Fra: 13-12-2018 til: 13-12-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Grønlands RepræsentationInvitation til sundhedsministeren til nytårsreception01-12-2018SJ-STD-CAPTIASYS1779212
Ministry of Health, Labour and WelfareHenvendelse til ældreministeren fra Japans arbejds- og sundhedsminister med tak for godt samarbejde30-11-2018SJ-STD-DEPKHK777925
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 262 (S)13-12-2018SJ-STD-SUMMPE779419
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 263 (S)13-12-2018SJ-STD-SUMMPE779420
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 261 (S)13-12-2018SJ-STD-SUMMPE779416
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 260 (S)13-12-2018SJ-STD-SUMMPE779413
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 264 (S)13-12-2018SJ-STD-SUMMPE779421
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 270 (S)13-12-2018SJ-STD-SUMMPE780162
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 445 af 10. december 2018 over sager anlagt ved Domstolen og Retten10-12-20181602492779163
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-671/18, Centraal Justitieel Incassobureau11-12-20181602492779172
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-677/18, Amoena11-12-20181602492780341
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-292/18, Breyer10-12-20181602492779168
UdenrigsministerietListe over præjudicielle sager ved EU-Domstolen 02/19 med frist mellem den 15. - 31. januar 201910-12-20181602492779160
SundhedsstyrelsenDagsorden og bilag til mødet den 20/12-2018 i Prognose- og Dimensioneringsudvalget13-12-20181604067780097
Kræftens BekæmpelseVedr. Slutregnskab for vindmøllestudiet13-12-20181606411779750
Kræftens BekæmpelseSlutregnskab og rapport vedr. undersøgelse af vindmøllestøj30-11-20181606411777037
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. besparelser i sygehusvæsenet og organdonation12-12-20181609146778676
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 268 (S)13-12-2018SJ-STD-DEPENS779500
 Henvendelse vedr. vacciner m.m.14-11-2018SJ-STD-DEPBIWI750475
LiquidmindsNyt udkast til billeder til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren13-12-20181705769780148
LiquidmindsForsideforslag til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren i separate filer12-12-20181705769779313
LiquidmindsForsideforslag til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren12-12-20181705769779323
LiquidmindsVedr. nyt udkast til billeder til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren13-12-20181705769780147
LiquidmindsVedr. forsideforslag til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren13-12-20181705769779347
LiquidmindsMedCom og Sundhed.dk-boks til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren13-12-20181705769779558
Danske RegionerVedr. lancering af strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren13-12-20181705769779851
LiquidmindsVedr. godkendelse af billeder til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren13-12-20181705769779386
LiquidmindsRækkefølge af to opslag i publikation - strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren13-12-20181705769780499
Sønderborg Lokal tv SLTVVIP-invitation til sundhedsministeren - Erhvervskonferencen Klima & Bright Green Business13-12-20181800018779748
Aabenraa KommuneJulehilsen og invitation til Nytårsreception12-12-20181800018779271
WHO´s Regionalkontor for EuropaAnmoder om indstilling af high-level experts til WHO møde12-12-20181800019778322
JordemoderforeningenAnmoder om et møde med sundhedsministeren vedr. svangreomsorg13-12-20181800021779317
TandlægeforeningenInvitation til sundhedsministeren til Tandfaglige Dage 201912-12-20181800024779878
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. opholdskrav og dagpenge12-12-20181800101779300
 Henvendelse fra skoleelever som har spørgsmål om prioritering af kræftpatienter/psykisk syge12-12-20181800119778905
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 253, omtryk12-12-20181800198778194
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 252, omtryk12-12-20181800198778187
PEP SecretariatTHE PEP Symposium 2018 - program and concept note07-12-20181801465774787
 Lovtekniske bemærkninger fra Folketingets Lovsekretariat - L109 - Certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet05-12-20181801599779234
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger til analyse i forbindelse med initiativ 1.8 i National strategi for cyber- og informationssikkerhed12-12-20181802094779426
