Fra: 20-12-2018 til: 01-01-2019
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Brev om fritagelse fra hvervet som suppleant i Det Pædiatriske Udvalg (PDCO)19-12-20181604268785673
Glostrup KommuneGlostrup Kommune: godkender revideret budget til projektnr. 65268 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.20-12-20181605445787051
Odsherred KommuneOdsherred Kommune: godkendelse af overførsel af midler fra 2018 til 2019 til projektnr. 65274 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.20-12-20181605452787796
Kalundborg KommuneKalundborg Kommune: godkender revideret budget til projektnr. 68437 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.20-12-20181608016786982
Middelfart KommuneMiddelfart Kommune: angående overførsel af midler til 2019 til projektnr. 68447 til puljen til nedbringelse af ventetid til genptræning.20-12-20181608026787814
Fredericia KommuneFredericia Kommune: godkendelse af revideret budget til projektnr. 68466 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.20-12-20181608044787724
Danmarks BløderforeningBeskikkelsesbrev til medlem af bestyrelsen for Blødererstatningsfonden19-12-20181608349786545
 Beskikkelsesbrev til næstformand for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn23-12-20181611041789892
 Beskikkelsesbrev til næstformand i Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn21-12-20181611041788809
LiquidmindsVedr. tryk af strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren21-12-20181705769788595
LiquidmindsBemærkning til opdateret layoutet udkast til Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren med rettelser fra 19.12.1820-12-20181705769787298
LiquidmindsGodkendelse af endelig publikation: Strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren21-12-20181705769788643
LiquidmindsVedr. samtykkeerklæringer fra fotografering til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren21-12-20181705769788718
Center for Cybersikkerhed
Sundhedsdatastyrelsen
Vedr. lancering af strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren20-12-20181705769787759
Danske RegionerVedr. lancering af strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren20-12-20181705769787785
TaniumSvar på henvendelse om demonstration af Tanium19-12-20181705769786179
Paludan OptikStatus vedr. din henvendelse om salg af kontaktlinser21-12-20181706246789299
SundhedsdatastyrelsenAnmodning om godkendelse af formulering i kommissoriet for Udvalg for Økonomi og Styring19-12-20181707998786446
Roskilde KommuneTillæg til tilsagnsbrev vedr. midler til modningsprojekt om digital borgervendt PRO-løsning til tidlig opsporing - Roskilde Kommune20-12-20181708244788236
KLKL: Tillæg til tilsagnsbrev vedr. midler til modningsprojekt om digital borgervendt PRO-løsning til tidlig opsporing - Roskilde Kommune20-12-20181708244788245
Aalborg KommuneTillæg til tilsagnsbrev vedr. midler til modningsprojekt om digital borgervendt PRO-løsning til tidlig opsporing - Aalborg Kommune20-12-20181708244788238
 Svar på invitation til sundhedsministeren til at komme og overvære en behandling den 21. december21-12-20181800019788452
Syddansk UniversitetSvar på invitation til sundhedsministeren til at tale ved aflæggelse af lægeløftet fredag den 25. januar 201920-12-20181800024787569
Aarhus UniversitetSvar på invitation til at være festtaler ved den lægevidenskabelige kandidatafslutning på Health, Aarhus Universitet20-12-20181800024787593
Nationalt Videnscenter for DemensSvar på invitation til sundhedsministeren og ældreministeren til åbning af konference "Støtte til et liv med demens" 24. januar21-12-20181800065789178
Grønlands RepræsentationSvar på invitation til Nytårsreception den 10. januar21-12-20181800066789095
Den Kinesiske ambassade i DanmarkReply to invitation to the Happy Chinese New Year Performance on 21 Jan. 201921-12-20181800066789085
 Svar på henvendelse om dagpenge og opholdskrav21-12-20181800101789205
BeskæftigelsesministerietOversender henvendelse om regler om dagpenge og opholdskrav21-12-20181800101789185
Udlændinge- og IntegrationsministerietAnmoder om overtagelse af henvendelse vedr. integration21-12-20181800110789174
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om ressourceforløb21-12-20181800110789261
Miljø- og FødevareministerietAnmoder om overtagelse af henvendelse om fødevaresikkerhed21-12-20181800110788664
Udlændinge- og IntegrationsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om Lindholm21-12-20181800110789285
UndervisningsministerietBekræfter aftale om besvarelse af henvendelse om klage over ventetid på skoletilbud21-12-20181800110789161
 Svar på henvendelse til ældreministeren fra skoleelev med anmodning om interview i uge 3 om ældre i Danmark21-12-20181800119789276
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU - Orientering om iværksættelse af informationsindsats om økonomisk støtte ved køb af medicin og tilhørende materiale19-12-20181801078786823
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 109 - svar på spm. 1 (1801599)19-12-20181801599789143
Styrelsen for forskning og uddannelseTIl SFU IV: Anmodning om bistand til udarbejdelse af bekendtgørelser om en kommende ordning for certificering af fremmedsprogstolke på sundhedsområdet20-12-20181801599787985
ErhvervsministerietAnmodning om fritagelse fra 4-ugerskravet - Certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet21-12-20181801599788394
 Svar på henvendelse om medicinspild og tilskud til knogleskørhed21-12-20181803287788969
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger vedr. release af behandlingstestamente-ordningen17-12-20181804022785274
Region SyddanmarkTilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. midler til regionale akutte udrykningstjenester i psykiatrien - 180404118-12-20181804041785401
Region SjællandTilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. midler til regionale akutte udrykningstjenester i psykiatrien - 180404118-12-20181804041785406
