Fra: 07-12-2018 til: 09-12-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 249 (S)07-12-2018SJ-STD-DEPCRV773345
 Henvendelse om Behçet's Disease03-12-2018SJ-STD-SUMAI768751
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 243 (S)07-12-2018SJ-STD-SUMHBJ773290
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 242 (S)07-12-2018SJ-STD-SUMLFI773283
Folketingets Finansudvalg FIUFIU Aktstykke 43 (S) GODKENDT06-12-2018SJ-STD-SUMMPE772713
UlykkesPatientForeningenUlykkespatientforeningen: opgørelse over lønudbetalinger i 2018 til elever.05-12-20181601123772836
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-670/18, Comune di Gesturi06-12-20181602492774332
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i de forenede sager C-662/18 og C-672/18, Ministre de l'Action et des Comptes publics m.fl.07-12-20181602492774339
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-659/18, VW06-12-20181602492774336
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 436 af 3. december 2018 over sager anlagt ved Domstolen og Retten03-12-20181602493771360
Region HovedstadenDagsorden til 12. møde i Task Force for Psykiatriområdet - 4. december 201820-11-20181602789772931
Region MidtjyllandSvar på opklarende spørgsmål vedr. tidsplan for Lemvig Akuthus06-12-20181603335772231
SpillemyndighedenDagsorden for møde i Netværk om spilafhængighed05-12-20181606656773884
Rødovre KommuneKlippekort til de svageste hjemmehjælpsmodtagere 2015-2016: Regnskab for overførte midler fra 2016 til 201706-12-20181606923772576
Silkeborg KommuneRegnskab, afrapportering og overførselsanmodning - klippekortsordningen06-12-20181606925771796
Vejen KommuneSvar på henvendelse om manglende materiale vedr. overførte midler fra 2016 til 2017 - Klippekortsordningen i hjemmeplejen06-12-20181606940772569
SundhedsstyrelsenMail fra SST: Udkast til referat fra 11. møde i Udvalg for Psykiatri 22. oktober 201806-12-20181700669772598
Styrelsen for PatientsikkerhedDagsorden til 7. følgegruppemøde om epi-kriser30-11-20181703521772452
Styrelsen for PatientsikkerhedDagsorden til 7. følgegruppemøde om epi-kriser05-12-20181703521772448
Danske RegionerOk til forord til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren + billede til forord06-12-20181705769772242
SundhedsdatastyrelsenTilføjelse af aktivitet til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren05-12-20181705769772223
Danske RegionerVedr. tilføjelse af aktivitet til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren05-12-20181705769772227
Sundhed.dkBemærkning til boks om MedCom og Sundhed.dk til Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren06-12-20181705769772398
Folketinget ChristiansborgInvitation to the Parliament's annual reception given in honour of the Diplomatic Corps07-12-20181800002774252
Folketinget ChristiansborgInvitation til medlemsfest den 8. januar 201907-12-20181800018773783
Forum for Elderly CareTil ældreministeren - Opfordring til at reservere dato til Dementia Forum X, 15. maj 201901-12-20181800065771671
KLInvitation til ældreministeren til Kommunalpolitisk Topmøde 2019 den 21. - 22. marts 201906-12-20181800065772482
DR Aarhus Danmarks RadioInvitation til ældreministeren til Sportsåret 2018 - prisuddeling den 5. januar 2018 i Jyske Bank Boxen01-12-20181800066771757
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om homoseksuelle01-12-20181800101773367
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. forholdene for vildtlevende katte06-12-20181800110772529
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. forholdende for vildtlevende katte06-12-20181800110772617
 Journaliststuderende anmoder sundhedsministeren om interview vedr. behandlerfarmaceuter07-12-20181800119773112
 Journaliststuderende ønsker interview med ældreministeren vedr. artikel om ældrepleje06-12-20181800119772476
 Takker for svar på interview om stigende antal ventedage til plejeboliger - ønske om telefoninterview06-12-20181800119772561
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 227, tilbagetaget (S)07-12-20181800198774217
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 226, tilbagetaget (S)07-12-20181800198774214
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 228, tilbagetaget (S)07-12-20181800198774221
 Borgerhenvendelse - vedr. hjemmeplejen i Faaborg Midtfyn Kommune06-12-2018SJ-STD-DEPEMLM772669
JustitsministerietOversender borgerhenvendelse af 29. november 2018 vedr. spørgsmål om læger/sygeplejersker må yde lægegerninger på deres jobcenter05-12-2018SJ-STD-DEPEMLM771687
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietBorgerhenvendelse om mobilstråling06-12-2018SJ-STD-DEPEMLM772368
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - mobilstrålingsdebatten vildledes af Sundhedsstyrelsens konsulent og medierne05-12-2018SJ-STD-DEPEMLM771235
