Fra: 11-12-2018 til: 11-12-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
UlykkesPatientForeningenBekræftelse på modtagelse af årsregnskab for 2017 fra UlykkesPatientForeningen.10-12-20181601123775963
Odense KommuneOdense Kommune: angående nyt budget til projektnr. 65255 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.11-12-20181605336776917
Odense KommuneOdense Kommune: godkendelse af revideret budget til projektnr. 65244 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.11-12-20181605336777472
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Danske Regioner
Lægemiddelindustriforeningen - LIF
Høring: Evaluering af komitélovens § 14, stk. 3, om anonymt biologisk materiale - FRIST ultimo februar 201911-12-20181703246776974
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU orientering vedr. National Videnskabsetisk komités evaluering om forskning med anonymt biologisk materiale11-12-20181703246777073
SkatteministerietBestilling til Skatteministeriet vedr. arealopdeling på plejecentre (BBR)11-12-20181704849776735
Danske Regioner
Sundhedsdatastyrelsen
Vedr. lancering af strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren11-12-20181705769777428
Danske Regioner
Sundhedsdatastyrelsen
Svar på bemærkninger vedr. lancering af strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren11-12-20181705769777560
LiquidmindsVedr. forside til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren11-12-20181705769777800
Danske Regioner
Sundhedsdatastyrelsen
Svar på bemærkninger vedr. lancering af strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren11-12-20181705769777654
Digitaliseringsstyrelsen
Danske Regioner
KL
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Sundhed.dk
Sundhedsdatastyrelsen
Region Hovedstaden
Region Syddanmark
MedCom
Københavns Kommune
Odense Kommune
Referat af 4. møde i styregruppen for MedCom1111-12-20181708602777370
TandlægeforeningenOrientering om klagesag vedr. afslag på selvstændigt virke som tandlæge11-12-20181709123777699
BeskæftigelsesministerietMeddeler at ministeriet vil svare på henvendelser om jobcentre11-12-20181800110777572
BeskæftigelsesministerietAccept af at ministeriet besvarer borger om jobcentre på ministeriets vegne11-12-20181800110777561
 Svar på spørgsmål vedr projektopgave om abort11-12-20181800119776663
 Svar på henvendelse vedr. interview med journaliststuderende om ældrepleje07-12-20181800119774026
 Svar på spørgsmål fra skoleelever om etiske problemstillinger11-12-20181800119777537
Gribskov KommuneOpklarende spørgsmål til Gribskov Kommune vedr. henvendelse om betaling af døgnbehandling, alkohol, for indsat i statsfængsel24-01-20181800707527597
Aabenraa KommuneSvar vedr. endelig puljeansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet - Sundhedshus i Aabenraa - 180207111-12-20181802071777870
DigitaliseringsstyrelsenVedr. påmindelse om analyse i forbindelse med initiativ 1.8 i National strategi for cyber- og informationssikkerhed11-12-20181802094777394
Digitaliseringsstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Danske Regioner
KL
Sundhed.dk
Sundhedsdatastyrelsen
Implement Consulting Group
Til styregruppen: Kommentering af udkast til rapport for analyse af guide til sundhedsapps - frist 10/12 kl. 1211-12-20181804186777858
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU L 108 - svar på spm. 110-12-20181804304776638
Folketingets OmbudsmandBrev vedr. tvangsregistrering10-12-20181804439774718
 Svar på henvendelse vedr. stigende medicinudgifter på hospitalerne11-12-20181805947777499
SundhedsdatastyrelsenTil SDS: Status for samarbejdsprojektet mellem Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Statistik om sundhedsdata10-12-20181806667775925
 Svar på henvendelse vedr. cannabis som smertestillende middel11-12-20181806743777422
N K MusicOplæg i forbindelse med Sundheds- og Ældreministeriets koncernchefseminar den 28. januar10-12-20181807356776215
UdenrigsministerietBestilling af mødepakke mv. vedr. koncernchefseminar den 28. januar11-12-20181807356777829
Danmarks ApotekerforeningSvar på henvendelse vedr. tilpasninger i Lægemiddelstyrelsen10-12-20181808010775438
OK-FondenVedr. møde om seniorbofællesskaber - OK-Fonden10-12-20181808254776133
 Svar på henvendelse om dansk-pakistansk sundhedssamarbejde11-12-20181808328777810
SundhedsstyrelsenSpørgsmål vedr. flextrafik - "Forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose"10-12-20181808889775688
Aarhus KommuneSvar på henvendelse fra 6-byerne vedr. udfordringerne i socialpsykiatrien11-12-20181809185777823
Region MidtjyllandSvar til Region Midt vedr. Det Nye Hospital i Vest: Årlig rapportering til Finansudvalget om kvalitetsfondsprojekterne05-12-20181809381775365
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 15511-12-20181809596777757
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 15911-12-20181809607776666
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF May-Britt Kattrup
SUU alm. del - svar på spm. 16111-12-20181809709777093
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF May-Britt Kattrup
SUU alm. del - svar på spm. 16211-12-20181809709777181
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF May-Britt Kattrup
SUU alm. del - svar på spm. 16411-12-20181809709777187
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF May-Britt Kattrup
SUU alm. del - svar på spm. 16511-12-20181809709777194
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF May-Britt Kattrup
SUU alm. del - svar på spm. 16311-12-20181809709777201
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUGRU alm. del - svar på spm. 1110-12-20181809820775744
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 15611-12-20181809929777755
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 15711-12-20181809929777750
DigitaliseringsstyrelsenBekræftelse på modtagelse af tilføjelse til forespørgsel om it-projekter i pipeline06-12-20181810017772198
DigitaliseringsstyrelsenTil DIGST: Svar til tværspor på henvendelse vedr. kunstig intelligens i sundhedssektoren10-12-20181810090774638
 Svar: Inquiry about self paid health service for EU citizen in a public hospital10-12-20181810097775500
Høreforeningen
Danske Handicaporganisationer
Svar på henvendelse om ventetider til høreapparatbehandling10-12-20181810099776030
SundhedsstyrelsenAnmoder om yderligere materiale i klage over aktindsigt11-12-20181810110777152
 Fristudsættelse i høring over Sundhedsstyrelsens udtalelse vedr. klage over aktindsigt10-12-20181810110775368
 Partshøring i klage over aktindsigt10-12-20181810110775204
Radio 24syvKvittering for fastholdelse af klage over aktindsigt10-12-20181810126774799
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 23311-12-20181810131776994
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 23411-12-20181810131776996
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 23211-12-20181810131776992
Region SjællandRegion Sjælland anmodes om bidrag til besvarelse af spørgsmål fra § 71-tilsynet10-12-20181810135775488
 Forespørgsel vedr. henvendelse om hepatitis C10-12-20181810180775412
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 20211-12-20181810229776990
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
MF Trine Torp
SUU alm. del - svar på spm. 18311-12-20181810230777682
SundhedsdatastyrelsenOversendelse af aktindsigtsanmodning om antal patienter i behandling hos specifik læge10-12-20181810267775537
 Svar på din anmodning om aktindsigt hos Sundheds- og Ældreministeriets departement om antal patienter i behandling hos specifik læge10-12-20181810267775605
PatienterstatningenAnmodning om tilbagebetaling af adm. bidrag for lægemiddelskader 2016/1710-12-20181810272775099
Healthcare DenmarkSlides til schweizisk journalist vedr. kvalitetsfondsprojekterne10-12-20181810290775788
Københavns ProfessionshøjskoleSvar på anmodning om tilladelser til brug af publikation i undervisningsforløb11-12-20181810334777550