Fra: 06-02-2018 til: 06-02-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Henvendelse med invitation til ældreministeren vedr. korrekt hygiejnisk vask på plejecentre24-01-2018SJ-STD-DEPKHK527851
RigsrevisionenHenvendelse til departementschefen - åbningsbrev om forundersøgelse om traumatiserede flygtninge28-11-2017SJ-STD-DEPKNI488885
 Vedr. møde med departementschefen. Afventer dato for mødet13-11-2017SJ-STD-DEPKNI476150
Grønlands RepræsentationInvitation til nytårsreception 11. januar 201813-12-2017SJ-STD-DEPKNI502434
 Spørgsmål vedr. diabetes handleplan II12-01-2018SJ-STD-DEPLCT519724
 Henvendelse fra studerende om regeringens lungesatsning24-01-2018SJ-STD-DEPLCT528395
The Choice FoundationHenvendelse om muligt internationalt samarbejde om health literacy12-01-2018SJ-STD-DEPLCT520213
 Reaktion på ministerens pressemeddelelse vedr. et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen31-12-2017SJ-STD-DEPSHM511544
StatsministerietHenvendelse til sundhedsministeren om forhold for psykisk syge29-01-2018SJ-STD-SUMAI530839
ModerniseringsstyrelsenIndkaldelse til orienteringsmøde vedr. årsafslutning 201706-10-2017SJ-STD-SUMLDA449875
UdenrigsministerietHenvendelse til sundhedsministeren - Anbefalinger fra det første Nordiske Ungepsykiatritopmøde31-01-2018SJ-STD-SUMLLU533721
Lemvig KommuneRegnskab vedr. projekt "Sundhed der bevæger"25-01-20181601429536415
Ballerup KommuneRegnskab og udbetaling vedrørende projekt om opsporing af og indsats for fysisk inaktive skolebørn23-01-20181601460536353
Aalborg KommuneUnderskrevet bilag 3 vedr. Foreløbigt tilsagn om udmøntning af tilskud til en mere værdig ældrepleje 2018 (Aalborg Kommune, sagsnummer 1601573)05-02-20181601573537329
Brøndby KommuneUnderskrevet aceptskrivelse - en værdig ældrepleje 201805-02-20181601587536143
Esbjerg KommuneAcceptskrivelse en værdig ældrepleje 2018 (Esbjerg Kommune)06-02-20181601594537332
Haderslev KommuneAcceptskrivelse - (Haderslev Kommune, sagsnummer 1601679) - en værdig ældrepleje05-02-20181601679536325
Herning KommuneSagsnr. 1601687 Acceptskrivelse Værdig Ældrepleje 201806-02-20181601687537339
Langeland KommuneTilbagemelding vedr. værdighedspuljen - redegørelse, Langeland Kommune, sagsnummer 160188705-02-20181601887536703
Sorø KommuneSorø Kommunes acceptskrivelse en værdig ældrepleje05-02-20181601921536097
Struer KommuneAcceptskrivelse - Struer Kommune -sagsnr. 1601923 - En værdig ældrepleje05-02-20181601923536687
Næstved KommuneVedr. anmodning om afsluttende rapport på projekt om behandling af svært overvægtige børn i Næstved05-02-20181602486537652
Statens Museum for KunstBrev vedr. deponeringer fra Statens Museum for Kunst22-01-20181602831537985
Ringkøbing-Skjern KommuneRingkøbing-Skjern Kommune statusrapport for 2017 til projektnr. 65253 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.05-02-20181605377536501
Region HovedstadenNyt Hospital Herlev - Change request 4. kvartal samt Reservebevægelser 4. kvartal02-06-20171607172536044
 Borghenvendelse til sundhedsministeren om screening for tarmkræft31-01-20181608559532332
Region HovedstadenStatus og udbetaling vedrørende pulje til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner24-01-20181608969536373
Ansatte Tandlægers OrganisationRykker for svar vedr. bekendtgørelse om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske09-01-20181701253537117
PatienterstatningenHøringssvar vedr. bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge01-02-20181701571534599
Region NordjyllandRegion Nord: Regionsrådets udtalelse til Statsrevisorernes beretning på baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse om forebyggelse af hospitalsinfektioner01-02-20181703095537567
 Kortlægning lægevagt/1813: Udkast til referat fra styregruppemøde d. 22. januar06-02-20181703131537874
Lolland KommuneFremsender spørgsmål i forbindelse med L 185 - Forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.10-01-2018SJ-STD-DEPESL517385
 Ældresagens høringssvar - Høring over bekendtgørelse om registrering af den enkelte borgers patientrapporterede oplysninger og selvmålte data05-02-20181706643537072
LægemiddelstyrelsenHøring om indførelse af monografi for cannabisblomst i Danske Lægemiddelstandarder23-01-20181706769527645
Direction IT ASTilbyder hjælp med persondataforordningen - GDPR04-10-20171707239447986
DR Danmarks RadioInvitation til departementschefen til forskningssymposium den 22. november 201706-11-20171707445469990
 Rykker for svar fra sundhedsministeren på henvendelse af 29. oktober 2017 vedr. kassation af patientjournaler09-01-20181708086516376
Folketingets OmbudsmandOmbudsmanden åbner Myndighedsguiden30-10-20171708154465025
 Forskydninger i data vedr. anmeldte mandlige omskæringer udført udenfor behandingssteder i 201731-01-20181708550536111
JustitsministerietSvar på henvendelse om stofindtagelsesrum06-02-20181708878537732
 Orientering vedr. retssag m.m.16-01-20181709224522181
DigitaliseringsstyrelsenOrientering om afgørelse vedr. aktindsigt i alle myndigheders arbejde med ISO2700101-02-20181709338534573
