for sygehusbyggeri07-08-20181611352664914
Danske RegionerTilbagemelding vedr. forelæggelse af den færdige strategi for Danske Regioners bestyrelse06-08-20181705769664226
 Svar til borger på henvendelse vedr. vedr. værgemålsproces07-08-20181800110664843
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af borgerbrev vedr. lukning af café i Kulturhuset i København N03-08-20181800110663286
 Orientering om oversendelse af henvendelse vedr. regulering af folkepensionen07-08-20181800110664814
 Svar på henvendelse vedr. hjælp fra kommunen07-08-20181800110665054
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. lukning af café07-08-20181800110664434
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om tilskud til tandpleje07-08-20181800110665005
Københavns KommuneRevideret projektbeskrivelse fra Københavns Kommune vedr. etablering af lægehus - Anmodning om mere detaljeret materiale06-08-20181802114664244
 Svar på henvendelse vedr. sundhedssystemet06-08-20181804147663996
Danske RegionerRykker på anmodning om bidrag til besvarelse af Folketingsspørgsmål vedr. omkostninger til en almen medicinsk seng07-08-20181804632665096
 Svar på henvendelse om undersøgelse af psykisk sygdom06-08-20181804919663679
 Svar på henvendelse om pneumokokvaccine06-08-20181804922663701
SundhedsdatastyrelsenAnmodning om halvårlig statusrapportering for SEI-206-08-20181805220663740
 Partshøring af klager over STPS' udtalelse om autorisation03-08-20181805250663284
Region SjællandAnmodning om bidrag til svar på folketingsspørgsmål om Sundhedsplatformen. Frist 20. august29-06-20181805274664330
Region HovedstadenAnmodning om bidrag til svar på folketingsspørgsmål om Sundhedsplatformen. Frist 20. august29-06-20181805274664328
KLAnmodning om bidrag til svar: UUI alm. del - spm. 80703-08-20181805325663311
Kommunernes og Regionernes LøndatakontorSpørgsmål om SOSU-ansatte og vagttyper06-08-20181805343664512
SundhedsdatastyrelsenAnmodning om halvårlig statusrapportering for LPR3 (Landspatientregistret 3)06-08-20181805367663728
BetaniahjemmetGodkendelse af budget vedr. pulje til livkvalitet06-08-20181805467663669
SundhedsstyrelsenBestilling vedr. Mohs kirurgi07-08-20181805798664548
Styrelsen for PatientsikkerhedPartshøring i klage over styrelsens afgørelse om aktindsigt07-08-20181805800664526
Wonderful CopenhagenLetter of support - Annual Conference of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes06-08-20181805914663735
Jammerbugt KommuneOrientering vedr. møde om landingsplads06-08-20181805969663999
Danske Regioner
Region Hovedstaden
Orientering om møde med Jammerbugt Kommune om helikopterlandingsplads06-08-20181805969664000
 Svar på henvendelse om pårørendes ansvar i forbindelse med plejehjem06-08-20181806015664186
DigitaliseringsstyrelsenVedr. modtagelsen af CEF nyhedsbreve07-08-20181806022664616
Albertslund KommuneKvittering for henvendelse om kommunes mulighed for at tilbyde gratis skoldkoppevaccination af borgere07-08-20181806032664417
Dagbladet InformationVedr. din anmodning om aktindsigt i korrespondance om sygehusbyggerier07-08-20181806042664537
UdenrigsministerietSvar til ambassade i Kenya vedr. Leverandør information - De nye supersygehuse07-08-20181806076665086