Fra: 14-02-2018 til: 14-02-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 564 til ældreministeren14-02-2018SJ-STD-SUMMPE544259
ModerniseringsstyrelsenForespørgsel om interview vedrørende tilskudsadministrationsområdet08-01-2018SJ-STD-SUMSMJ515326
Haderslev KommuneAnmodning om overførsel af midler fra 2017 til 2018 (Haderslev Kommune, sagsnummer 1601679) - En værdig ældrepleje07-02-20181601679542884
Roskilde KommuneVedr. "en værdig ældrepleje 2018" Roskilde Kommune - acceptskrivelse13-02-20181601907542988
Tønder KommuneSvar på spørgsmål - Puljen vedr. værdig ældrepleje sagsnr 1601929 Tønder Kommune09-02-20181601929542898
Varde KommuneUnderskrevet acceptskrivelse vedr. tilskud til en mere værdig ældrepleje for 201809-02-20181601934542915
UdenrigsministerietBegrundet kendelse i de forenede sager C-142/17 og C-143/17, Maturi e.a. m.fl.12-02-20181602492543413
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. GPS-chip til demente (indopereret).08-02-2018SJ-STD-DEPKFB540357
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. GPS-chip til demente (indopereret).08-02-2018SJ-STD-DEPKFB540433
Kolding KommuneEvalueringsskema vedrørende pulje til livskvalitet 201709-02-20181607164543469
UdenrigsministerietInvition til Circulation of Twinning fiche - TR 16 IPA JH 02 18 Strengthening the Capacity of Turkish Forensic Laboratories in Combating Illicit Drug Trafficking (reference code EuropeAid/159273/ID/ACT/TR )13-02-20181609726543421
Økonomi- og IndenrigsministerietKopi af breve vedr. udvidet lånedispensation til DNV i 201813-02-20181704036542596
SundhedsstyrelsenEt par kommentarer til interviewguide - Analyse af fælles akutmodtagelse02-02-20181704514543005
Danske RegionerProgram for besøg på OUHs FAM den 12. februar 201807-02-20181704514542728
SundhedsstyrelsenInterviewguide - Analyse af Fælles Akutmodtagelser02-02-20181704514543006
VIVEFra VIVE: Et par kommentarer til interviewguide - Analyse af Fælles Akutmodtagelser02-02-20181704514543319
Danske RegionerHenvendelse om bekendtgørelse om kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling08-02-20181704698544281
LægeforeningenLægeforeningens høringssvar - Høringssvar vedr. bekendtgørelse om PRO-data12-02-20181706643541892
Danske Patienter
ViBIS Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet
Danske Patienter & ViBIS høringssvar - Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om registrering af den enkelte borgers patientrapporterede oplysninger og selvmålte data i Nationalt Patientindeks12-02-20181706643542524
Økonomi- og IndenrigsministerietVedr. lånedispensation til kvalitetsfondsstøttet sygehusbyggeri13-02-20181707806542592
Økonomi- og IndenrigsministerietEnergilåneansøgning for Nyt Hospital Hvidovre04-09-20171707884542721
Økonomi- og IndenrigsministerietTilbagemelding vedr. energilån NAU og OUH13-02-20181707884543155
 Meld en regel. LKT - Læring og Kvalitets Team afløseren for Den Danske Kvalitetsmodel01-02-20181707921536784
Uddannelses- og ForskningsministerietHøringssvar fra UFM vedr. bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper13-02-20181708047543215
DomstolsstyrelsenIndstilling af stedfortræder for formand for Det Psykiatriske Ankenævn29-01-20181708822544257
SocialdemokraterneOpklarende spm. vedr. besvarelse af spm. nr. 296 og 38506-02-20181709039542766
CPH:DOXVarsling om dato for CPH:DOX Åbningsgalla14-02-20181800018544261
Folketinget ChristiansborgInvitation til sundhedsministeren til Statsborgerskabsdagen den 22. april 201813-02-20181800018543481
Dansk Arbejder IdrætsforbundSundhedsministeren inviteres til at åbne årets Idrætsfestival for Sindet14-02-20181800024544115
BeskæftigelsesministerietBekræftelse af overtagelse af henvendelse om førtidspension12-02-20181800110543664
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse om flexjob12-02-20181800110543731
BeskæftigelsesministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om førtidspension12-02-20181800110543650
Uddannelses- og ForskningsministerietMeddeler at henvendelse om flere lærepladser bevares af Undervisningsministeriet13-02-20181800110543500
UndervisningsministerietMeddeler at henvendelse om flere lærepladser bevares af Undervisningsministeriet13-02-20181800110543499
Region MidtjyllandRegion Midtjyllands kvittering for udkast til referat af møde med Region Midt vedr. skærpet tilsyn - Det Nye Universitetshospital i Aarhus - 29. januar 201804-02-20181800128543137
FinansministerietRevision af finansieringsprofiler for KF-projekterne - sygehusinvesteringer13-02-20181800370542874
 Kommentar til svar på henvendelse vedr. rygestop13-02-20181800729543299
 Borgerhenvendelse vedr. hjælp til boligindretning i ældre- handicapvenlig bolig12-01-20181800884519725
Students for Sensible Drug PolicyMødetilmeldelse - orienteringsmøde om CND-samlingen07-02-20181801094543335
Region SjællandBidrag til besvarelse af spørgsmål SUU alm. del 50412-02-20181801141542909
 Uddybning af anmodning om aktindsigt i nedfrysning af ovarievæv12-02-20181801452543641
Healthcare DenmarkForespørgsel om oplæg for tysk delegation den 7. marts 201809-02-20181801516542762
 Bemærkninger til svar på henvendelse vedr. tilskud og kæbesmerter13-02-20181801519543504
Healthcare DenmarkForespørgsel på oplægsholdere til fransk delegation den 6/7 juni 201825-01-20181801520542826
 Henvendelse til sundhedsministeren og orientering om brev til indenrigsministeren vedrørende utilfredshed med systemet10-02-20181801528541662
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren med ønske om fokus på sygdommen skoliose11-02-20181801534541685
 Borgerhenvendelse med spørgsmål vedr. bestilling af akuttid hos lægen27-01-20181801538530325
 Klage over afslag på autorisation som kontaktlinseoptiker09-02-20181801552541625
 Borgerhenvendelse vedr. rygning på offentlige steder25-01-20181801558529267
 Borgerhenvendelse vedr. aldersgrænsen for køb af alkohol30-01-20181801575532269
 Borgerhenvendelse om salg af alkohol til unge31-01-20181801576533215
 Borgerhenvendelse vedr. pjækkebøder ved praktiserende læge31-01-20181801577533218
 Borgerhenvendelse om tobaksvarer væk fra hylderne01-02-20181801579533816
 Borgerhenvendelse vedr. høreapparater og ventetider01-02-20181801580533819
 Borgerhenvendelse vedr. betegnelsen "Ældreministeriet" m.v.01-02-20181801581537643
 Borgerhenvendelse med spørgsmål vedr. arbejde i en e-cigaret butik06-02-20181801583538006
 Borgerhenvendelse vedr. tobaksprodukter ved kassen07-02-20181801584538856
 Borgerhenvendelse vedr. tandlægebehandling08-02-20181801585540590
 Borgerhenvendelse vedr. adgang til hjælpemidler til diabetesbehandling08-02-20181801586540358
 Borgerhenvendelse - online consultation service12-02-20181801587542014