Fra: 07-02-2018 til: 07-02-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Styrelsen for PatientsikkerhedVideresender henvendelse vedr. krav til journalføring i kliniske forsøg02-02-2018SJ-STD-SUMAI535153
Styrelsen for Patientsikkerhed
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Videresender henvendelse vedr. arbejdsgruppe om journalføringsreglerne02-02-2018SJ-STD-SUMAI535127
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om arbejdsmiljøet på sygehusene01-02-2018SJ-STD-SUMLLU533815
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 543 til sundhedsministeren07-02-2018SJ-STD-SUMMPE539159
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 533 til sundhedsministeren07-02-2018SJ-STD-SUMMPE539143
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 542 til sundhedsministeren07-02-2018SJ-STD-SUMMPE539158
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 534 til sundhedsministeren07-02-2018SJ-STD-SUMMPE539148
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 535 til sundhedsministeren07-02-2018SJ-STD-SUMMPE539149
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 536 til sundhedsministeren07-02-2018SJ-STD-SUMMPE539152
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 537 til sundhedsministeren07-02-2018SJ-STD-SUMMPE539153
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 531 til sundhedsministeren07-02-2018SJ-STD-SUMMPE539140
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 532 til sundhedsministeren07-02-2018SJ-STD-SUMMPE539141
 Rykker for svar vedr. klagesager over Psykiatrisk Center Ballerup mv.24-01-2018SJ-STD-SUMTRP527826
Nordsjællands Hospital - HillerødKvittering - Vedr. tidspunkt for afrapportering - projekt om behandling af svært overvægtige børn05-02-20181602483537347
Nordsjællands Hospital - HillerødOrientering om afrapportering og regnskab - Behandling af svært overvægtige børn06-02-20181602483537350
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 4205-02-20181602492539230
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 6, 7 og 8)02-02-20181602492539196
AlzheimerforeningenRegnskab vedr. pulje tili livskvalitet 201730-01-20181607152537211
AlzheimerforeningenRegnskab vedrørende pulje til livskvalitet 201630-01-20181607198537207
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. behandling af bakteriekræft01-02-20181608559534595
TUBA DanmarkHenvendelse om hjælp til unge der vokser op i misbrugsfamilier05-02-2018SJ-STD-DEPSDE537196
Aarhus UniversitetshospitalUdbetaling til projekt om beslutningsstøtte i behandling ved hjælp af PRO27-01-20181609208536542
 Slagelse Kommune (1611332): Vedr. tilskud fra puljen til ombygning og demensindretning af plejeboliger 2016, 2. udmøntningsrunde - momsredegørelse31-01-20181611332538880
 Momsredegørelse - Aarhus Kommune (projektnr. 32): Vedr. tilskud fra puljen til ombygning og demensindretning af plejeboliger 2016, 2. udmøntningsrunde02-02-20181611342538905
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - svigt at være ramt af sygdom som KOL04-01-20171700705268781
Region SyddanmarkRegion Syddanmark: Udtalelse fra Regionsrådet til Statsrevisorernes beretning om reduktion af hospitalsinfektioner01-02-20181703095537558
Region SjællandRegion Sjælland: Udtalelse vedr. Statsrevisorernes beretning om hospitalsinfektioner27-01-20181703095537571
Region HovedstadenRegion H - Regionsrådets udtalelse til SUM vedr. Rigsrevisionens beretning om reduktion af hospitalsinfektioner01-02-20181703095537555
Region MidtjyllandUdtalelse fra Region Midtjylland vedr. reduktion af hospitalsinfektioner05-02-20181703095537562
Danske RegionerHenvendelse om bekendtgørelse om kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling07-02-20181704698538863
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpørgsmål S 524 til sundhedsministeren07-02-2018SJ-STD-DEPRSC538949
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpørgsmål S 525 til sundhedsministeren07-02-2018SJ-STD-DEPRSC538950
SundhedsstyrelsenSundhedsstyrelsens kvittering: Orientering om strategi til forebyggelse af ludomani06-02-20181705968537596
 Institut for menneskerettigheders høringssvar - Høring over udkast til bekendtgørelse om registrering af den enkelte borgers patientrapporterede oplysninger (PRO-data) og selvmålte data i Nationalt patientindeks (NPI)07-02-20181706643538747
Skive KommuneSpørgsmål vedr. ændring af bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge etc.22-01-20181707113537552