Region NordjyllandTilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. midler til regionale akutte udrykningstjenester i psykiatrien - 180404118-12-20181804041785412
Region HovedstadenTilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. midler til regionale akutte udrykningstjenester i psykiatrien - 180404118-12-20181804041785416
Danske RegionerPåmindelse: DUT-høring - Udkast til forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet og påmindelse til forældre om vaccination)21-12-20181805042789531
Region MidtjyllandAfslag fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Pulje til øget brug af videotolkning i regionerne21-12-20181805356789829
Region NordjyllandAfslag fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Pulje til øget brug af videotolkning i regionerne21-12-20181805356789827
MedComForespørgsel vedr. midler til nationale cybersikkerhedsindsatser 201819-12-20181805358785684
Assens KommuneSvar på henvendelse om midler fra puljen til livskvalitet19-12-20181805442786124
Region SyddanmarkKvittering for supplerende oplysninger om midler til regionale voldtægtscentre19-12-20181805629785802
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU Orientering om høring over lovforslag om styrket indsats på høreapparatområdet20-12-20181805744787453
Fællessekretariatet Det Etiske Råd og National Videnskabsetisk Komité
Lægemiddelstyrelsen
Nationalt Genom Center
Statens Serum Institut
Styrelsen for Patientklager
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Digitaliseringsstyrelsen
Forespørgsel på tilbagemelding om deltagelse i SUM's review ved Statens It-råd i 201920-12-20181806579787625
UdenrigsministerietUnderskrevet rekvisition vedr. Sundheds- og Ældreministeriets koncernchefseminar den 28. januar 2019 i Eigtveds Pakhus20-12-20181807356788002
 Svar på henvendelse vedr. besparelser i Norddjurs Kommune21-12-20181807367788974
Sundhedsdatastyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Opfølgning + bestillinger på møde den 22/11 vedr. FMK-initiativer i afbureaukratiseringsreformen23-11-20181807475787481
SundhedsdatastyrelsenTilretning af FMK (Fælles Medicin kort) og DDV (Det Danske Vaccinationsregister) - automatisk kobling af cpr. nr. ifm. juridisk kønsskifte24-10-20181807508786787
Ældre SagenSvar på henvendelse vedr. brandsikkerhed på plejehjem21-12-20181807705789056
Dansk Selskab for Obstetrik og GynækologiDigital løsning til gravide - foreløbig analyse06-11-20181807926789810
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU B 13 - svar på spm. 119-12-20181808116786952
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU B 13 - svar på spm. 219-12-20181808116786959
 Svar på henvendelse vedr. smertebehandling21-12-20181808137788487
Danske RegionerIndmeldelse af forslag til visionen om at 1/3 af kontakterne til sundhedsvæsenet skal være digitale20-12-20181808207787369
 Svar på henvendelse vedr. behandling for lavt stofskifte21-12-20181808354789703
 Svar på henvendelse vedr. behandling af for lavt stofskifte21-12-20181808356789702
 Svar på henvendelse vedr. Borrelia20-12-20181808567788258
 Svar på henvendelse vedr. tobaksrygning21-12-20181808585789625
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 134 Høringssvar og høringsnotat20-12-20181808711786989
 Svar på henvendelse vedr. behandling af lavt stofskifte21-12-20181808839789648
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - supplerende svar på spm. 4821-12-20181808865788468
Region HovedstadenVurdering af kvartalsrapporten vedr. Nyt Hospital Nordsjælland, 2. kvartal 201821-12-20181808880788671
Region HovedstadenUdbetalings- og finansieringsprofil vedr. Nyt Hospital Nordsjælland, 2. kvartal 201821-12-20181808880788674
SundhedsstyrelsenAnmodning om bidrag i sag om klage over afslag på aktindsigt21-12-20181808884789756
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Torsten Schack Pedersen
SUU alm. del - svar på spm. 7120-12-20181808927787882
Region MidtjyllandUdbetaling til Det Nye Hospital i Vest (DNV) for 1. kvartal 201919-12-20181808942786630
Region MidtjyllandUdbetaling til Regionshospitalet i Viborg (RHV) for 1. kvartal 201919-12-20181808943786633
 Svar på henvendelse med forslag til salg af tobak20-12-20181809000787083
Region HovedstadenØremærkede midler til fødeafdelingerne 201921-12-20181809090788842
Region MidtjyllandØremærkede midler til fødeafdelingerne 201921-12-20181809090788846
Region SjællandØremærkede midler til fødeafdelingerne 201921-12-20181809090788848
Region SyddanmarkØremærkede midler til fødeafdelingerne 201921-12-20181809090788850
Region NordjyllandØremærkede midler til fødeafdelingerne 201921-12-20181809090788844
Massachusetts General HospitalSvar på henvendelse vedr. Nordic Cochrane Center20-12-20181809254787435
 Svar på henvendelse vedr. forbud mod tobak21-12-20181809259789607
PRO-sekretariatet Sundhedsdatastyrelsen
Danske Regioner
KL
Sundhedsstyrelsen
Danske Patienter
Kræftens Bekæmpelse
Udkast til referat for 10. møde i Den nationale styregruppe for PRO 14.12.201821-12-20181809349789765
 Svar på henvendelse vedr. afgifter på alkohol21-12-20181809432788406
 Svar på henvendelsen til ældreministeren vedr. interview om ensomhed21-12-20181809740788856
 Svar på henvendelse vedr. lovforslag om bedre digitalt samarbejde20-12-20181809747788286
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 19119-12-20181809790786859
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 19219-12-20181809790786864
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 19319-12-20181809790786871
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 18919-12-20181809790786847
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 19019-12-20181809790786853
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 18819-12-20181809790786843
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 18719-12-20181809790786840
