Fra: 10-12-2018 til: 10-12-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region NordjyllandGodkendelse af regnskab for Brønderslev Sundhedshus10-12-20181603330776206
 Beskikkelsesbrev til formand for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn10-12-20181611041776223
Region SyddanmarkVedr. Region Syddanmarks fremsendelse af anlægsregnskab for Kolding Sygehus05-07-20181708903773520
 Orientering om oversendelse af borgerhenvendelse til ældreministeren - inviteres til at besøge Kridtsløjfen, som er en boenhed for døve10-12-20181800110776208
Styrelsen for forskning og uddannelseTil SFU III - Genanmodning om bistand til udarbejdelse af bekendtgørelser om en kommende ordning for certificering af fremmedsprogstolke på sundhedsområdet07-12-20181801599773822
Region MidtjyllandTilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. børnehospice - 180197010-12-20181801970776236
 Svar på henvendelse fra fransk forsker vedrørende videregivelse af genetisk information samt genetiske forbrugertests07-12-20181802219773298
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 96410-12-20181803947775755
Region SyddanmarkSvar på opklarende spørgsmål vedr. udformning af budget vedr. midler til regionale voldtægtscentre mhp. nedbringelse af ventetider07-12-20181805629774169
 Oversigt over forslag om uddannelse af ledere - Stresspanelet07-12-20181805700773292
 Liste over forskernavne - Stresspanelet07-12-20181805700773312
LægemiddelstyrelsenVedr. BESTILLING: Kontaktperson til review ved Statens It-råd og indkaldelse til informationsmøde10-12-20181806579775813
SundhedsstyrelsenVedr. BESTILLING: Kontaktperson til review ved Statens It-råd og indkaldelse til informationsmøde10-12-20181806579775817
Nationalt Genom CenterVedr. BESTILLING: Kontaktperson til review ved Statens It-råd og indkaldelse til informationsmøde10-12-20181806579775840
Styrelsen for PatientklagerVedr. BESTILLING: Kontaktperson til review ved Statens It-råd og indkaldelse til informationsmøde10-12-20181806579775819
Det Etiske Råd
National Videnskabsetisk Komité
Fællessekretariatet Det Etiske Råd og National Videnskabsetisk Komité
Vedr. BESTILLING: Kontaktperson til review ved Statens It-råd og indkaldelse til informationsmøde10-12-20181806579775833
SundhedsdatastyrelsenTil SDS: Overvejelse om juridisk analyse af brug af nye datateknologier til forskning i sundhedsdata10-12-20181806667776209
Healthcare DenmarkThe transformation of health care in Denmark - French delegation, December 5th, 201807-12-20181806781773694
Styrelsen for PatientsikkerhedHøring vedr. klage over afslag på dansk autorisation som tandlæge10-12-20181808523774652
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 4910-12-20181808730775079
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 5610-12-20181808820775106
 Svar på henvendelse vedr. behandling på hospital07-12-20181808957773574
Styrelsen for PatientsikkerhedNorsk dom om afslag på midlertidig autorisation som tandlæge oversendes t.o.10-12-20181809007775051
 Letter from the Ministry of Health - authorization07-12-20181809350772908
Danske RegionerBrev til Danske Regioner vedr. de forvaltningsretlige konsekvenser af lovændringen om egenbetaling for tolkebistand07-12-20181809353773904
 Svar på henvendelse om kampagne omkring farlige stoffer fra stearinlys12-11-20181809378747046
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 13410-12-20181809536775175
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 13610-12-20181809536775186
 Svar på henvendelse om etableringen af et internationalt videns- og forskningscenter om antibiotikaresistens i Danmark.10-12-20181809636775845
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 15110-12-20181809654775766
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 15310-12-20181809654775775
 Svar på henvendelse vedr. fejlbehandling10-12-20181809665776097
MF Morten MesserschmidtSvar på henvendelse vedr. Sundhedsplatformen10-12-20181809819775937
Okono A/S - MedCan PharmaSvar på henvendelse om eksport af cannabis bulk07-12-20181809852774298
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU - orientering om monitoreringstal vedr. udredningsretten for 3. kvartal 2018 (1809962)07-12-20181809962773457
 Svar på henvendelse om PKU-prøven07-12-20181809978773472
Styrelsen for PatientklagerMail til STPK: Ankesager fra Patienterstatningen07-12-20181810021773977
TV2 DanmarkSvar på anmodning om aktindsigt i Departementets udgifter til advokater i 201807-12-20181810039774311
Danske RegionerBrev til Danske Regioner vedr. de forvaltningsretlige konsekvenser af lovændringen om egenbetaling for tolkebistand07-12-20181810040775159
 Svar på anmodning om aktindsigt i Tandlægeoverenskomstens bortfald07-12-20181810055773996
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU§ 71 alm. del - foreløbigt svar på spm. 410-12-20181810135775988
Styrelsen for PatientklagerAnmodning om bidrag til besvarelse af henvendelse om sundhedspersoners underretningspligt10-12-20181810163774860
Børne- og SocialministerietAnmodning om bidrag til besvarelse af borgerhenvendelse om sundhedspersoners underretningspligt10-12-20181810163774851
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 23610-12-20181810192775148
 Orienterer borger om oversendelse af henvendelse om refusion efter sygehusophold i Frankrig til Styrelsen for Patientsikkerhed06-12-20181810196771875
Styrelsen for PatientsikkerhedOversender borgerhenvendelse om refusion efter sygehusophold i Frankrig til videre foranstaltning06-12-20181810196771863
Børne- og SocialministerietSvar til Børne- og Socialministeriet vedr. tilskudsordningen til medicinsk cannabis10-12-20181810262774978