 Vedr. orientering om lovforslag om Nationalt Genom Center m.v.06-02-20181707223538114
Foreningen af Speciallæger - FASInvitation til departementschefen reception i forbindelse med formandsskifte i FAS og OL13-10-20171707445454921
 Ansøgning om finanslovsmidler til styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger25-01-20181707664538375
 Ansøgning om finanslovsmidler til fødeafdelingerne i Region Midtjylland01-02-20181707664538334
SundhedsdatastyrelsenDagsorden og materiale til 1. møde i den tværsektorielle arbejdsgruppe for konsolidering og sanering og governance på sundhedsdataområdet03-11-20171707998537683
FinansministerietDagsorden og materiale til 1. møde i den tværsektorielle arbejdsgruppe for konsolidering og sanering og governance på sundhedsdataområdet03-11-20171707998537691
Albertslund KommuneRykker: Vedr. samarbejdsaftale mellem regionen og kommunerne for respirationsborgere med hjælperordninger16-11-20171708332538429
TranslatørforeningenHenvendelse til sundhedsministeren - Stiller gerne faglige kompetencer, erfaring og omfattende viden om tolkeforholdene til rådighed21-12-20171708540509765
BMI ResearchHenvendelse - Internet of Things: The Industry Connection17-01-20181708806522808
Consulate-General of the Republic of SingaporeForespørger til møde mellem departementschefen og Ambassadøren, Singapore, januar 201808-12-20171709107497647
 Vedr. forespørgsel om ydernummer05-02-20181709227538828
AltingetInvitation til at holde oplæg for Altingets ældrepolitiske netværk02-02-20181800002537719
Novo Nordisk FondenInvitation til sundhedsministeren til Prize Celebration 201807-02-20181800018539289
Fagligt Selskab for SundhedsplejerskerSundhedsministeren inviteres til Sundhedsplejerskernes 80 års jublilæum07-02-20181800024538261
Yngre LægerSundhedsministeren inviteres til at holde oplæg ved Yngre Lægers repræsentantskabsmøde 19. april 201807-02-20181800024538855
MaratonsangÆldreministeren inviteres til at være sangvært til Maratonsang 2018 i Vartov, 21. juni06-02-20181800065538253
 Skoleelev - Spørgsmål/hjælp til projektopgave omkring aktiv dødshjælp20-01-20181800119525588
Støtteforeningen for SolstrålenHenvendelse vedr. placeringen af børnehospice i Vestdanmark22-01-20181800252526067
Dansk Tatovør LaugOplysninger om åbent informationsmøde arrangeret af Dansk Tatovør Laug06-02-20181800299537804
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikring13-01-20181800486520272
 Borgerbrev om behandling af vores ældre psykiske syge18-01-20181800671524594
Børne- og SocialministerietCommission for Social Development (CSocD56) Priority Theme Resolution 2018/. Social policies and strategies for eradicating poverty in all its forms29-01-20181800907531390
Dagbladet InformationAnmoder om aktindsigt i gap-analysen23-01-20181800909527584
Rigshospitalet - BlegdamsvejVedrørende fortolkning af cirkulære nr. 9079 af 22. februar 2013 om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsnet11-01-20181800927518304
Udlændinge- og IntegrationsministerietAmodning om bidrag til UPR-midtvejsrapport 201802-02-20181800948538078
 Borgerhenvendelse - sundhedsplatformen skaber utryghed25-01-20181800970529164
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpørgsmål S 480 til sundhedsministeren, tilbagetaget07-02-20181801090539046
 Borgerhenvendelse - genoptagelse af klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed30-01-20181801136531513
 Borgerhenvendelse om regeringens sundhedspolitik vedr. overvægt/fedme i Danmark23-01-20181801222527026
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. forgiftning på genbrugsplads25-01-20181801228529146
 Borgerhenvendelse vedrørende kontrollanters gennemgang af lægejournaler03-01-20181801243512703
 Brev vedr. det risikobaserede tilsyn05-02-20181801287537574
World Health Organization (WHO)Reply from WHO: Denmark_Low Birth Weight consultation06-02-20181801291538004
 Forespørgsel om videregivelse af oplysning om afdøde jfr. Sundhedslovens § 45a19-01-20181801293524692
Brønderslev KommuneHenvendelse vedr. vejledning om brugen af tvang i somatikken19-01-20181801313525527
 Tilføjelse til tidligere mail vedr. genital lemlæstelse23-01-20181801339527075
BeskæftigelsesministerietOrientering vedrørende besvarelse af ERU alm. del spm. 83 og 84 (2016/2017)24-01-20181801346529473
 Direktivforslag om proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv - Danmarks Apotekerforenings kommentarer til IMCO-rapport om forslaget11-01-20181801352538994