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 18519-12-20181809790786834
Lægehuset FrederiksSvar på henvendelse om kopi af livstestamente20-12-20181809813787831
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 19420-12-20181809814788092
ErhvervsministerietReferat og tidsplan fra 5. sekretariatmøde vedr. strategi for brug af kunstig intelligens i Danmark19-12-20181809847785716
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 29920-12-20181809854787684
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 29820-12-20181809854787680
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 29620-12-20181809854787674
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 30020-12-20181809854787686
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 29720-12-20181809854787678
 Svar på henvendelse vedr. udeblivelse fra behandling20-12-20181809887788283
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 20021-12-20181809932789604
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 20121-12-20181809932789591
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 21321-12-20181809995789629
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 21421-12-20181809995789631
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 21521-12-20181809995789633
 Svar på henvendelse vedr. salg af tobak20-12-20181809998787055
Dansk Lymfødem Forening (DALYFO)Svar på henvendelse vedr. lymfødem og lymfatiske sygdomme21-12-20181810000788923
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 21120-12-20181810001787233
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 30321-12-20181810002789549
 Svar på henvendelse vedr. generelt udstillingsforbud af tobak21-12-20181810003788840
Dansk Selskab for PatientsikkerhedTilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. pulje om Patientsikker Kommune - 181002020-12-20181810020786965
Region SjællandTilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Pulje til øget brug af videotolkning i regionerne - 181006521-12-20181810065789833
Region SyddanmarkTilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Pulje til øget brug af videotolkning i regionerne - 181007021-12-20181810070789831
Radio 24syvSvar på din klage over afgørelse om aktindsigt19-12-20181810126785270
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 24821-12-20181810195788453
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 24721-12-20181810195788450
 Svar på henvendelse vedr. materiale om alkohol21-12-20181810219789153
 Svar på henvendelse vedr. sunde venskaber21-12-20181810254788959
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 25020-12-20181810270788218
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 25120-12-20181810270788221
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - Svar på spm . 24921-12-20181810278789787
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - Svar på spm . 24921-12-20181810278789785
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 24220-12-20181810284788223
 Svar på henvendelse om nethindeløsning19-12-20181810320785798
GadejuristenSvar på henvendelse om modgiftsnæsespray som håndkøbslægemiddel21-12-20181810327788391
KLTilsagnsskrivelser om anlægsmidler til synlighed og åbenhed i kommuner i 201821-12-20181810410789594
 Svar på henvendelse vedr. lovforslag om bedre digitalt samarbejde20-12-20181810413788310
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 26521-12-20181810416788821
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 26621-12-20181810416788825
 Svar på henvendelse om udvidet frit sygehusvalg21-12-20181810421789482
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU§71 alm. del - foreløbigt svar på spm. 820-12-20181810456786808
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU§71 alm. del - foreløbigt svar på spm. 920-12-20181810456786810
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 26820-12-20181810465786812
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 25420-12-20181810476788229
MF Kirsten Normann Andersen
Folketingets Lovsekretariat
Svar på spm. S 34120-12-20181810480787026
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 28021-12-20181810482788712
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 27321-12-20181810482788698
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 27821-12-20181810482788708
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 27921-12-20181810482788710
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 27421-12-20181810482788700
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 27521-12-20181810482788702
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 27621-12-20181810482788704
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 27721-12-20181810482788706
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - Svar på spm. 28521-12-20181810553789664
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Jeppe Jakobsen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 29220-12-20181810554787013
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Jeppe Jakobsen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 29120-12-20181810554787011
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Jeppe Jakobsen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 29320-12-20181810554787015
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 30721-12-20181810565788889
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 30521-12-20181810571788457
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 30421-12-20181810571788455
 Behandling af oplysninger ifm. underskriftsindsamling20-12-20181810583787954
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 30221-12-20181810589789640
Region SyddanmarkKvittering for kvartalsrapportering for kvalitetsfondsprojekter - 3. kvartal 2018 - Region Syddanmark20-12-20181810602787916
JordemoderforeningenDigital løsning til graviditetsforløb - analyserapport og invitation til temadag21-12-20181810663789816