SundhedsdatastyrelsenVedr. bemærkninger til analyse i forbindelse med initiativ 1.8 i National strategi for cyber- og informationssikkerhed12-12-20181802094779430
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 108 - spm. 8, svarfrist 7/1 (S)13-12-20181804304780034
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 108 - spm. 10, svarfrist 7/1 (S)13-12-20181804304780037
Region HovedstadenRegion H: Accept, budget og udbetalingsanmodning vedr. tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. midler til nedbringelse af ventetider og pukkelafvikling på regionale centre for voldtægtsofre - 180562912-12-20181805629778762
SundhedsdatastyrelsenVedr. Sundhedsdatastyrelsens rolle i review ved Statens It-råd13-12-20181806579780344
Fællessekretariatet Det Etiske Råd og National Videnskabsetisk KomitéVedr. bestilling af kontaktperson til review ved Statens It-råd og indkaldelse til informationsmøde12-12-20181806579779398
 Fremsender rettelse til tidligere fremsendt henvendelse vedr. udskrivning af sovemedicin mv.09-12-20181806721774965
UdenrigsministerietOpdateret rekvisition på leje af mødelokale til koncernchefseminar12-12-20181807356779824
SundhedsstyrelsenVurdering vedr. etablering af et aflastningstilbud til livstruede syge børn og deres familier i Østdanmark12-12-20181807521778915
Kræftens BekæmpelseEndelig ansøgning fra Kræftens Bekæmpelse til Aktivitetspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer12-12-20181807848778517
Danske RegionerInvesteringsprofiler for kvalitetsfondsbyggerierne ult. 2018 - ØA-afstemt (09-pl)12-12-20181808419778696
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. afskedigelse af leder af Det Nordiske Cochrane Center08-12-20181809254774947
 Response to Letter concerning the Nordic Cochrane Centre12-12-20181809254778286
Region MidtjyllandBidrag fra Region Midtjylland: Årlig rapportering til Finansudvalget om kvalitetsfondsprojekterne11-12-20181809381779740
Novo Nordisk FondenMøde om feed-back og videre proces vedr. ansøgning05-12-20181809753778494
Danske RegionerBemærkninger vedr. udkast til forståelsespapir vedr. MinSundhed11-12-20181809776778077
Folketingets OmbudsmandFolketingets Ombudsmands kvittering for modtagelse af underretning om brev til læge vedr. regler om egenbetaling for tolkebistand12-12-20181809976779290
 Bemærkninger til svar på henvendelse vedr. konstruktion af jomfruhinder11-12-20181810095778311
Region HovedstadenBidrag fra Region H til folketingsspørgsmål vedr. robotteknologi på sterilcentraler13-12-20181810195780091
Region SjællandBidrag fra Region Sjælland til folketingsspørgsmål vedr. robotteknologi på sterilcentraler13-12-20181810195779380
Dansk ArbejdsgiverforeningHenvendelse til sundhedsministeren vedr. fjernelse af adgang med samtykke i den fælles digitale infrastruktur på sundhedsområdet19-11-20181810237755049
Statens Serum InstitutFra Statens Serum Institut: Oplæg til strategi vedr. fælles biobank infrastruktur03-12-20181810299770117
 Fremsender oversættelse af svensk artikel: Folk med fibromyalgi har betændelse i hjernen10-12-20181810330775820
 Vedr. 70 patientforløb, hvor somatiske sygdomme er konverteret til funktionelle lidelser09-12-20181810330774969
FinansministerietVedr. deltager i arbejdsgruppe for analyse af it-drift12-12-20181810345777947
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringHøring over udkast til bekendtgørelser om regnskaber, revision m.v. for Udbetaling Danmark26-09-20181810377706439
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - skriv ikke under på FN's Migrantpagt05-12-20181810391770486
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger til henvendelse vedr. beskyttelse af sektorernes risikovurderinger13-12-20181810394780106
SundhedsdatastyrelsenHenvendelse vedr. beskyttelse af sektorernes risikovurderinger12-12-20181810394779415
 Borgerhenvendelse - vedr. vacciner mm.10-12-20181810397776574
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 255 (S)12-12-20181810399778242
FirstagendaFremsender tilbud om demonstration og snak vedr. effektivisering af administrative processer omkring møder06-12-20181810400772555
FirstagendaRykker for svar på tilbud om demonstration og snak vedr. effektivisering af administrative processer omkring møder13-12-20181810400779816
 Borgerhenvendelse vedr. lovforslag om bedre digitalt samarbejde13-11-20181810413749218