Fra: 12-02-2018 til: 12-02-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
World Health Organization (WHO)Til sundhedsministeren - Møde i WHO om human reproduktion 20. - 21. marts i Geneve01-02-2018SJ-STD-CAPTIASYS1540418
Pressegruppen under Facebookgruppen ”Læger for et bedre sundhedsvæsen"Henvendelse til sundhedsministeren - orientering om åbent brev vedr. “Læger for et bedre sundhedsvæsen” og #detkuhaværetmig-kampagnen26-01-2018SJ-STD-DEPFRE530314
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 555 til ældreministeren12-02-2018SJ-STD-SUMMPE542142
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 557 til sundhedsministeren12-02-2018SJ-STD-SUMMPE542135
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 556 til ældreministeren12-02-2018SJ-STD-SUMMPE542136
Statens Arkiver - RigsarkivetTilbagemelding fra Rigsarkivet på aflevering af journalperioden 2009-201608-02-20181601271540283
Gentofte KommuneAcceptskrivelse retur fra Gentofte Kommune værdig ældrepleje12-02-20181601672541736
Glostrup KommuneAcceptskrivelse vedr. tilskud til en værdig ældrepleje 2018 - Glostrup Kommune12-02-20181601674541762
Sønderborg KommuneAcceptskrivelse en værdig ældrepleje 2018 - 1601927 Sønderborg Kommune12-02-20181601927542112
Nordsjællands Hospital - HillerødAfsluttende evaluering af projektet ”Effektiv, tryg og kvalificeret behandling til overvægtige børn og unge: Et shared-care-projekt mellem 8 kommuner og Børne- og Ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital”09-02-20181602483541601
Silkeborg KommuneSilkeborg Kommune statusrapport for 2017 til projektnr. 65249 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.12-02-20181605357542284
Region HovedstadenSvar på henvendelse om materiale vedr. Hvidovre - udbetaling - syghusinvesteringer09-02-20181704792541194
Værnfælles ForsvarskommandoHigh North Counter Hybrid Threats Regional Seminar - Calling Notice for Danish Attendance01-02-20181706126536711
 Brev om muskelsvindsdiagnosen SMA og SPINRAZA 15111715-11-20171708297477611
 Borgerhenvendelse - klage over naboer der generer10-02-20181708744541670
 Borgerhenvendelse - orientering om at hun føler sig generet af de offentlige myndigheder10-02-20181708744541663
EpilepsiforeningenHenvendelse til sundhedsministeren - opsamling på høring om epilepsiindsats04-02-20181709048536130
UdenrigsministerietIndbetalinger til WHO for 2017 - medlemsbidrag05-02-20181709054541169
Region SyddanmarkAnmoder om svar på henvendelse af 6. december 2017 vedr. finansieringsansvar under indlæggelse12-02-20181709301542075
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - anmoder om et kort møde vedr. Lægemiddelstyrelsens behandling af medicin importeret fra udlandet09-02-20181800019541655
Copenhagen Healthtech ClusterInvitation til sundhedsministeren: Join our event: 'Health data initiatives - Learnings from Finland' on March 19, 201809-02-20181800019541654
Hestourex 2018Henvendelse til sundhedsministeren vedr. 2nd World health Sport Tourism Congress & Exhibition 5. - 8. april 201809-02-20181800019540912
LægeforeningenForespørger til invitation til sundhedsministeren som gæstetaler vedr. Lægemødets åbning den 20. april 201809-02-20181800019541657
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere PsykiatriInvitation til sundhedsministeren til at holde åbningstalen ved Landsmøde i Svendborg den 14. april 201812-02-20181800019542145
Betty Nansen TeatretPremiereinvitation til sundhedsministeren til forestillingen CRASH den 3. marts 201812-02-20181800066541699
Greencard DenmarkProtest imod SIRIs afgørelse i sag om greencardmodtager08-02-20181800101540354
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. beskatning af pensionsgrundbeløbet12-02-20181800110541706
 Åbent brev vedr. de nye dagpengeregler i skatteaftalen11-02-20181800110541691
WHO´s Regionalkontor for EuropaInvitation - WHO European Healthy Cities Network Summit of Mayors, Copenhagen, Denmark, 12–13 February 201812-02-20181800117542312
 Henvendelse til sundhedsministeren fra læge vedr. fritagelse for registreringsafgiften12-01-20181800432520246
Pressegruppen under Facebookgruppen ”Læger for et bedre sundhedsvæsen"Svar på brev fra sundhedsministeren efter møde den 1. december 2017 vedr. DetKuHaVæretMig-kampagnen15-01-20181800508521313
Dansk Kiropraktor ForeningHenvendelse vedr. nyt lovforslag om akupunktur11-01-20181800555519076
Børne- og SocialministerietFremsender kopi af seneste matrix til CSocD56 priority theme resolution for 201802-02-20181800907535122
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - Skilsmissebørn ofre for psykolog-sjusk31-01-20181801237532330
 Orientering vedrørende PCI behandling08-02-20181801324540404
Dansk Kiropraktor ForeningHenvendelse fra Dansk Kiropraktorforening - gebyr - risikobaseret tilsyn09-01-20181801375516448
Dansk Idrætsmedicinsk SelskabHenvendelse fra Dansk Idrætsmedicinsk Selskab - gebyr04-01-20181801375514231
Danske FysioterapeuterHenvendelse fra Danske Fysioterapeuter- gebyr - behandlerstedsregistret05-01-20181801375514586
DigitaliseringsstyrelsenOrientering om sikkerhedshændelse i digital fuldmagt09-02-20181801427540438
OECD - Organisation for economic co-operation and developmentReply OECD - Questionnaire on Performance and Responsibilities in Health (Den.)07-02-20181801439540717
Danmarks faste repræsentation ved OECDREFERAT: Rådsmøde i OECD den 5. februar 201806-02-20181801461541851
Danmarks faste repræsentation ved OECDREFERAT: Rådsmøde i OECD den 18. januar 201819-01-20181801461541859
Danmarks faste repræsentation ved OECDREFERAT: OECD: Rådsmøde den 14. december 201716-12-20171801461541864
Danmarks faste repræsentation ved OECDREFERAT: Rådsmøde i OECD den 16. januar 201817-01-20181801461541860
Syddjurs KommuneSpørgsmål vedr. udmøntning af finanslovens midler til bedre bemanding i ældreplejen15-01-20181801462520866
 Borgerhenvendelse vedr. overflytning af patienter til andre sygehuse08-02-20181801464539813
World Health Organization (WHO)WHO - Call for interest to host the General Meeting of the WHO Global Coordination Mechanism on Noncommunicable Diseases23-01-20181801465533747
World Health Organization (WHO)Fremsender - WHO Global Coordination Mechanism on Noncommunicable Diseases09-02-20181801465540771
 Bogerhenvendelse vedr. donorkort02-02-20181801472535664
 Borgerhenvendels - spørgsmål til donorkort og organdonation05-02-20181801473537202
 Borgerhenvendelse - ønsker at blive organdonor06-02-20181801481537224
Folketinget ChristiansborgMOF alm. del - samrådsspørgsmål AL og AM til sundhedsministeren og miljø- og fødevareministeren12-02-20181801488542083