Den Cubanske AmbassadeHenvendelse vedr. møde med departementschefen22-01-20181800002526058
Frederiksberg SlotInvitation til jubilæumsforestillingen "CELLEN"06-02-20181800018538067
Region MidtjyllandInvitation til sundhedsministeren til at holde åbningstalen på kongres den 25. oktober 201806-02-20181800024537736
Valby KinoÆldreministeren inviteres til filmforevisning og debat i Valby Kino 22. marts06-02-20181800066538009
Folketinget ChristiansborgInvitation til ældreministeren til Sprogskolens 30 års jubilæum den 7. februar 201801-01-20181800066531795
 Bemærkninger til svar på afgørelse af klage over aktindsigt i patientjournal23-01-20181800068535980
JustitsministerietØnsker ikke at overtage henvendelse om maskeringsforbud01-02-20181800110537968
Uddannelses- og ForskningsministerietBekræftelse på overtagelsen af henvendelse vedr. voksenelevløn til SOSU uddannelsen06-02-20181800110537522
WHO´s Regionalkontor for EuropaCongratulations! Fredericia Municipality is now designated as a member of Phase VI of the WHO European Healthy Cities Network02-02-20181800117538071
BeskæftigelsesministerietAnmodning om bidrag til BM's ansvarsområder i Danmarks 6. rapport til FN's Komité for Økonomiske og Sociale rettigheder - rykker for svar23-01-20181800165527394
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 530, omtryk til erhvervsministeren06-02-20181800198537910
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 530 til sundhedsministeren05-02-20181800198536788
Børne- og SocialministerietUdkast til bekendtgørelse af lov om social service - anmoder om eventuelle bemærkninger09-01-20181800323516857
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 455 til sundhedsministeren22-01-20181800338526412
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 456 til sundhedsministeren23-01-20181800338527004
 Forespørgsel vedr. gebyr som førstehjælpsvagt på diverse middelaldermarkeder05-01-20181800346514293
 Borgerhenvendelse - søger information om HPV til drenge12-01-20181800450519874
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. klage over behandling på Hvidovre Hospital10-01-20181800453518246
 Vedr. fejl i ansøgning om befordringsgodtgørelse17-01-20181800549522194
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. fejlmedicinering01-01-20181800566520261
Uddannelses- og ForskningsministerietUFU alm. del - svar på spm. 4606-02-20181800578538020
 Skoleelever har projektopgave om legalisering af hash08-01-20181800582515161
Det Sociale NetværkSpørgsmål vedr. satspuljen for sundhedsområdet for 2018-202112-01-20181800620519413
 Henvendelse til sundhedsministeren med spørgsmål om, hvem der har ansvaret for fejl, som følge af de nye IT systemer23-01-20181800755526769
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. sundhedsplatformen22-01-20181800756526737
Børne- og SocialministerietVedr. Commission for Social Development (CSocD56) Priority Theme Resolution 2018/. Social policies and strategies for eradicating poverty in all its forms01-02-20181800907533873
 Borgerhenvendelse - Fremsender oplysninger i Svendborgsagen01-12-20171800978492291
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren med kommentar til pågående kritik af Styrelsen for Patientsikkerhed13-01-20181800979520265
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - når to ministeriers ansvarsområder modarbejder hinanden29-01-20181801060530847
Børne- og Ungdomspsykiatrisk CenterHenvendelse til sundhedsministeren om forslag til en handlingsplan for børn- og ungepsykiatri30-01-20181801121532281
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - klage over sagsbehandlingstid19-01-20181801136524702
 Skoleelever ønsker interview om psykiske lidelser30-01-20181801137531519
Sundhed.dkFærøske lægers adgang til sundhed.dk06-02-20181801164537375
BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesministeriet bekræfter overtagelse af borgerhenvendelse om forgiftning på genbrugsplads01-02-20181801228535856
Styrelsen for PatientsikkerhedVideresender henvendelse vedr. henlæggelsestid på journaler02-02-20181801241535157
 Ønsker uhensigtsmæssig regel om 2 dages betænkningstid inden kosmetisk behandling justeret11-01-20181801263518308
 Borgerhenvendelse vedr. mentalt handicappede og adgang til sundhed.dk04-02-20181801270536134
SundhedsstyrelsenKopi af svar vedr. klinisk sexologiske udredninger af udviklingshæmmede30-11-20171801294491576
ErhvervsministerietHenvendelse til ældreministeren - brev fra erhvervsministeren vedr. de fælles ikrafttrædelsesdatoer26-01-20181801302530437
ErhvervsministerietHenvendelse til sundhedsministeren - brev fra erhvervsministeren vedr. de fælles ikrafttrædelsesdatoer26-01-20181801302530040
RinggårdenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. fjernelse af afgiften på alkoholsodavand01-02-20181801309534578
Nordic Medicare A/SFremsender pressemeddelse til sundhedsministeren om forholdene inden for almen praksis21-12-20171801312509758