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. indlæg sendt til Fyens Stiftstidende om ældrepolitik i Assens Kommune04-12-2018SJ-STD-DEPEMLM770465
Københavns ProfessionshøjskoleFra Københavns Professionshøjskole - Godkendelse af 5 tolkemoduler hos SFU27-11-20181801599763021
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 245 (S)07-12-2018SJ-STD-DEPMRAL773295
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 246 (S)07-12-2018SJ-STD-DEPMRAL773296
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 244 (S)07-12-2018SJ-STD-DEPMRAL773294
Aabenraa KommuneEndeligt materiale til Sundheds- og Ældreministeriet - Sundhedshus i Aabenraa - 180207104-12-20181802071772853
Styrelsen for PatientsikkerhedUdkast til informationsmateriale fra STPS om behandlingstestamente-ordningen05-12-20181804022771825
Frederikshavn KommuneRegnskab vedr. pulje til livskvalitet06-12-20181805493771725
Frederikshavn KommuneRegnskab vedr. pulje til livskvalitet06-12-20181805503771721
Region SjællandRegion Sjælland: frist for budget mv. - midler til regionale voldtægtscentre mhp. nedbringelse af ventetider05-12-20181805629771812
Danske RegionerBemærkninger vedr. implementeringsstrategi for systemtilpasninger til datadeling06-12-20181806892772135
Aarhus KommuneTilbagemelding om oplæg i forbindelse med Sundheds- og Ældreministeriets koncernchefseminar den 28. januar07-12-20181807356774300
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. opfølgning på tidligere henvendelser om psykiatri06-11-20181808261743100
Danske RegionerFra DR: Kommissorium for projektstyregruppen for Sygehusmedicinregisteret til godkendelse i databestyrelsen06-12-20181808570773062
SikkerhedsstyrelsenBekræftelse på oversendelse af borgerhenvendelse vedr. e-juice og e-cigaretter05-12-20181808580771927
KLKL - Opfølgning på møde om egenbetaling til kommunale akutpladser05-12-20181808868772122
Region HovedstadenVurdering af kvartalsrapport vedr. Nyt Hospital Nordsjælland, 1. kvartal 201807-12-20181808880773234
 Borgerhenvendelse vedr. diagnose04-12-20181808893769200
Halsnæs KommuneHenvendelse til sundhedsministeren om medfinansiering04-09-20181809001688248
 Henvendelse fra studerende vedr. kampagne omkring farlige stoffer fra stearinlys04-11-20181809378740609
Region MidtjyllandAccept og udbetalingsanmodning vedr. tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. puljen: Løft af digitale kompetencer for sundhedspersoner07-12-20181809490774437
DigitaliseringsstyrelsenTilføjelse til forespørgsel om it-projekter i pipeline06-12-20181810017772199
Fællessekretariatet Det Etiske Råd og National Videnskabsetisk KomitéBemærkninger til tilføjelse til bestilling om it-projekter i pipeline07-12-20181810017772930
Styrelsen for PatientsikkerhedBemærkninger til tilføjelse til bestilling om it-projekter i pipeline06-12-20181810017772991
SundhedsstyrelsenBemærkninger vedr. tilføjelse til bestilling om it-projekter i pipeline06-12-20181810017772559
LægemiddelstyrelsenKvittering for orientering om statusrapportering for 2. halvår 2018 for Sundheds- og Ældreministeriet til Statens It-råd06-12-20181810017772216
SundhedsstyrelsenSST oversender materiale og svar på klage over aktindsigt06-12-20181810110772389
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenSvar fra KFST til høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner04-12-20181810137773988
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. forebyggende behandling for kræft30-11-20181810191767176
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 248 (S)07-12-20181810195773320
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 247 (S)07-12-20181810195773318
 Bemærkninger vedr. møde den 11. december 2018 om øjenlæger m.m.23-11-20181810197759920
Sundhed.dkHenvendelse om fejl i "bliv forsøgsperson" på sundhed.dk26-11-20181810214772371
KLInvitation til sundhedsministeren til Kommunalpolitisk Topmøde 201906-12-20181810217772436
KLInvitation til Kommunalpolitisk Topmøde 201906-12-20181810217772438
MedComBemærkninger til videre med AI i almen praksis20-06-20181810228773064
MedComVidere med AI i almen praksis19-06-20181810228773061
MedComBemærkninger til videre med AI i almen praksis20-06-20181810228773065
MedComBemærkninger til videre med AI i almen praksis22-08-20181810228773375
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 240 (S)06-12-20181810235772425
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUMundtligt spørgsmål S 314 (S)05-12-20181810238771518
TrygfondenTrygFondens 11. workshop: oplæggene fra dagene07-12-20181810243773661
Foreningen af Speciallæger - FASVedr. møde mellem SUM og FAS' sundheds-it-udvalg07-12-20181810245773831
Folketingets LovsekretariatMundtligt spørgsmål S 320 (S)06-12-20181810246772701
KLInvitation til Kommunalpolitisk Topmøde 2019 den 21. - 22. marts 201906-12-20181810251772479